Zapisnici Zbora i Sjednica UO

ZAPISNIK

SA ZBORA UDRUGE HRVATSKIH SUDACA
koji je održan 27. travnja 2018. godine u hotelu Osijek, Osijek

 Zapisnik u Word formatu

Početak je u 10,30 sati.

Predsjednik UHS-a, Damir Kontrec, otvara 27. po redu Zbor UHS-a i pozdravlja uvažene goste i to:

- predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Đuru Sessu
- predsjednika Državnog sudbenog vijeća, Željka Šarića,
- državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa, dr. Kristijana Turkalja
- državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa, Josipa Salapića
- gradonačelnika Grada Osijeka, Ivana Vrkića
- zamjenika župana, Petra Lagatora
- ravnateljicu Pravosudne akademije, Andreu Posavec Franić
- predstavnika Hrvatske odvjetničke komore, Odvjetnički Zbor Osijek, Dubravka Marjanovića
- predstavnicu Hrvatske javnobilježničke komore, Mandicu Popović.

Nakon predstavljanja gostiju, predsjednik UHS-a predlaže izbor Radnog predsjedništva u skladu sa Statutom UHS-a i Poslovnikom o radu Zbora UHS:

1. Sanja Zagrajski, Ogranak Osijek
2. Irena Lenić, Ogranak Vukovar
3. Mile Soldo, Ogranak Slavonski Brod

Predsjednik UHS-a, Damir Kontrec, stavlja na glasovanje izbor Radnog predsjedništva.

Utvrđuje se da su predloženi članovi Radnog predsjedništva izabrani, te ih se poziva da nastave voditi Zbor. Radnom predsjedništvu pridružuje se tajnik UHS, Damir Palatinuš.

Predsjednik Radnog predsjedništva poziva goste da se da se obrate skupu.

Darko Marjanović u ime HOK-a, Odvjetnički Zbor Osijek pozdravlja prisutne.
Gradonačelnik Ivan Vrkić zahvaljuje na posjeti i održavanju Zbora u Osijeku, želi uspješan rad.
Zamjenik župana Petar Lagator pozdravlja prisutne, ističe kako se Zboru daje potpora u radu i djelovanju te održavanju neovisnosti sudbene vlasti i zaštiti digniteta sudaca.
Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Kristijan Turkalj upoznaje prisutne sa planovima za sudove i pravosuđe, u tijeku je reforma 6 zakona, zakoni su prošli prvo čitanje u Saboru, nakon čega je ponovljena javna rasprava. Najavljuje izmjene Zakon o Pravosudnoj akademiji i o vježbeništvu u pravosuđu. Prioritet je modernizacija, uvođenje modernih tehnologija, elektronske komunikacije između odvjetnika i sudova, zatim se planira olakšati naplata sudskih pristojbi, stvoriti elektronski spis i posljedično smanjiti arhivu sudova. Nabavljeni su uređaji koji pretvaraju riječi u tekst, svaki sud će dobiti nekoliko uređaja, pa će se i u tom dijelu olakšati sudački rad. Proračun za infrastrukturu je skroman, pokušava se povećati u suradnji sa lokalnom zajednicom, sve u cilju popravljanja uvjeta rada. Ministar je najavio da će se učiniti sve da se izjednače plaće općinskim i prekršajnih sudaca sa plaćama trgovačkih i upravnih sudova.
Predsjednik Državnog sudbenog vijeća, Željko Šarić uvodno ističe da su njegova obraćanja javnosti defanzivna zbog kritika koje DSV trpi. Za razumijevanje takvih pojava potrebno je imati u vidu da među kandidatima za suce postoji solidna osrednjost, kvalitetna ujednačenosti, neki kandidati su produktivni, neki spori ali većih kapaciteta, kandidati imaju različite socijalne kompetencije i radi se o detaljima zbog kojih se teško objektivno može izdvojiti one najbolje. Od DSV-a se očekuje da koristi knjigovodstveni način u izboru između kandidata, da se primijeni neka jednadžba, traži se objašnjenje za imenovanje, a objektivnost se može postići samo matematički. U dosadašnjem radu DSV-a odlučivalo se o 698 kandidata, izabrana su 72 suca, dakle, 10% kandidata je uspješno pa je za očekivati negativna očitovanja ostalih 90% koji su nezadovoljni rezultatima izbora.
Naglašava da kada se kritički prosuđuju odluke DSV-a potrebno je pokazati objektivnost, a mjerodavno mjesto za razmatranje odluka DSV-a je Ustavni sud RH. Smatra pitanjem sudačkog morala da se nezadovoljstvo radom DSV-a komunicira prvo s novinarima i javnošću, a stvorena je i teza osvetoljubivosti zbog čega su neki suci suzdržani glede podnošenja pravnih lijekova. Neki suci su manekenskog profila, zainteresirani za publicitet, estradno zamaraju javnost, a što daje loš primjer. Za nekoliko mjeseci počinje postupak izbora za DSV, pretežni dio čine suci koje biraju suci, pa podsjeća na odgovornost da se izaberu oni koji će svoju dužnosti obavljati savjesno, odgovorno i pošteno.

Predsjednik Vrhovnog suda RH, Đuro Sessa, obraća se kao predsjednik Vrhovnog suda iako je toliko godina sudjelovao svakodnevno u aktivnom životu Udruge, da je teško izaći iz tog filma i osjećati se drugačije, a možda to i nije dobro jer bez obzira koju dužnost u sudstvu obavljali svi smo mi suci i ovo je naša Udruga. Zato što smo suci, zato što smo među svojima moramo biti i otvoreni i otvoreno progovoriti o svemu. Zato se postavlja pitanje koji je najveći problem sudstva danas. Ako se čitaju novine, ako se čitaju komentari ispod raznih članaka u elektronskim medijima, pa čak i onih ispod istupa i intervjua određenog kolege, ako slušamo političare, odvjetnike, državne odvjetnike, predstavnike tzv. nevladine scene, neovisne komentatore: što ćemo saznati o sucima? Ukratko saznat ćemo da su suci uzrok svakog zla, ekonomske stagnacije, leglo korupcije i opačine, razlog iseljavanja iz Hrvatske, loše poduzetničke klime, ukratko da su suci dio problema, a ne dio rješenja. Svi se ovdje mogu složiti da tome nije tako i osobno se u tom stavu pridružuje jer se zna koliko vrijedno suci koje nitko ne vidi, za koje nitko ne zna, za koje nikog nije briga, koji ne mogu i ne žele doći pod svjetla interesa javnosti, obnašaju svoju dužnost .
No, jedna od neizbježnih kvaliteta suca, koju dobar sudac mora imati je stalno biti otvorenih očiju i ne bježati od problema. Kao najveći problem kojim se sudstvo suočava danas, jučer, ali očito i sutra jest dojam o kojem se uvodno govorilo.
Zato je pravo pitanje, možemo li se suci s time suočiti i priznati sami sebi da
o dok se kandidati za predsjednike sudova bore do istrebljenja da dođu do te pozicije ne birajući sredstva ( Osijek je možda pravo mjesto da se na to ukaže iako ne samo Osijek)
o dok ti kandidati ne traže podršku u svom sudu, među svojim kolegama, nego među političkim figurama nacionalne ili lokalne scene,
o dok kandidati za izbor članova DSV-a prijete odmazdom ako im se ne dade podrška,
o ako sudačka vijeća u ocjenama postojanja povrede Kodeksa sudačke etike zbog politike nezamjeranja bježe od očitog ,
o dok se u napredovanju već na normativnoj razini ne cijeni sudački rad,
o dok sami suci nisu posve sigurni u svoju ulogu i zašto postoje ustavna jamstva njihove neovisnosti,
o dok građani i političke strane ne shvate da ta jamstva postoje zbog njih i njihovih prava,
o dok postoje postupci koji bez valjanog razloga traju nerazumno dugo,
o dok sudovi namjerno i bez valjanih razloga ne akceptiraju praksu viših sudova,
o dok na Vrhovnom sudu važni postupci stoje bez odluke nerazumno dugo,
o dok sami suci misle za svoje kolege da sude pod utjecajem i pritiskom,
takva će negativna slika postojati, ona će biti prevladavajuća, jer u suštini ona odgovara svima osim sucima, nositeljima sudbene vlasti.
Makar se ne smije bježati od introspekcije i iskrene i poštene samoevaluacije, valja napomenuti da odgovornost za sliku o sudstvu ravnopravno dijele i druge dvije vlasti i njeni nositelji, koji drže kesu, nose mač, pišu zakone i više ili manje upravljaju javnim mnijenjem.

Uloga UHS-a je, makar ju mnogi predsjednici sudova kao urođeni refleks samoodržanja smatraju nepotrebnim kamenčićem u cipeli, jest, da vodeći računa o vlastitoj statutarnoj poziciji na razini svakog člana pokuša učiniti nešto dobro za sudbenu vlast i sudove u kojima obnašaju sudačku dužnost. U tome će te imati kao i u svakoj akciji UHS-a punu potporu.

Radno predsjedništvo se zahvaljuje gostima na uvodnim riječima.

U skladu sa čl. 3. Poslovnika o radu Zbora, Radno predsjedništvo izvješćuje da je uz odluku o sazivanju Zbora dostavljen delegatima dnevni red.

Radno predsjedništvo stavlja na glasanje Dnevni red Zbora:
1. Izbor radnih tijela Zbora UHS-a
- zapisničar (1)
- ovjerovitelj zapisnika (2)
- verifikacijsko povjerenstvo (2)
- kandidacijsko povjerenstvo (3)
- izborno povjerenstvo (3)

2. Izvješće o radu predsjednika UHS-a i Upravnog odbora UHS-a (izvješće podnosi predsjednik UHS-a Damir Kontrec)

3. Izvješće o radu Nadzornog odbora UHS-a (izvješće podnosi Raul Dubravec)

4. Izbor zamjenika predsjednika UHS-a, 4 člana Nadzornog i 1 člana Etičkog vijeća

5. Usvajanje Plana rada i financijskog plana UHS-a za 2019. godinu.

6. Razno

Primjedbi na Dnevni red i nadopuna nema.

Jednoglasno se prihvaća Dnevni red.

Toč. 1. Dnevnog reda - Izbor radnih tijela Zbora UHS

Radno predsjedništvo za zapisničara predlaže se Jasna Gažić Ferenčina, Ogranak Zagreb III.

Prijedlog je prihvaćen.

Za ovjerovitelje zapisnika predlažu se Violeta Veselić i Vanesa Brizić Bahun, Ogranak Zagreb III.
Prijedlog je prihvaćen.

Za članove verifikacijskog povjerenstva predlažu se:
1. Ivana Bilušić, Ogranak Općinski sud u Splitu
2. Snježana Horvat Paliska, Ogranak Rijeka
3. Vesna Sremac Šoštar, Ogranak Trgovački i upravni sud u Zagrebu
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.


Radno predsjedništvo upućuje verifikacijsko povjerenstvo da utvrdi broj nazočnih članova Zbora, te da između sebe izaberu predsjednika.

Za članove izbornog povjerenstva predlažu se:
1. Jagoda Crnokrak, Ogranak Zagreb I
2. Ivica Veselić , Ogranak Zagreb II
3. Bojana Skenderović, Ogranak Varaždin
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.


Za članove kandidacijskog povjerenstva predlažu se:

1. Biljana Đilas, Ogranak Sisak
2. Andrea Krelja Tovarac, Ogranak Prekršajni sud u Zagrebu
3. Sanja Klauda, Ogranak Bjelovar


Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

.
Predsjednica Verifikacijskog povjerenstva Vesna Sremac Šoštar izvješćuje da je Zboru nazočno 123 delegata, a obzirom na broj članova UHS, utvrđuje da postoje statutarni uvjeti za donošenje pravovaljanih odluka.


Toč. 2. Dnevnog reda - Izvješće o radu predsjednika UHS-a i Upravnog odbora UHS-a (podnosi ga Damir Kontrec)

Link na izvještaj

 

Toč. 3. Dnevnog reda - Izvješće o radu Nadzornog odbora UHS-a (podnosi ga Raul Dubravec)

Link na izvještaj

 

Toč. 4. Dnevnog reda - Izbor zamjenika predsjednika UHS, 4 člana Nadzornog odbora i 1 člana Etičkog vijeća


Radno predsjedništvo izvješćuje da su na UO UHS koji je održan 26. travnja 2018. predloženi kao kandidata za predsjednika UHS Marin Mrčela, za članove Nadzornog odbora predloženi su Jadranka Travaš, Josip Turkalj, Inga Vezmar Barlek i Raul Dubravec, a za člana Etičkog vijeća predložen je Slavko Pavković.
Pozivaju se prisutni da istaknu druge kandidate za zamjenika predsjednika, članove Nadzornog odbora i člana Etičkog vijeća.
Utvrđuje se da nema drugih prijava za isticanje kandidata.


Radno predsjedništvo izvješćuje da je pravilo da se izbor provodi tajnim glasanjem, no moguće je da Zbor odluči da glasanje bude javno. Poziva se Zbor na izjašnjenje da glasanje bude javno, sukladno čl. 18.st.3. Statuta.
Prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Utvrđuje se da će se glasanje provesti javno.
Pristupa se glasanju za izbor zamjenika predsjednika UHS.
Prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Utvrđuje se da su svi delegati glasali za Marina Mrčelu kao zamjenika predsjednika UHS.

Zbor donosi

Z a k lj u č a k

Utvrđuje se da je Marin Mrčela jednoglasno izabran za zamjenika predsjednika UHS.


Marin Mrčela u obraćanju prisutnima naglašava da Vrhovni sud RH i Udruga hrvatskih sudaca imaju isti interes i cilj a to je postaviti sudbenu vlast na poziciju koja joj pripada u odnosu na druge dvije vlasti. Sprečavanje korupcije u sudbenoj vlasti razmatralo se i u skupini GRECO, gdje obnaša dužnost predsjednika, to pitanje prisutno je i prepoznato i u naprednim demokracijama, pa njihova iskustva mogu biti dragocjena. Predsjednik Sessa je predsjednik Savjetodavnog vijeća europskih sudaca, i u tom tijelu se pripremaju i izdaju mišljenja o svim aspektima sudbene vlasti. Postoji i Global judicial network, mreža koja uključuje suradnju i povezivanje sudaca u cilju poboljšanja sudbene vlasti. Sve ove aktivnosti koje se odvijaju na međunarodnoj razini, mogu pridonijeti boljitku sudbene vlasti . Potrebno je poduzeti napore da se popravi stanje, u javnosti se rijetko ili nikada ne govori o dobrim rezultatima, a Vrhovni sud će to pokušati približiti javnosti. Svi imamo isti cilj, a to je da sucima ali i građanima bude bolje.

Pristupa se glasanju za izbor 4 člana Nadzornog odbora i to: Josip Turkalj, Jadranka Travaš, Raul Dubravec i Inga Vezmar Barlek.

Prijedlog jednoglasno prihvaćen.

Utvrđuje se da su svi delegati glasali za predložene kandidate kao članove Nadzornog odbora.

Zbor donosi

Z a k lj u č a k

Utvrđuje se da su Josip Turkalj, Jadranka Travaš, Raul Dubravec i Inga Vezmar Barlek jednoglasno izabrani za članove Nadzornog odbora UHS.

Pristupa se glasanju za izbor 1 člana Etičkog vijeća i to Slavka Pavkovića.

Prijedlog jednoglasno prihvaćen.

Utvrđuje se da su svi delegati glasali za Slavka Pavkovića kao člana Etičkog vijeća UHS.

Zbor donosi

Z a k lj u č a k

Utvrđuje se da je Slavko Pavković jednoglasno izabran za člana Etičkog vijeća UHS.


Toč. 6. Usvajanje Plana rada i financijskog plana UHS-a za 2018. g.

Radno predsjedništvo poziva predsjednika UHS i tajnika da iznesu plan rada i financijskog plana UHS.

Link na Plan rada i financijski plan

Pitanja, primjedbi ni prijava za raspravu o ovoj točci Dnevnog reda nema.

Utvrđuje se daje Plan rada i financijski plan jednoglasno usvojen.


Toč. 7. Razno

Na UO UHS se raspravilo o potrebi izjednačavanja plaća općinskih i prekršajnih sudaca sa plaćama trgovačkih i upravnih sudaca, te vraćanje 6% plaće koja je vraćeni svima osim pravosudnim dužnosnicima. Predlaže se donošenje Deklaracije koja bi se objavila na web stranici i dostavila ministru. To je gorući problem, a važnosti teme pridonosi i potpisana peticija u istom pravcu sudaca Općinskog građanskog suda u Zagrebe, podržali su je i suci iz Rijeke i Pule, a podrška je dobivena i od predsjednika Vrhovnog suda RH.
Stavlja se na glasanje Deklaracija o materijalnom položaju općinskih i prekršajnih sudaca.

Donosi se


Z a k lj u č a k

Utvrđuje se da je jednoglasno usvojena Deklaracija o materijalnom položaju općinskih i prekršajnih sudaca.


Srđan Gavranić, Trgovački sud Dubrovnik postavlja pitanje izjednačavanja Okvirnih mjerila za suce općinskih i trgovačkih sudova, jer se isti predmeti ne vrednuju na isti način.
Predsjednik UHS upućuje da je sadržaj deklaracije pitanje plaće tj. primanja, a Okvirna mjerila i Metodologija su drugo pitanje koje se mora zajednički rješavati.
Vesna Katarinčić ukazuje na neujednačenosti sudske prakse obzirom da predmeti po žalbama idu na sve županijske sudove u Hrvatskoj. Općinski sud u Rijeci je primijetio da ima više ukidnih odluka jer se različito odlučuje u istovrsnim predmetima.
Đuro Sessa poziva da predsjednici sudova Vrhovnom sudu dostavljaju različite odluke koje su uočili, to redovno jednom mjesečno radi predsjednica OGSZ Zagreb, u vezi čega se održavaju sjednice i traže rješenja. Drugi put je dopuštanje izvanredne revizije u drugostupanjskim odlukama.

Darko Barišić, Ogranak Bjelovar, ističe da se položaj sudaca mora popraviti, nema argumenta da nema novaca, suficit u državnom proračunu postoji, većini koji plaću dobivaju iz državnog proračuna su primanja porasla, osim sucima koji su jedina društvena grupa koja ništa nije dobila. Članci koji negativno pišu o radu sudova su senzacionalistički, neutemeljeni i nisu istiniti, često se bave sa jednim izoliranim predmetom koji se danima provlači kroz sve medije. Nije točno da je pravosuđe loše, brojke pokazuju drugačije, najmanji problem su suci, a krivci su druge dvije grane vlasti koje nisu stvorile uvjete za normalno funkcioniranje, suci nemaju alate za rad, zalaže se za oštriji pristup, obraćanje premijeru od strane vrha sudbene vlasti.

Đuro Sessa odgovara da je sa svoje pozicije predsjednika Vrhovnog suda RH zatražio razgovor sa premijerom.

Ivica Veselić predlaže da se sastavi nacrt prijedloga novog Zakona o plaćama i da se Upravnom odboru da mandat da odmah pristupe izradi teksta.

Predsjednik UHS prihvaća prijedlog.


Radno predsjedništvo objavljuje da je Zbor završen.

Dovršeno u 12,20 sati

  


Zapisnik vodila i sastavila
Jasna Gažić Ferenčina