UNODC objavio priručnik za suce u predmetima rodno uvjetovanog nasilja prema ženama i djevojčicama

Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC) objavio je priručnik za suce o djelotvornim odgovorima kaznenog prava na rodno uvjetovano nasilje prema ženama i djevojčicama. Priručnik će doprinijeti povećanju svijesti i boljem korištenju važnih međunarodnih standarda i normi kada je riječ o predmetima rodno uvjetovanog nasilja prema ženama i djevojčicama.

Svrha priručnika je poboljšanje znanja i vještina sudaca u predmetima rodno uvjetovanog nasilja prema ženama i djevojčicama uključujući i smanjenje rizika od sekundarne viktimizacije. Priručnik sadrži sudsku praksu drugih država. Suci trebaju koristiti vještine i zakonske mogućnosti te naći odgovarajuću ravnotežu između okrivljenikovih prava te zaštite žena i djevojčica koje su žrtve nasilja. Ako se utvrdi kaznena odgovornost okrivljenika, osuda i kazna trebaju poslati jasnu poruku svima da je rodno uvjetovano nasilje nad ženama i djevojčicama neprihvatljivo i pogibeljno.

dr. sc. Marin Mrčela, doc.

Priručnik u PDF formatu