Istraživanje u sklopu Projekta potpore pravosudnom sustavu: Evaluacija kvalitete usluga pravosudnog sustava RH 2016. godine

Ministarstvo pravosuđa je na svojoj web stranici objavilo prezentaciju sa sumiranim rezultatima Evaluacije kvalitete usluga pravosudnog sustava 2016., istraživanje koje je provela agencija Ipsos (Public Affairs).
Poveznica na prezentaciju se nalazi OVDJE (powerpoint prezentacija), a poveznica na objavu na web stranici Ministarstva pravosuđa se nalazi OVDJE
Osim toga izvješće je dostupno i na engleskom jeziku, a može se preuzeti OVDJE