Ustavni sud ukinuo zakonske odredbe u vezi sigurnosnih provjera sudaca

Ustavni sud Republike Hrvatske je na sjednici 7. veljače 2023. donio odluku kojom se ukida članak 86.a Zakona o sudovima (“Narodne novine” broj 28/13., 33/15., 82/15., 67/18. i 21/22.) i članak 34. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (“Narodne novine” broj 21/22.). Postupak je pokrenut u povodu prijedloga Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Udruge hrvatskih sudaca za ocjenu ustavnosti tih odredbi Zakona o sudovima (http://uhs.hr/archives/1826 )

Ustavni sud je utvrdio da je proklamirani zakonodavni cilj “popravljanja” loše javne percepcije pravosuđa uvođenjem periodičnih sigurnosnih provjera svih sudaca upitne legitimnosti, jer mjera kojom bi taj cilj imao biti ostvaren nije opravdana nijednim argumentom nužnosti i razmjernosti, niti je bilo čime indicirana supstancijalna povezanost takve mjere s poboljšanjem (ili pogoršanjem) javne percepcije sudaca i pravosuđa. Zbog toga je ukinuo osporeni članak 86.a Zakona o sudovima te članak 34. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima.

Sažetak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2215/2022 i dr. od 7. veljače 2023. na poveznici:

Sazetak_odluke_br_U-I-2215-2022_i_dr_o_Zakonu_o_sudovima.pdf