Seminar u Pragu iz građanskog prava – prosinac 2023

U organizaciji Udruge hrvatskih sudaca,  CEELI Instituta iz Praga (Central and Eastern Europe Law Institute – Pravni institut za Srednju i Istočnu Europu), Šleskog sveučilišta u Katowicama, Poljska i Udruženja poljskih sudaca Iustitia,  u razdoblju od 6. do 8. prosinca 2023. godine u Pragu, u sjedištu CEELI Instituta,  održana je prva trodnevna edukacija za suce iz građanske grane prava.

Radionica je organizirana u sklopu EU projekta „Međunarodna obuka sudaca: Jačanje sudskih kompetencija u postpandemijskoj realnosti“ a teme radionice su bile  unapređenje znanja u razumijevanju i primjeni Povelje Europske unije o temeljnim pravima, sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava, identifikaciji neutemeljenih tužbi (“SLAPP”) i korištenju dostupnih alata za njihovo rješavanje (uključujući sudsku praksu ESLJP-a u vezi s člankom 10. EKLJP-a), primjena Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679  (GDPR),  te unapređenje znanja sudaca iz građanske grane sudovanja o novim EU instrumentima a posebno Uredbe o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (EU 2020/1783) i Uredbu o dostavi u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (EU 2020/1784) .

Na edukaciji je sudjelovalo 25 sudaca članova UHS-a, a osim hrvatskih sudaca sudjelovali su i suci iz drugih europskih zemalja.