Započela provedba EU projekta obuke sudaca u suradnji UHS-a i CEELI Instituta Prag

Udruga hrvatskih sudaca u suradnji sa CEELI Institutom iz Praga (Central and Eastern European Law Initiative Institute) od siječnja 2020. godine započela je s provedbom projekta “Obuka sudaca iz središnje i istočne Europe”  financiranog od strane EU u vrijednosti od 211.234,00 eura.

Projekt predviđa održavanje radionica za suce s ciljem upoznavanja polaznika s instrumentima Europske unije u građanskom i kaznenom pravu a posebno je usmjeren na:

  • Unapređenje znanja svih sudionika u razumijevanju i primjeni Povelje Europske unije o temeljnim pravima
  • Unapređenje znanja sudaca iz građanske grane sudovanja o EU instrumentima koji reguliraju priznavanje i izvršavanje odluka nacionalnih sudova u području bračnih sporova i roditeljskih pitanja a posebno primjena Uredbi Vijeća br. 2201/2003, 2016/1103 i 2016/1104 kao i Uredbe br. 2016/1191 o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavljivanjem zahtjeva za predočavanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji.
  • Unapređenje znanja sudaca iz kaznene grane sudovanja u području relevantnih instrumenata EU za zaštitu prava optuženih na pošteno i nepristrano suđenje a posebno primjena Direktive 2013/48 i 2016/343 te utjecaja EU regulative koja se odnosi na sprječavanje zločina iz mržnje.

Program je namijenjen za obuku 180 sudaca iz zemalja središnje i istočne Europe, od čega će 70 polaznika biti suci iz Republike Hrvatske kao i dio predavača na radionicama. U razdoblju od lipnja 2020. do rujna 2021. održat će se šest dvodnevnih radionica u Pragu, Republika Češka (po tri radionice za suce iz svake grane sudovanja) a kao radni jezici predviđeni su hrvatski, češki, engleski, bugarski i rumunjski.

Ovaj projekt je nastavak uspješne suradnje Udruge hrvatskih sudaca i CEELI Instituta Prag koja je već 2018. godine rezultirala provedbom projekta “Primjena EU instrumenata u kaznenom pravu”  kad je na radionicama koje su se održavale u Pragu na temu instrumenata EU u kaznenom pravu educirano 80 sudaca od čega je 37 bilo iz Republike Hrvatske. Također CEELI Institut je surađivao s UHS-om u organizaciji Međunarodne konferencije sudaca koja se svake godine održava u Zadru.

Članovi UHS-a će biti pravodobno obaviješteni o terminu radionica kao i o načinu prijave.