Ogranci

O G R A N C I

(PREDSJEDNICI OGRANAKA I ČLANOVI UO UHS)

NAZIV OGRANKA PREDSJEDNIK OGRANKA/ ČLAN UO UHS-a NAZIV SUDA TEL/FAX
ZAGREB I ANTE GALIĆ Visoki upravni sud RH 01/4807-800       01/4810-041
ZADAR JADRANKA NIŽIĆ-PEROŠ Prekršajni sud u Zadru 023/292-151       023/292-220
VUKOVAR IRENA LENIĆ Županijski sud u Vukovaru 032/452-515        032/452-513
VARAŽDIN BOJANA SKENDEROVIĆ Općinski sud u Varaždinu  
ŠIBENIK LJUDEVIT ZORIČIĆ Općinski sud u Šibeniku 022/209-101        022/212-894
SPLIT Mr.Sc. SENIJA LEDIĆ Županijski sud u Splitu 02/387-605           021/387-660
SISAK LJILJANA MILINA Županijski sud u  Sisku 044/524-411
RIJEKA SNJEŽANA HORVAT-PALISKA Upravni sud u Rijeci 051/499-600        051/499-601
PULA ROBERT FABRIS Županijski sud u Puli – Pola 052/377-741        052/211-761
OSIJEK SANJA ZAGRAJSKI Županijski sud u Osijeku 031 228 457        099 73 66 252
KARLOVAC VESNA STOKRP Općinski sud u Karlovcu 047/606-246        047/415-310
DUBROVNIK MARIJA DONATOVIĆ DABELIĆ Županijski sud u Dubrovniku 020/357-888        020/357-699
BJELOVAR SANJA KLAUDA Prekršajni sud u Bjelovaru 043/247-347        043/247-357
ZAGREB II IVICA VESELIĆ Županijski sud u Zagrebu 01/480-1111        01/4920-260
ZAGREB III TIJANA KOKIĆ Općinski građanski sud u Zagrebu 01/6126-620        
SLAVONSKI BROD DUBRAVKA ŠIMIĆ Županijski sud u Slavonskom Brodu 034/290-412
OGRANAK VELIKA GORICA NIKOLA RAMUŠČAK Županijski sud u Velikoj Gorici 01/6370-200        01/6370-211
OGRANAK TRGOVAČKOG I UPRAVNOG SUDA U ZAGREBU JASNA GOLUBIĆ Trgovački sud u Zagrebu 01/4897-246        01/4920-871
OGRANAK PREKRŠAJNOG SUDA U ZAGREBU ANDREA KRELJA TOVARAC Prekršajni sud u Zagrebu 01/6560-999         01/6560-985
OGRANAK PREKRŠAJNIH SUDOVA S PODRUČJA ŽS U SPLITU EMILA MARETIĆ POLJAK Prekršajni sud u Splitu 021/323-810
OGRANAK OPĆINSKOG SUDA U SPLITU IVANA BILUŠIĆ Općinski sud u Splitu

Stanje na dan 11. svibnja 2020. 

ČLANSTVO

Red.br.

NAZIV OGRANKA

BROJ ČLANOVA

1.

OGRANAK ZAGREB I

82

2.

OGRANAK ZADAR

51

3.

OGRANAK VUKOVAR

31

4.

OGRANAK VARAŽDIN

63

5.

OGRANAK ŠIBENIK

22

6.

OGRANAK SPLIT

66

7.

OGRANAK SISAK

51

8.

OGRANAK RIJEKA

101

9.

OGRANAK PULA

42

10.

OGRANAK OSIJEK

78

11.

OGRANAK KARLOVAC

34

12.

OGRANAK DUBROVNIK

63

13.

OGRANAK BJELOVAR

42

14.

OGRANAK ZAGREB II

71

15.

OGRANAK ZAGREB III

89

16.

OGRANAK SL. BROD

43

17.

OGRANAK VELIKA GORICA

26

18.

OGRANAK TRGOVAČKOG I UPRAVNOG SUDA U ZAGREBU

45

19.

OGRANAK PREKRŠAJNOG SUDA U ZAGREBU

47

20.

OGRANAK PREKRŠAJNOG SUDA U SPLITU

22

21.

OGRANAK OPĆINSKOG SUDA U SPLITU

39

 

UKUPNO

1108

Stanje na dan 4. svibnja 2022.