Održan Zbor Udruge hrvatskih sudaca

U Dubrovniku je 31. ožujka 2023. održan Zbor Udruge hrvatskih sudaca (UHS) na kojem su se okupili suci iz cijele Republike Hrvatske.
Na Zboru su doneseni slijedeći zaključci:

Zahtjevi sudaca su:
1. povećanje plaća svih sudskih službenika kako bi sudovi mogli redovito funkcionirati
2. osiguravanje sudovima dovoljnog broja informatičke opreme i sustava koji su funkcionalni i suvremeni te osiguravaju redovito funkcioniranje sustava
3. osnova plaća suca prvostupanjskog suda ne smije biti manja od plaće bilo kojeg sudskog savjetnika na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske (visina navedene neto plaće mora biti 3.000 eura s obzirom da je plaća suca prvog stupnja bila 2.000 njemačkih maraka što bi danas bio ekvivalent iznosu 2.000 eura. Međutim, u međuvremenu su prosječni troškovi života porasli za 50%, a što je i Vrhovni sud RH utvrdio u Orijentacijskim kriterijima)
4. plaća suca mora biti indeksirana, zakonom se moraju urediti platni razredi i druga materijalna prava od kojih je najbitnije uređenje pitanja mirovina
5. plaće drugostupanjskih sudaca izjednačiti sa plaćama sudaca visokih sudova

Rokovi za ispunjenje:
Tražena plaća mora biti isplaćena do 1. lipnja 2023., a cjeloviti zakon kojim će se urediti plaće, mirovine i druga materijalna prava sudaca mora biti donesen do 1. listopada 2023.

Mjere upozorenja:
1. prosvjed na Markovom trgu u Zagrebu
2. prvostupanjski suci će raditi samo na hitnim predmetima
3. drugostupanjski suci neće otpremati odluke