OGRANAK RIJEKA – Posjet sudu Europske unije (CURII) u Luxemburgu i akademiji za europsko pravo (ERA) u Trieru 9. i 10. listopada 2019.

U cjelodnevnom i bogatom programu posjeta 9. listopada 2019., prisustvovali smo raspravi u predmetu T-195/18 Talanton/Komisija, sastancima sa kolegicom Tatjanom Škorić-Radaković, sutkinjom Općinskog suda u Rijeci, sada privremeno na radu u  Općem Sudu (koja je dala veliki doprinos realizaciji ovog posjeta), prof. dr. sc. Vesnom Tomljenović, sutkinjom i predsjednicom Drugog vijeća Općega Suda, prof. dr. sc. Sinišom Rodinom, sucem Suda te predavanju u kojem su nam prezentirani neki od recentnih predmeta Vijeća kojem predsjedava sutkinja Tomljenović.

Uz ove sastanke, i u neformalnijem dijelu druženja, na ručku kojem se pridružila i novoimenovana sutkinja Općeg suda prof. dr. sc. Tamara Perišin te na  kavi sa svim suradnicima Kabineta naših sudaca, bliže smo se upoznali sa radom i načinom izbora sudaca i pravnih asistenata ovih Sudova, a dotakli smo se i teme zahtjeva za prethodnu odluku od strane nacionalnih sudova.

10. listopada 2019. posjet ERA-i u Trieru informirao nas je o načinu rada ove institucije cjeloživotnog obrazovanja, a prisustvovali smo i predavanjima  iz kaznenog prava na Annual Conference  on Countering Terrorism in the EU 2019, odnosno iz prava zaštite potrošača na Annual Conference on European Consumer Law 2019.

Kao i uvijek, nakon radnog dijela posjeta, za tridesetak sudaca Udruge hrvatskih sudaca Ogranak Rijeka ostalo je vremena i za razgledanje znamenitosti  Luxembourga i Triera te ugodno druženje u lokalnim restoranima.