U suradnji UHS-a i CEELI Instituta Prag održane radionice obuke sudaca

Udruga hrvatskih sudaca u suradnji sa CEELI Institutom iz Praga, Republika Češka, provodi projekt “Obuka sudaca iz središnje i istočne Europe”. Projekt je financiran od strane EU u vrijednosti 211.234,00 eura. Predviđa održavanje dvodnevnih radionica u Pragu za 180 sudaca iz zemalja središnje i istočne Europe.

Prvi ciklus radionica održan je 2020. U sklopu projekta u 2021. održane su dvije radionice u Pragu i to 14. – 15. listopada 2021. za kaznene suce, a 18. – 19. listopada 2021. za suce koji rade na građanskim predmetima. Cilj radionica je upoznavanje polaznika s instrumentima Europske unije u građanskom i kaznenom pravu.

Radionice su posebno usmjerene na:

  • Unapređenje znanja svih sudionika u razumijevanju i primjeni Povelje Europske unije o temeljnim pravima
  • Unapređenje znanja sudaca iz građanske grane sudovanja o EU instrumentima koji reguliraju priznavanje i izvršavanje odluka nacionalnih sudova u području bračnih sporova i roditeljskih pitanja ( posebno primjena Uredbi Vijeća broj 2201/2003, 2016/1103 i 2016/1104 kao i Uredbe broj 2016/1191 o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavljivanjem zahtjeva za predočavanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji)
  • Unapređenje znanja sudaca iz kaznene grane sudovanja u području relevantnih instrumenata EU za zaštitu prava okrivljenika na pošteno i nepristrano suđenje, a posebno primjena Direktive 2013/48 i 2016/343 te utjecaja EU regulative koja se odnosi na sprječavanje zločina iz mržnje.

Predavači na održanoj radionici za kaznene suce su bili mr. sc. Marijan Bitanga, sudac Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske i Zuzana Vikarská, predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta Masaryk u Brnu i savjetnik na Ustavnom sudu Republike Češke. Na radionici za građanske suce predavači su bili Tijana Kokić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu i Zuzana Fišerova, direktorica Međunarodnog Odjela za građanska pitanja Ministarstva pravosuđa Republike Češke.

Na održanim radionicama u Pragu sudjelovalo je 72 suca članova UHS-a ( 29 u prvom ciklusu radionica, a 43 u drugom).