OGRANAK VARAŽDIN i ZAGREB II – Članovi UHS-a ogranak Varaždin i Zagreb II u posjeti Zemaljskom sudu u Berlinu (Landgericht Berlin Standort Tegeler Weg)

Od 5. do 9.  rujna 2017. organizirano je stručno putovanje u Berlin za članove Udruge hrvatskih sudaca Ogranak Varaždin i Ogranak Zagreb II. Dvadeset i sedam sudaca – članova naše Udruge imali su jedinstvenu priliku biti primljeni na berlinskom sudu.
Posjet Zemaljskom sudu u Berlinu (Landgericht Berlin Standort Tegeler Weg) realiziran je u suradnji sa sutkinjom, gđom Renate Gawinski. Suci su bili nazočni na ročištu te su prije i nakon ročišta imali mogućnost razgovarati o samom sporu (tužba vezana za spor iz Ugovora o najmu) te općenito o sudskom procesu, položaju sudaca i načinu sudovanja. Pored toga, uz stručnog vodiča imali su priliku razgledati sud te dobiti podatke o povijesnom značaju same građevine u koju je sud smješten.
Tijekom putovanja suci su posjetili Memorijalni centar u poznatoj ulici BernauerStrasse, lokacija kojom je prolazio nekadašnji zid koji je razdvajao Istočni i Zapadni Berlin. Razgled muzeja na otvorenom, prezentirani podaci i fotografski materijal bili su izuzetno dojmljivi.
Osim stručnog dijela programa sudionici ovog kratkog, ali vrlo sadržajnog stručnog putovanja imali su priliku razgledati i ključne znamenitosti grada Berlina, Dresdena, Leipziga te Karlovih Vary.