OGRANAK ZADAR – seminar iz Građanskog prava na temu „Aktualna pitanja zemljoknjižnog prava“

U organizaciji UHS i Ogranka Zadar, dana 15. ožujka 2018. na Županijskom sudu u Zadru predsjednik UHS i sudac Vrhovnog suda Damir Kontrec održao je seminar iz Građanskog prava na temu „Aktualna pitanja zemljoknjižnog prava“.

Istog su dana suci dr. sc. Marin Mrčela i mr. sc. Marijan Bitanga održali seminar iz Kaznenog prava na temu Primjena EU instrumenata u kaznenom pravu i to dr. sc. Marin Mrčela sa temom „Okrivljenikova minimalna prava“, a mr. sc. Marijan Bitanga sa temom “Neke refleksije prava EU u nacionalno kazneno zakonodavstvo RH“.