ENCJ deklaracija o pravosudnoj solidarnosti u vrijeme krize

Glavni odbor Europske mreže sudbenih vijeća (European Networks of Councils for the Judiciary- ENCJ) u Ateni je usvojio deklaraciju o pravosudnoj solidarnosti u vrijeme krize. Deklaracija navodi što podrazumijeva pravosudna solidarnost i koje se radnje mogu poduzeti kao podrška bilo kojem pravosuđu koje je napadnuto.

ENCJ izražava solidarnost sa svim sucima i pravosuđima u Europi koji brane vladavinu prava i neovisnost sudbene vlasti čime se jamči poštivanje temeljnih prava i sloboda.

Cilj ENCJ-a je promoviranje neovisnosti i odgovornosti pravosudnih sustava u Europskoj uniji, ali i šire u Europi. Promovira učinkovito i kvalitetno pravosuđe i jačanje povjerenja između sudaca i drugih pravosudnih tijela. Isto tako ENCJ promovira dobru praksu pravosudnih sustava u Europi, vodeći računa o specifičnostima svake pojedine zemlje.

Deklaracija na poveznici:

ENCJ Athens Declaration 2022