Kontakti

K O N T A K T I

Sjedište: Ulica grada Vukovara 84, 10000 ZAGREB, REPUBLIKA HRVATSKA

Tel: + 385 1 61 26 635
Fax: + 385 1 61 26 585
e-mail: uhs.acj@uhs.hr
Twitter: twitter.com/UHSsuci

PREDSJEDNIK
DAMIR KONTREC
Vrhovni sud RH

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
MARIN MRČELA
Vrhovni sud RH

DOPREDSJEDNICI
MIHO MRATOVIĆ
Županijski sud u Splitu

MARIJAN BITANGA
Županijski sud u Zadru

VESNA KATARINČIĆ
Općinski sud u Opatiji

PREDRAG DRAGIČEVIĆ
Županijski sud u Požegi

NADZORNI ODBOR
TOMISLAV JURIŠA
Županijski sud u Zagrebu

RAOUL DUBRAVEC
Trgovački sud u Zagrebu

INGA VEZMAR BARLEK
Visoki upravni sud RH

JADRANKA TRAVAŠ
Županijski sud u Zagrebu

JOSIP TURKALJ
Visoki trgovački sud u Zagrebu

ETIČKO VIJEĆE
SENIJA LEDIĆ
Županijski sud u Splitu

STANKA VUK PINTARIĆ
Županijski sud u Varaždinu

DRAŽEN TRIPALO
Vrhovni sud RH

TAJNIK
DAMIR PALATINUŠ
Općinski sud u Daruvaru

POMOĆNIK TAJNIKA
JASNA GAŽIĆ FERENČINA
Općinski građanski sud u Zagrebu