Seminar o međunarodnoj pravosudnoj suradnji

Trodnevni seminar u organizaciji CEELI Instituta iz Praga (Central and Eastern Europe Law Institute – Pravni institut za Srednju i Istočnu Europu), Šleskog sveučilišta, Udruge hrvatskih sudaca i poljske udruge sudaca “Iustitia” započeo je 19. lipnja 2023. u Pragu, u sjedištu CEELI Instituta.

Seminar je namijenjen kaznenim sucima iz država članica Europske unije, a usmjeren je na primjenu instrumenata Europske unije u kaznenom pravosuđu te na pregled prava koja su zajamčena europskim pravom. U sklopu cijelog projekta održati će se ukupno 10 trodnevnih radionica, time da će na ukupno 4 radionice sudjelovati članovima UHS (2 za kaznene, te 2 za građanske suce). Seminar su otvorili predsjednici udruge sudaca “Iustitia” iz Poljske dr. Krystian Markiewicz i predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec.

U pripremi samog seminar u subotu 17. lipnja 2023. održan je i bilateralni sastanak poljske i hrvatske udruge sudaca, te je iskazana spremnost za buduću suradnju.