U organizaciji UHS-a i CEELI Instituta 1. i 2. veljače 2018. održana prva radionica “Primjena EU instrumenata u kaznenom pravu” u Pragu, Republika Češka

Udruga hrvatskih sudaca u suradnji sa CEELI Institutom iz Praga započela je s provedbom projekta “Primjena EU instrumenata u kaznenom pravu” financiranog od strane EU (Program za pravosuđe 2014.-2020.) u vrijednosti od 121.000 eura.Projekt predviđa tri dvodnevne radionice za suce s ciljem upoznavanja polaznika s instrumentima Europske unije u kaznenom pravu a posebno je usmjeren na:o Unapređenje znanja sudionika u razumijevanju i primjeni Povelje Europske unije o temeljnim pravimao Unapređenje znanja u primjeni EU instrumenata u području kaznenog prava, posebno Direktive 2012/12 o pravu na informiranje u kaznenom postupku i Direktive 2013/48 o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima.

Predavači na radionici su g. Marin Mrčela, sudac Vrhovnog suda RH i predsjednik Skupine država protiv korupcije Vijeća Europe (GRECO) i gđa Zuzana Vikarská, predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta Masaryk u Brnu i savjetnik na Ustavnom sudu Republike Češke.

Program je namijenjen za 90 sudaca (po 30 sudaca iz Republike Hrvatske, Republike Češke i drugih EU zemalja) u tri dvodnevne radionice (30 polaznika po radionici) u veljači i travnju 2018. godine.

Prva radionica je održana 1. i 2. veljače 2018. godine u Pragu na kojoj su osim 10 sudaca članova UHS-a sudjelovali i suci iz Republike Češke, Slovačke, Mađarske, Rumunjske i Bugarske. Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec je u uvodnom obraćanju pozdravio sve nazočne i naglasio važnost ovog projekta za UHS kao prvog projekta financiranog od strane EU koji UHS provodi a koji će doprinijeti stručnom usavršavanju hrvatskih sudaca i njihovom boljem povezivanju sa sucima iz ostalih EU zemalja.

Ostale dvije radionice na kojima će uz suce iz ostalih EU zemalja sudjelovati još 20 sudaca članova UHS-a će se održati 22. – 23. veljače i 5. – 6. travnja 2018. godine u sjedištu CEELI Instituta u Pragu.