Ogranci

O G R A N C I

(PREDSJEDNICI OGRANAKA I ČLANOVI UO UHS)

NAZIV OGRANKA PREDSJEDNIK OGRANKA/ ČLAN UO UHS-a NAZIV SUDA TEL/FAX
ZAGREB I ANTE GALIĆ Visoki upravni sud RH 01/4807-800       01/4810-041
ZADAR JADRANKA NIŽIĆ-PEROŠ Prekršajni sud u Zadru 023/292-151       023/292-220
VUKOVAR IRENA LENIĆ Županijski sud u Vukovaru 032/452-515        032/452-513
VARAŽDIN BOJANA SKENDEROVIĆ Općinski sud u Varaždinu  
ŠIBENIK LJUDEVIT ZORIČIĆ Općinski sud u Šibeniku 022/209-101        022/212-894
SPLIT Mr.Sc. SENIJA LEDIĆ Županijski sud u Splitu 02/387-605           021/387-660
SISAK BILJANA ĐILAS Prekršajni sud u Sisku 044/400-164
RIJEKA SNJEŽANA HORVAT-PALISKA Upravni sud u Rijeci 051/499-600        051/499-601
PULA ROBERT FABRIS Županijski sud u Puli – Pola 052/377-741        052/211-761
OSIJEK SANJA ZAGRAJSKI Županijski sud u Osijeku 031 228 457        099 73 66 252
KARLOVAC VESNA STOKRP Općinski sud u Karlovcu 047/606-246        047/415-310
DUBROVNIK MARIJA DONATOVIĆ DABELIĆ Županijski sud u Dubrovniku 020/357-888        020/357-699
BJELOVAR SANJA KLAUDA Prekršajni sud u Bjelovaru 043/247-347        043/247-357
ZAGREB II IVICA VESELIĆ Županijski sud u Zagrebu 01/480-1111        01/4920-260
ZAGREB III TIJANA KOKIĆ Općinski građanski sud u Zagrebu 01/6126-620        
SLAVONSKI BROD DUBRAVKA ŠIMIĆ Županijski sud u Slavonskom Brodu 034/290-412
OGRANAK VELIKA GORICA NIKOLA RAMUŠČAK Županijski sud u Velikoj Gorici 01/6370-200        01/6370-211
OGRANAK TRGOVAČKOG I UPRAVNOG SUDA U ZAGREBU JASNA GOLUBIĆ Trgovački sud u Zagrebu 01/4897-246        01/4920-871
OGRANAK PREKRŠAJNOG SUDA U ZAGREBU ANDREA KRELJA TOVARAC Prekršajni sud u Zagrebu 01/6560-999         01/6560-985
OGRANAK PREKRŠAJNIH SUDOVA S PODRUČJA ŽS U SPLITU EMILA MARETIĆ POLJAK Prekršajni sud u Splitu 021/323-810
OGRANAK OPĆINSKOG SUDA U SPLITU IVANA BILUŠIĆ Općinski sud u Splitu

Stanje na dan 11. svibnja 2020. 

ČLANSTVO

Red.br.

NAZIV OGRANKA

BROJ ČLANOVA

1.

OGRANAK ZAGREB I

82

2.

OGRANAK ZADAR

56

3.

OGRANAK VUKOVAR

37

4.

OGRANAK VARAŽDIN

62

5.

OGRANAK ŠIBENIK

21

6.

OGRANAK SPLIT

70

7.

OGRANAK SISAK

53

8.

OGRANAK RIJEKA

103

9.

OGRANAK PULA

42

10.

OGRANAK OSIJEK

74

11.

OGRANAK KARLOVAC

36

12.

OGRANAK DUBROVNIK

57

13.

OGRANAK BJELOVAR

44

14.

OGRANAK ZAGREB II

86

15.

OGRANAK ZAGREB III

96

16.

OGRANAK SL. BROD

47

17.

OGRANAK VELIKA GORICA

27

18.

OGRANAK TRGOVAČKOG I UPRAVNOG SUDA U ZAGREBU

53

19.

OGRANAK PREKRŠAJNOG SUDA U ZAGREBU

51

20.

OGRANAK PREKRŠAJNOG SUDA U SPLITU

24

21.

OGRANAK OPĆINSKOG SUDA U SPLITU

49

 

UKUPNO

1170