Objavljeno Mišljenje Ureda CCJE-a nakon Protestne izjave Slovenske udruge sudaca

Ured CCJE-a (Savjetodavno vijeće europskih sudaca) objavilo je mišljenje nakon Protestne izjave Slovenske udruge sudaca zbog neizvršenja odluke Ustavnog suda Slovenije s ciljem otklanjanja utvrđenih neustavnosti u sustavim razlikama između plaća sudaca i državnih dužnosnika.

Ured CCJE-a ističe da države članice imaju slobodu prosudbe pri određivanju razine naknada za rad različitih profesionalnih skupina. Ipak skreće pažnju relevantnim tijelima Slovenije da uzmu u obzir, u skladu s međunarodnim savjetodavnim instrumentima, važnost uloge sudaca i dostojanstvo njihove dužnosti s obzirom na visinu njihove naknade za rad.

Ured CCJE-a u potpunosti podržava stajalište Venecijanske komisije prema kojem bi se visina naknade za rad sudaca trebala odrediti u svjetlu društvenih prilika u zemlji i usporediti s razinom naknada viših državnih službenika.

CCJE Bureau Opinion on Slovenia (February 2024)

Mišljenje Ureda CCJE-a