Primjena instrumenata Europske unije u kaznenom pravosuđu

U sklopu suradnje UHS-a i CEELI Instituta financiranog od strane Europske komisije, objavljena je brošura „Primjena instrumenata EU u kaznenom pravosuđu“ na hrvatskom, engleskom i češkom.

Objavljena publikacija stavlja naglasak na različite načine na koji su postupovna pravila u nacionalnom kaznenom pravosuđu pod utjecajem više razine, odnosno, Vijeća Europe i Europske unije.

Autori su dr. sc. Marin Mrčela, doc, sudac Vrhovnog suda RH i docent na Pravnom fakultetu u Osijeku i Mgr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D., predavačica ustavnog prava i ljudskih prava na Pravnom fakultetu Masarykovog Sveučilišta u Brnu.

Opširnije:CEELI Institut i Udruga hrvatskih sudaca - Primjena instrumenata Europske unije u kaznenom pravosuđu

 

Okrugli stol

Nagodba u izvansudskom i sudskom postupku, Split 8. lipnja 2018.

 

U okviru 31. Međunarodne znanstvene konferencije "Economic and Social Development - Legal Challanges of  Modern World" održane na Pravnom fakutetu Sveučilišta u Splitu 7. i 8. lipnja 2018.  čiji je UHS podupiratelj, u organizaciji UHS-a održan je Okrugli stol na temu "Nagodba u sudskom i izvansudskom postupku". Ovaj su stručni skup pratili brojni sudionici Konferencije te veći broj domaćih sudaca, a skupom je moderirao sudac Damir Kontrec.

Opširnije:Okrugli stol - Nagodba u izvansudskom i sudskom postupku Split

 Godišnji sastanak Europske udruge sudaca u Berlinu (Njemačka)

Godišnji sastanak EAJ u Berlinu

Od 24. do 26. svibnja 2018. godine u Berlinu (Njemačka) održan je redoviti godišnji sastanak Europske udruge sudaca (European Association of Judges) u organizaciji njemačke udruge sudaca. Prvi dan održana je posebna konferencija na kojoj je, između ostalih, sudjelovao i Frans Timmermans, potpredsjednik Europske komisije. Poseban naglasak konferencije je bio na ugrožavanju neovisnosti sudbene vlasti u različitim zemljama Europe, posebno u Poljskoj, Turskoj, ali i tendencijama koje se javljaju u nekim drugim zemljama Europe (Mađarska, Rumunjska).

Opširnije:Godišnji sastanak Europske udruge sudaca u Berlinu (Njemačka)

Savjetovanje
"Usporedna analiza prekršajnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini i regiji"

Predstavnici UHS-a na savjetovanju u Bijeljini

Udruga hrvatskih sudaca bila je pozvana na savjetovanje "Usporedna analiza prekršajnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini i regiji" koje je održano od 24. do 26. svibnja 2018. u Bijeljini u organizaciji sudačkih udruga s područja Bosne i Hercegovine, drugih pravosudnih institucije u Bosni i Hercegovini, te američke državne agencije USAID koja pruža potporu pravosuđu u Bosni i Hercegovini.

Opširnije:Savjetovanje u Bijeljini

UHS - UNODC - Global Judicial Integrity Network - Beč 2018

Udruga hrvatskih sudaca bila je pozvana na osnivački sastanak Globalne mreže za promicanje i zaštitu integriteta sudstva (Global Judicial Integrity Network). Na dvodnevnom sastanku, održanom u Beču 9. i 10. travnja 2018., u sklopu Ureda za drogu i kriminal Ujedinjenih naroda (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) i na temelju članka 11. Konvencije Ujedinjenih naroda za borbu protiv korupcije (United Nations Conventions against Corruption - UNCAC) osnovana je navedena mreža. Na osnivačkom sastanku sudjelovao je predsjednik UHS Damir Kontrec.

Svrha te mreže je pomoć sudbenom sustavu diljem svijeta u jačanju neovisnosti, integriteta, nepristranosti, javnosti i odgovornosti sudaca i sudstva uopće. Treba spomenuti da je Udruga hrvatskih sudaca bila jedina samostalna udruga sudaca koja je bila prisutna na tom sastanku.

Na osnivačkoj skupštini osnovan je deseteročlani Odbor savjetnika (Advisory Board) u koji je izabran i počasni predsjednik Udruge hrvatskih sudaca, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Đuro Sessa.

U organizaciji UHS-a i CEELI Instituta 1. i 2. 2. 2018. g. održana prva radionica "Primjena EU instrumenata u kaznenom pravu" u
Pragu, Republika Češka

 Prva radionica - Primjena EU instrumenata u kaznenom pravu

 

Udruga hrvatskih sudaca u suradnji sa CEELI Institutom iz Praga započela je s provedbom projekta "Primjena EU instrumenata u kaznenom pravu" financiranog od strane EU (Program za pravosuđe 2014.-2020.) u vrijednosti od 121.000 eura.

Opširnije:Radionica “Primjena EU instrumenata u kaznenom pravu”