Održan Zbor Udruge hrvatskih sudaca

U Poreču je 6. svibnja 2022. održan Zbor Udruge hrvatskih sudaca (UHS) na kojem su se okupili suci iz cijele  Republike Hrvatske. U pozdravnom pismu zamjenica predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i zamjenica predsjednika Državnog sudbenog vijeća Gordana Jalšovečki prenijela je poruku Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Državnog sudbenog vijeća da snažno podržavaju rad UHS-a.

Na Zboru su doneseni slijedeći zaključci:

1. Predlaže se Ministarstvu pravosuđa i uprave hitno uskladiti osnovicu za obračun plaća sudaca sa troškovima života u Republici Hrvatskoj.
2. Predlaže se Ministarstvu pravosuđa i uprave pokrenuti zakonodavne izmjene Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika i ugraditi mehanizam koji bi osigurao automatsko usklađivanje osnovice za obračun plaća sudaca te otklone disproporcije nastale zbog povećanja plaća državnih službenika u odnosu na suce.
3. Predlaže se poboljšanje materijalnog položaja sudskih službenika i namještenika (sudskih zapisničara, upisničara, referenata, sudskih ovršitelja i drugih).
4. Ministarstvo pravosuđa i uprave je dužno u skladu sa zakonom osigurati sve materijalne preduvjete za rad sudova i sudaca u smislu dovoljnog broja kadrova na sudovima (prvenstveno sudskih zapisničara), dostatnu količinu informatičke opreme i stabilan informacijski sustav eSpisa i drugih sustava.
5. Zbor UHS imenovat će povjerenstvo koje će izraditi prijedlog nacrta novog Zakona o plaćama i mirovinama sudaca i uputiti ga izvršnoj vlasti te se predlaže Ministarstvu pravosuđa i uprave pristupiti sustavnom uređenju plaća i mirovina sudaca te drugih materijalnih prava sudaca.


Zbor Udruge hrvatskih sudaca 6-5-2022 Zbor Udruge hrvatskih sudaca 6-5-2022 Zbor Udruge hrvatskih sudaca 6-5-2022 Zbor Udruge hrvatskih sudaca 6-5-2022