Istraživanje u sklopu Projekta potpore pravosudnom sustavu: Evaluacija kvalitete usluga pravosudnog sustava RH 2016. godine

Ministarstvo pravosuđa je na svojoj web stranici objavilo prezentaciju sa sumiranim rezultatima Evaluacije kvalitete usluga pravosudnog sustava 2016., istraživanje koje je provela agencija Ipsos (Public Affairs). Poveznica na prezentaciju se …

Istraživanje u sklopu Projekta potpore pravosudnom sustavu: Evaluacija kvalitete usluga pravosudnog sustava RH 2016. godine Pročitaj više