UHS zatražio mišljenje od Povjerenstva Europske udruge sudaca u vezi predložene periodične sigurnosne provjere svih sudaca

UHS je zatražio mišljenje od Povjerenstva Europske udruge sudaca (EAJ Working Group on the Situation of Member Associations) o prijedlogu Ministarstva pravosuđa i uprave kojim bi se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima uvela periodična sigurnosna provjera svih sudaca. Zatražena je i provjera usklađenosti takvog prijedloga s europskom pravnom stečevinom.

UHS smatra da je neprihvatljiva predložena redovita periodična sigurnosna provjera za sve suce. Takva predložena zakonska odredba je diskriminatorna u odnosu na suce kao dužnosnike sudbene vlasti jer u sklopu ravnopravnosti tri državne vlasti, takve periodične provjere se ne predviđaju niti se propisuju za nositelje izvršne i zakonodavne vlasti.
Na način kako je to predložilo Ministarstvo, suci u Republici Hrvatskoj bili bi jedini u nekoj zemlji članici EU koji bi bili podvrgnuti takvim provjerama.

UHS ističe da postoje drugi zakonom propisani postupci (porezni, stegovni, kazneni, prekršajni i dr.) putem kojih je moguće provjeriti imovinu sudaca odnosno utvrditi jesu li pojedini suci počinili djela koja bi ukazivala na njihovu nepodobnost ili “sigurnosnu ugrozu”.

ACJ- request to EAJ WG-pdf