Priopćenje za javnost

Javnim se prostorom opet promovira i nameće teza o tzv. „nedodirljivosti sudbene vlasti” kojoj se predbacuje odgovornost za sve negativnosti u društvu pa čak i za pojedinačna kaznena djela.

Teza o nedodirljivosti sudbene vlasti nije istinita i UHS je oštro odbacuje.

UHS se energično protivi generaliziranju i banaliziranju koje se ponovno koristi i u politikantsko-populističke svrhe. Izmišljena teza o nedodirljivosti ima samo dnevnopolitičku korist i stvara javni dojam da su izvršna vlast i politika superiorniji u odnosu na sudbenu vlast.

Trodioba vlasti (na kojoj počiva ustroj državne vlasti) organizirana je na način da nijedno državno tijelo ne upotrijebi vlast na uštrb slobode i pravne sigurnosti građana.

Sudbena se vlast neprekidno kritizira i propitkuje još od uspostave demokratskog poretka u Republici Hrvatskoj. Pogrešno je u javnosti izvući jednu okolnost iz rada pravosuđa te je generalizirati i tražiti krivca u sudbenoj vlasti. Rad sudbene vlasti je transparentan, sudovi sude na temelju dokaza kojima stranke dokazuju ili pobijaju činjenice te primjenom zakona. Sudske se pogreške mogu ispraviti u postupku pravnog lijeka.

UHS podsjeća da kada sudbena vlast primjenjuje pravo, posebno kazneno pravo, tada to znači da su svi ostali dijelovi društva zakazali.

UHS pozdravlja argumentiranu i stručnu javnu raspravu te objektivne kritike. To doprinosi boljem i djelotvornijem sudstvu. Paušalne ocjene o radu sudova, koje nerijetku sažimaju upute političke vlasti i moći kako suditi, potkopavaju demokratski poredak i vladavinu prava.

Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca:
Damir Kontrec