4. Međunarodna konferencija sudaca - Zadar 14. i 15. rujna 2018.


U organizaciji Udruge hrvatskih sudaca, u prostoru Zadarskog Sveučilišta dana 14. i 15. rujna 2018. održana je 4. Međunarodna konferencija sudaca. Važnost ovog skupa i značaj tema u svojim su izlaganjima istaknuli predsjednik Vrhovnog suda RH Đuro Sessa, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, gradonačelnik Grada Zadra Branko Dukić, župan Zadarske županije Božidar Longin, rektorica Sveučilišta u Zadru prof.dr.sc. Dijana Vican, predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec, predsjednik Županijskog suda u Zadru, Boris Babić te u ime organizatora skupa predsjednica Udruge hrvatskih sudaca, Ogranak Zadar, Jadranka Nižić Peroš.

Opširnije:4. Međunarodna konferencija sudaca - Zadar 14. i 15. rujna 2018.

Konferencija "Neovisnost sudaca u njihovom sudbenom i društvenom kontekstu"

Pariz 14. rujna 2018. 

U organizaciji ERA-e u Parizu je 14. rujna 2018. održana konferencija na temu Neovisnost sudaca u njihovom sudbenom i društvenom kontekstu.
Na konferenciji je sudjelovalo više od 100 sudionika a predavači su bili profesori sa pravnih fakulteta iz Španjolske, Mađarske i Poljske, suci Europskog suda za ljudska prava, predsjednica Europske udruge upravnih sudaca iz Austrije i drugi.

Opširnije:Konferencija "Neovisnost sudaca u njihovom sudbenom i društvenom kontekstu" - Pariz 14. rujna 2018.

Primjena instrumenata Europske unije u kaznenom pravosuđu

U sklopu suradnje UHS-a i CEELI Instituta financiranog od strane Europske komisije, objavljena je brošura „Primjena instrumenata EU u kaznenom pravosuđu“ na hrvatskom, engleskom i češkom.

Objavljena publikacija stavlja naglasak na različite načine na koji su postupovna pravila u nacionalnom kaznenom pravosuđu pod utjecajem više razine, odnosno, Vijeća Europe i Europske unije.

Autori su dr. sc. Marin Mrčela, doc, sudac Vrhovnog suda RH i docent na Pravnom fakultetu u Osijeku i Mgr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D., predavačica ustavnog prava i ljudskih prava na Pravnom fakultetu Masarykovog Sveučilišta u Brnu.

Opširnije:CEELI Institut i Udruga hrvatskih sudaca - Primjena instrumenata Europske unije u kaznenom pravosuđu

 

Okrugli stol

Nagodba u izvansudskom i sudskom postupku, Split 8. lipnja 2018.

 

U okviru 31. Međunarodne znanstvene konferencije "Economic and Social Development - Legal Challanges of  Modern World" održane na Pravnom fakutetu Sveučilišta u Splitu 7. i 8. lipnja 2018.  čiji je UHS podupiratelj, u organizaciji UHS-a održan je Okrugli stol na temu "Nagodba u sudskom i izvansudskom postupku". Ovaj su stručni skup pratili brojni sudionici Konferencije te veći broj domaćih sudaca, a skupom je moderirao sudac Damir Kontrec.

Opširnije:Okrugli stol - Nagodba u izvansudskom i sudskom postupku Split

 Godišnji sastanak Europske udruge sudaca u Berlinu (Njemačka)

Godišnji sastanak EAJ u Berlinu

Od 24. do 26. svibnja 2018. godine u Berlinu (Njemačka) održan je redoviti godišnji sastanak Europske udruge sudaca (European Association of Judges) u organizaciji njemačke udruge sudaca. Prvi dan održana je posebna konferencija na kojoj je, između ostalih, sudjelovao i Frans Timmermans, potpredsjednik Europske komisije. Poseban naglasak konferencije je bio na ugrožavanju neovisnosti sudbene vlasti u različitim zemljama Europe, posebno u Poljskoj, Turskoj, ali i tendencijama koje se javljaju u nekim drugim zemljama Europe (Mađarska, Rumunjska).

Opširnije:Godišnji sastanak Europske udruge sudaca u Berlinu (Njemačka)

Savjetovanje
"Usporedna analiza prekršajnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini i regiji"

Predstavnici UHS-a na savjetovanju u Bijeljini

Udruga hrvatskih sudaca bila je pozvana na savjetovanje "Usporedna analiza prekršajnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini i regiji" koje je održano od 24. do 26. svibnja 2018. u Bijeljini u organizaciji sudačkih udruga s područja Bosne i Hercegovine, drugih pravosudnih institucije u Bosni i Hercegovini, te američke državne agencije USAID koja pruža potporu pravosuđu u Bosni i Hercegovini.

Opširnije:Savjetovanje u Bijeljini