Mišljenje CCJE-a broj 25. (2022.) – Sloboda govora sudaca

U Strasbourgu je 2. prosinca 2022. održan 23. plenarni sastanak Savjetodavnog vijeća sudaca Europe (CCJE – Consultative Council of European Judges).

U skladu s mandatom koji mu je dodijelio Odbor ministara, Vijeće Europe, CCJE je usvojilo Mišljenje broj 25. o „Slobodi govora sudaca“. (Freedom of expression of judges).

Mišljenja CCJE-a imaju sve veći utjecaj i važnost u radu nacionalnih i supranacionalnih sudova, ali i kreiranju pravosudnih politika kada je riječ o pitanjima položaja sudbene vlasti.

Detaljnije na poveznici:

Mišljenje CCJE-a broj 25. (2022.) na engleskom

Mišljenje CCJE-a broj 25. (2022.) na francuskom