Poziv sucima na forum judges@europe

Europska udruga sudaca (EAJ) prosljeđuje poziv Europske mreže pravosudnih centara (European Judicial Training Network- EJTN) za sudjelovanje na konferenciji judges@europe. Konferencija će se održati 5.–7. svibnja 2022. u Sirakuzi, Italija, na Međunarodnom institutu za kazneno pravosuđe i ljudska prava.

Konferencija je namijenjena svim sucima u Europskoj uniji. Cilj je promicati i unaprijediti komunikaciju među sucima, kao i stručnu razmjenu o temama koje se odnose na vladavinu prava te integritet i neovisnost sudstva.

Suci se sami mogu prijaviti za sudjelovanje, a iz svake države članice izabrat će se po dva predstavnika.

EJTN je osnovana 2000. radi promoviranja i unapređenja zajedničke pravne i pravosudne europske kulture. Glavna je platforma za obrazovanje i razmjenu znanja o europskom pravosuđu.

detaljnije na poveznicama:

judges@europe Flyer EN

judges@europe Flyer FR