Europska udruga sudaca dostavila mišljenje u vezi predložene periodične sigurnosne provjere svih sudaca

U povodu traženja UHS-a, Europska udruga sudaca (EAJ) izradila je mišljenje o prijedlogu Ministarstva pravosuđa i uprave kojim bi se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima uvela sigurnosna provjera svih sudaca u Republici Hrvatskoj svakih pet godina.

EAJ smatra da predložena periodična sigurnosna provjera svih sudaca u Republici Hrvatskoj nije u skladu s međunarodnim, a niti s europskim standardima. Predložene mjere nisu nužne za državnu sigurnost. Štoviše, EAJ ocjenjuje da su takve mjere u dijametralnoj suprotnosti s načelom zajamčene stalnosti sudačke dužnosti, a to je ključni element neovisnosti sudbene vlasti.

Predložene mjere nisu nužne niti s obzirom na postojeće zakonske odredbe o stegovnoj i kaznenoj odgovornosti sudaca i propisane postupke u takvim situacijama ako se pojave konkretni razlozi za sumnju da je sudac počinio stegovno ili kazneno djelo.

Sigurnosna provjera sudaca koju bi provodila sigurnosna služba u suprotnosti je s načelom diobe vlasti. Sigurnosna služba je dio izvršne vlasti i predložene provjere otvorile bi put nedopuštenom utjecaju izvršne vlasti na sudbenu vlast. Politički se utjecaj ne bi mogao isključiti i stoga postoji jasna ugroza od političke zlouporabe. Time bi se potkopala vladavina prava, a sigurnosne provjere bi na predloženi način ugrozile neovisnost sudaca. Suci za koje bi bila vršena sigurnosna provjera bili bi izloženi postupku u kojem nema zaštitnih činitelja niti pravnih lijekova kojim bi se osigurala pravičnost postupka.

EAJ_Opinion for The Association of Croation Judges on repeated security checks