Udruga hrvatskih sudaca donirala 50.000,00 kn za saniranje posljedica katastrofalnog potresa u Sisku, Petrinji i Glini

Upravni odbor Udruge hrvatskih sudaca je na elektroničkoj sjednici održanoj 31. prosinca 2020. godine na prijedlog predsjednika UHS-a donio odluku o donaciji 50.000,00 kn za saniranje posljedica razornog potresa na Baniji. Donacije je uplaćena na poseban račun Državnog proračuna 5. siječnja 2021. godine.