Priopćenje UHS

U povodu medijskih napisa, Udruga hrvatskih sudaca (UHS) navodi da je biranje glavnog državnog odvjetnika sada dio političkog postupka koji se ne odnosi na sudbenu vlast.

UHS i ovaj put podsjeća da se svaki sudac treba pridržavati Kodeksa sudačke etike. Svaki sudac dužan je obnašanjem sudačke dužnosti i aktivnostima izvan suda razvijati standarde ponašanja koji pridonose očuvanju ugleda i dostojanstva suda i sudačkog poziva. Sudac mora izbjegavati svako ponašanje koje je nedostojno i koje stvara dojam nedoličnosti sudačkom položaju, prihvaćajući i ona ograničenja koja bi se drugim građanima činila opterećujućima.

Nije svaka povreda Kodeksa stegovno djelo. Stegovni postupak ovlašteni su pokrenuti predsjednik suda (ne sud), predsjednik neposredno višeg suda i ministar nadležan za poslove pravosuđa.