65. godišnji sastanak Međunarodne udruge sudaca (IAJ)

U Taipeiu – Republika Kina Tajvan od 16. do 21. rujna 2023. održan je 65. godišnji sastanak Međunarodne udruge sudaca, a ujedno je obilježena i 70. godišnjica osnivanja Međunarodne udruge sudaca (Austrija, Salzburg 1953.). U sklopu sastanaka održani su sastanci regionalnih skupina, pa tako i Europske udruge sudaca. Sastanak je otvorila predsjednica Tajvana TsaiIng-wen, koja je posebno naglasila da se u Tajvanu drugi puta, nakon 1999. godine, održava godišnji sastanak IAJ. U ime UHS sastanku je prisustvovao predsjednik UHS.

Na glavnoj skupštini IAJ izabrano je novo rukovodstvo, te novi predsjednik IAJ u sljedećem dvogodišnjem mandatu Đuro Sessa. Iz članstva udruge isključena su udruženja iz Egipta, Iraka i Nikaragve, a novi član postalo je udruženje sudaca iz Burkine Faso. Međunarodna udruga sudaca sada broji ukupno 92 članova, time da je na sastanku bilo prisutno ukupno 70-tak država. Donesene su rezolucije glede situacije u Tunisu i Armeniji.

Uz sastanak IAJ održan je i sastanak Europske udruge sudaca (EAJ), te je izabrano novo rukovodstvo na čelu s MikaelomSjobergom (Danska), Sabine Matejka (Austrija) i Roland Kempfle (Njemačka), također na sljedeći dvogodišnji mandat. Donesena je i odluka o formiranju nove radne skupine koja bi se bavila pitanjem plaća i mirovina sudaca, što je očito problem u većem broju europskih zemalja. Posebno je usvojena rezolucije vezana na stanje u Moldaviji.

U organizaciji Udruge sudaca iz Tajvana i Ustavnog suda Tajvana održana je i međunarodna konferencija na temu „The Constitutional Law Forum 2023 – Judicial Independence and Constitutionalism“.

Cijeli skup protekao je u izvanrednoj organizaciji Udruge sudaca iz Tajvana i Ustavnog suda Tajvana.