Udruga hrvatskih sudaca pokreće postupak ocjene ustavnosti

Upravni odbor Udruge hrvatskih sudaca (UHS), kao izvršno tijelo UHS-a, na sjednici održanoj 4. ožujka 2022. donijelo je slijedeće zaključke:

1. UHS će predložiti pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom dvije odredbe Zakona o sudovima („Narodne Novine“ broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18. i 21/22.)

a. članka 86.a prema kojoj se za sve suce provode sigurnosne provjere svakih pet godina,
b. članka 79. stavka 3. prema kojoj ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi Okvirna mjerila za rad sudaca bez mišljenja Opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske

2. Donošenje Okvirnih mjerila za rad sudaca bez mišljenja Opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske je neprihvatljiv presedan.

3. U vezi upitnika koji je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske proslijedio na popunjavanje sucima, UHS podsjeća da su izvansudske aktivnosti sudaca podvrgnute zakonskim pravilima i mjerilima Kodeksa sudačke etike. Podaci o tome se mogu pronaći u odlukama Državnog sudbenog vijeća o (ne)odobravanju izvansudskih aktivnosti i u javno dostupnim imovinskim karticama sudaca. Osobni podaci sudaca podliježu zakonskim pravilima uključujući i Zakon o zaštiti osobnih podataka.