Mišljenje CCJE-a broj 24. (2021.) – Razvoj sudbenih vijeća i njihova uloga u neovisnom i nepristranom sudstvu

U Strasbourgu je 3. – 5. studenog 2021. održan 22. plenarni sastanak Savjetodavnog vijeća sudaca Europe (CCJE – Consultative Council of European Judges). U skladu s mandatom koji mu je dodijelio Odbor ministara, Vijeće Europe, CCJE je usvojilo Mišljenje broj 24. o „Razvoju sudbenih vijeća i njihovoj ulozi u neovisnom i nepristranom sudstvu“. (Evolution of the Councils for the Judiciary and their role in independent and impartial judicial systems).

Mišljenja CCJE-a imaju sve veći utjecaj i važnost u radu nacionalnih i supranacionalnih sudova, ali i kreiranju pravosudnih politika kada je riječ o pitanjima položaja sudbene vlasti.

Detaljnije  na poveznici:

Mišljenje CCJE-a broj 24. (2021.) na engleskom jeziku