Zapisnici Zbora i Sjednica UO

ZAPISNIK

SA ZBORA UDRUGE HRVATSKIH SUDACA
koji je održan 29. ožujka 2019. godine u hotelu Terme Tuhelj, Tuheljske Toplice

Zapisnik u Word formatu

Početak je u 10,30 sati.

Predsjednik UHS-a, Damir Kontrec, otvara 28. po redu Zbor UHS-a i pozdravlja uvažene goste i to:
- predsjednika Vrhovnog suda RH, Đuru Sessa
- ministra pravosuđa RH, Dražena Bošnjakovića
- predsjednika Državnog sudbenog vijeća, Darka Milkovića
- zamjenicu župana Jasnu Petek
- ravnateljicu Pravosudne akademije, Andreu Posavec Franić.

Predsjednik UHS-a Damir Kontrec ističe da su ostvareni zacrtani planovi sa prethodnog Zbora UHS da se izjednače plaće svih prvostupanjskih sudaca i vrati osnovica od 6% i zbog postignutog se zahvaljuje ministru pravosuđa. Poziva goste da se obrate Zboru.

Ravnateljica Pravosudne akademije Andrea Posavec Franić upoznaje prisutne sa aktivnostima PA u 2018 godini. U 2018. godini Ministarstvo pravosuđa započelo je se s izradom novog Zakona o Pravosudnoj akademiji i Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu koji su od velikog značaja za rad Akademije. U drugoj polovici 2018. godine, primljeno je 44 vježbenika u pravosudna tijela koji će u 2019. sudjelovati u stručnim radionicama Pravosudne akademije. Time se nakon niza godina ponovno pokrenuo vježbenički program odnosno mogućnost zapošljavanja vježbenika u pravosudnim tijelima. Nakon niza godina suorganizacije seminara iz područja kaznenog prava, u studenom 2018. godine Akademija je prvi put u suradnji s Vrhovnim sudom RH organizirala seminar Novine u građanskom zakonodavstvu u Tuheljskim Toplicama. Isto tako u suradnji s Visokim prekršajnim sudom u listopadu 2018. u Osijeku je organizirano Specijalističko savjetovanje sudaca prekršajnih sudova. Oba događanja privukla su veliki broj sudaca na kojima se raspravljalo o aktualnim pravnim temama. Krajem 2018. godine, Upravno vijeće Pravosudne akademije imenovalo je novo Programsko vijeće na mandat od četiri godine, budući da je starom sastavu vijeća istekao mandat. Programsko vijeće je donijelo odluku da se za 2019. objavi javni poziv za iskazivanje interesa za izradu obrazovnih materijala i vođenje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije što je novost u radu Akademije, a pridonosi transparentnosti načina odabira voditelja. U prošloj godini nastavilo se s provođenjem projekta "Uvođenje i provedba programa edukacije iz područja stranih jezika za pravosudne dužnosnike, savjetnike i službenike u pravosuđu" financiranom iz Europskog socijalnog fonda te se provelo testiranje znanja stranih jezika svih prijavljenih kandidata odnosno ukupno 496 pravosudnih dužnosnika, savjetnika i službenika u pravosuđu u 15 hrvatskih gradova. Zbog spajanja prekršajnih i općinskih sudova Pravosudna akademija provela je i edukaciju 81 prekršajnog suca koji su trebali biti raspoređeni na općinske sudove.

Pravosudna akademija je u 2018. godini započela suradnju s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku i Centrom za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u vezi provođenja ciklusa radionica za državne odvjetnike za mladež i stručne suradnike izvanpravne struke u državnim odvjetništvima RH koji će se održavati do početka 2020. godine. Osim toga, Pravosudna akademija planira s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku organizirati edukaciju za sve pravosudne dužnosnike i stručne suradnike izvanpravne struke u pravosuđu koji rade s djecom kao počiniteljima, žrtvama i svjedocima u građanskim, kaznenim, prekršajnim i upravnim postupcima prvog i drugog stupnja. Pravosudna akademija je u 2018. godini. prvi put provela dugoročnu evaluaciju, što znači vrednovanje provedene aktivnosti od strane polaznika najmanje šest mjeseci nakon održane obrazovne aktivnosti.
Izražava očekivanje da će PA i u budućem radu odgovarati na potrebe ciljnih skupina i osigurati kvalitetno i kontinuirano inicijalno i cjeloživotno stručno usavršavanje kao jedan od uvjeta uspješnog profesionalnog razvoja.

Zamjenica župana Jasna Petak želi dobrodošlicu u Županiju koja je proglašena najboljom destinacijom kontinentalnog turizma Hrvatske i Hrvatskog zagorja, zbog bogate ponude termi, OPG-a, župnih crkvi, dvoraca i zdravstvenog turizma. Želi uspješan rad Zboru.

Predsjednik Državnog sudbenog vijeća Darko Milković izvješćuje da je novi sastav Državnog sudbenog vijeća započeo s radom 1. ožujka 2019. i u manje od mjesec dana imenovali su predsjednike triju sudova, formirana je uža radna skupina za izradu Metodologije i zakazana su ročišta u četiri stegovna predmeta. Predmete koje su zatekli potrebno je što hitnije završiti jer je nedavno Ustavni sud RH potvrdio stegovnu mjeru koju je DSV izrekao, ali je istovremeno podnositelju dosudio naknadu od 1.000,00 kn zbog dužine trajanja stegovnog postupka. Rad će biti usmjeren na sva područja i to imenovanja sudaca, izrada Metodologije i provođenje stegovnih postupaka. U budućem radu osobno će se zalagati za kolegijalan i profesionalan pristup prema kandidatima koji dolaze na razgovor, uz strogo poštivanje vremena određenog za početak sjednica. Nadalje, ne može se događati da kandidat odgovara na pitanje a da u isto vrijeme članovi DSV-a međusobno razgovaraju, to je nepoštivanje kandidata i ostalih članova. Nadalje, kandidatima se ne bi trebalo postavljati pitanja u stilu provjere znanja jer nisu pristupili na pravosudni ispit. Čl. 55.st.5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću određuje da se kandidatima postavljaju pitanja koja se odnose na njihov dosadašnji rad i aktivnosti. Zakon o izmjenama i dopunama Z. o Državnom sudbenom vijeću propisao je da kandidati na razgovoru mogu ostvariti najviše 15 bodova, dakle smanjen je broj od 20 bodova koliko su do sada članovi DSV mogli dati kandidatu, pri čemu DSV imenuje suce između najviše 10 kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova, s tim da razlika izabranog kandidata i kandidata s najvećim brojem bodova ne smije biti veća od 10 bodova, a DSV će se sigurno kretati u tim propisanim granicama. Nažalost, malo je mjesta na višim sudovima a velik je broj kolegica i kolega koji su zaslužili da ih se izabere. Predlaže započeti na radu na dugoročnoj strategiji za ostvarenje modela kakav postoji u zapadnoeuropskim državama, a to je da suci koji su u prvom stupnju ispunili određene uvjete dobiju plaću i status sudaca drugostupanjskih sudova bez obzira što i dalje rade na prvom stupnju. Pri tom bi to trebao biti zajednički cilj svih u sustavu, a ne samo Udruge hrvatskih sudaca.


Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković pozdravlja prisutne, ističe da je ponosan što je na čelu Ministarstva pravosuđa, rezultati rada se vide jer se zaostaci smanjuju, a cilj je nastaviti taj trend. Uloga je Ministarstva da osigurava materijalne uvijete, u protekloj godini pripremljeni su uvjeti za spajanje općinskih i prekršajnih, proces je protekao korektno, zatim su promijenjeni zakoni koji se odnose na rad DSV, radi se na e-pravosuđu, osposobljeni su trgovački sudovi, na redu su i drugi sudovi. Radi se na izmjenama Zakona o parničnom postupku, Zakona o trgovačkim društvima, tako će se npr. trgovačko društvo moći osnovati od kuće, za Ovršni zakon je predviđena potpuna digitalizacija, ali tako da se sud ne optereti novim predmetima, a planiraju se i izmjene Zakona o kaznenom postupku. Naglasak je na digitalizaciji, državna tijela i odvjetnici će biti spojeni, što znači i brže postupke, uvodi se e-pošta. Ističe kako se mora izložiti kod medijski istaknutih sporova, ali pri tom se pazi da se ne uđe u zonu neovisnosti. Dana je podrška službenicima i savjetnicima u borbi za povećanje plaću, a to je u nadležnosti Ministarstva uprave. Stoga se očekuje da će najavljeni koraci dovesti do značajnih pozitivnih pomaka.

Predsjednik Vrhovnog suda RH, Đuro Sessa, obraća se Zboru kao član UHS-a i počasni predsjednik UHS-a, ali se ne osjeća kao gost, nego kao dio Udruge u kojoj 27 godina postojanja nije nestao entuzijazam i želja da se ostvare statutarni ciljevi UHS-a koji se uz suradnju i zajednički rad i ostvaruju. I to usprkos različitim opstrukcijama, pa i izlascima nekih naših istaknutih kolega koji su u nekom trenutku svoj interes stavili ispred interesa sudaca, a time i sudbene vlasti. No, ne treba spavati na lovorikama jer dolazi vrijeme za suce u kojem ništa neće biti isto jer su se na nacionalnoj razini prilike izmijenile, došlo je do spajanja sudova, suci su suočeni s promjenom grane sudovanja usprkos punom razumijevanju sudske uprave, teritorijalna nadležnost sudova se mijenja i treba se suočiti s potrebom održavanja sudbenih dana pa i prihvatiti i te dužnosti. O potrebi poznavanja sve šireg korpusa pravnih izvora ne treba posebno niti govoriti ali treba spomenuti nove tehnologije, umjetnu inteligenciju i sve druge novine koje će prije ili kasnije posve promijeniti rad i uvjete za suce. S time se treba suočiti i to treba što prije prihvatiti i spremno ih dočekati jer je iluzorno očekivati da će nas to mimoići. Pravosudna akademija izdala je Mišljenje br. 21. Savjetodavnog vijeća europskih sudaca pod nazivom: Sprječavanje korupcije među sucima. Mišljenje će biti poslano svim sudovima, Vladi i Saboru RH i moći će se naći na mrežnoj stranici PA. Iz tog mišljenja se navodi:

56. CCJE smatra da razlozi postojanja ili nepostojanja značajnog raskoraka između stvarne i percipirane korupcije u nekoj zemlji najviše leže u (ne)transparentnosti, to jest, (ne)otvorenosti i suzdržanosti pravosudnog sustava. Već je istaknuto kako je sudstvo kao treća grana vlasti u državi u svojoj politici informiranja u određenoj mjeri sputano posebnim obvezama koje otežavaju učinkovit odgovor na vanjske kritike. To su, naime: obveza diskrecije, uključujući prava na pošteno suđenje i poštivanje pretpostavke nevinosti, kao i obveza suzdržanosti.

57. Nedolično ponašanje drugih profesionalnih grupa izvan sudstva igra važnu ulogu među čimbenicima koji dovode do percepcije korupcije među sucima. Na primjer, nije neuobičajeno da tužitelji i odvjetnici u postupcima koji su u tijeku koriste taktiku kao što je medijsko parničenje, kako bi utjecali na javno mišljenje.

58. U načelu, sudstvo mora prihvatiti kritiku kao dio dijaloga između tri grane vlasti te sa društvom u cjelini, u kojem slobodni i raznoliki mediji imaju neophodnu ulogu. Međutim, postoji jasna linija između slobode izražavanja i legitimne kritike s jedne strane te nepoštivanja i nedozvoljenog pritiska na sudstvo s druge strane. Političari, druge osobe na javnim položajima i mediji mogu, pogotovo u postupcima u tijeku i za vrijeme političkih kampanja, koristiti pojednostavljene, populističke i demagoške argumente i namjerno pogrešno informirati javnost kako bi iznosili neodgovorne kritike sudstva bez da poštuju pretpostavku nevinosti. Posljedično, to također može stvoriti atmosferu nepovjerenja javnosti u sudstvo, a u nekim slučajevima može povrijediti načelo poštenog suđenja iz članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava (dalje: EKLJP).

Na kraju, onima koji misle da je biti sudac poligon i rampa za vlastitu promociju, poručuje se da su zalutali u sudačku dužnost, i da ako sude zato da bi bili popularni, gube vrijeme u sudstvu i nanose mu nepopravljivu štetu.

Nakon uvodnih riječi, predsjednik UHS-a predlaže izbor Radnog predsjedništva u skladu sa Statutom UHS-a i Poslovnikom o radu Zbora UHS:

1. Ivica Veselić, Ogranak Zagreb II
2. Tijana Kokić, Ogranak Zagreb III
3. Andrea Tovarac Krelja, Ogranak Prekršajni sud u Zagrebu
Predsjednik UHS-a, Damir Kontrec, stavlja na glasovanje izbor Radnog predsjedništva.

Utvrđuje se da su predloženi članovi Radnog predsjedništva izabrani, te ih se poziva da nastave voditi Zbor.

U skladu sa čl. 3. Poslovnika o radu Zbora, Radno predsjedništvo izvješćuje da je uz odluku o sazivanju Zbora dostavljen delegatima dnevni red.

Radno predsjedništvo stavlja na glasanje Dnevni red Zbora:

1. Izbor radnih tijela Zbora UHS-a
- zapisničar (1)
- ovjerovitelj zapisnika (2)
- verifikacijsko povjerenstvo (2)
- kandidacijsko povjerenstvo (3)
- izborno povjerenstvo (3)

2. Izvješće o radu predsjednika UHS-a i Upravnog odbora UHS-a (izvješće podnosi predsjednik UHS-a Damir Kontrec)
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora UHS-a (izvješće podnosi Tomislav Juriša)
4. Izbor 1 člana Nadzornog odbora
5. Usvajanje Plana rada i financijskog plana UHS-a za 2020. godinu.
6. Razno

Primjedbi na Dnevni red i nadopuna nema.

Jednoglasno se prihvaća Dnevni red.

Toč. 1. Dnevnog reda - Izbor radnih tijela Zbora UHS

Radno predsjedništvo za zapisničara predlaže s Jasna Gažić Ferenčina, Ogranak Zagreb III.

Prijedlog je prihvaćen.

Za ovjerovitelje zapisnika predlažu se Vesna Horvath i Ivana Požar, Ogranak Zagreb III.

Prijedlog je prihvaćen.

Za članove verifikacijskog povjerenstva predlažu se:
1. Ivana Bilušić
2. Sanja Zagrajski
3. Biljana Đilas.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.


Radno predsjedništvo upućuje verifikacijsko povjerenstvo da utvrdi broj nazočnih članova Zbora, te da između sebe izaberu predsjednika.

Za članove izbornog povjerenstva predlažu se:

1. Jasna Golubić
2. Bojana Skenderović
3. Emila Maretić Poljak

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Za članove kandidacijskog povjerenstva predlažu se:

1. Nikola Ramušćak
2. Irena Lenić
3. Dubravka Šimić.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Predsjednica Verifikacijskog povjerenstva Ivana Bilušić izvješćuje da je Zboru nazočno 113 delegata, a obzirom na broj članova UHS, utvrđuje da postoje statutarni uvjeti za donošenje pravovaljanih odluka.


Toč. 2. Dnevnog reda - Izvješće o radu predsjednika UHS-a i Upravnog odbora UHS-a (podnosi ga Damir Kontrec)

Link na izvještaj

Radno predsjedništvo otvara diskusiju o podnesenom izvješću.

Nema prijava za diskusiju.

Radno predsjedništvo poziva na glasanje o izvješću.

Konstatira se da je Zbor jednoglasno prihvatio izvješće o radu UHS i Upravnog odbora UHS.

 

Toč. 3. Dnevnog reda - Izvješće o radu Nadzornog odbora UHS-a (podnosi ga Tomislav Juriša)

Link na izvještaj

Radno predsjedništvo otvara diskusiju o podnesenom izvješću.

Nema prijava za diskusiju.

Radno predsjedništvo poziva na glasanje o izvješću.

Konstatira se da je Zbor jednoglasno prihvatio izvješće o radu Nadzornog odbora.


Toč. 4. Dnevnog reda - Izbor 1 člana Nadzornog odbora


Radno predsjedništvo poziva delegate za predlože člana Nadzornog odbora UHS.

Ogranak Zagreb II predlaže kao člana Nadzornog odbora Tomislava Jurišu, koji prijedlog je prihvaćen na UO UHS.

Drugih kandidatura nema.

Predsjednik Radnog predsjedništva poziva da se Zbor izjasni u vezi glasanja o istaknutim kandidatima provođenjem izbora ili prihvaćanjem istaknutih kandidatura.

Zbor je suglasan da se ne provode izbori već da se prihvati istaknuti kandidat.

Stavlja se na glasanje izbor jednog člana Nadzornog odbora.

Utvrđuje se da je za člana Nadzornog odbora jednoglasno izabran Tomislav Juriša.

 

Toč. 5. Usvajanje Plana rada i financijskog plana UHS-a za 2020. g.

Radno predsjedništvo poziva tajnika da iznese plan rada i financijskog plana UHS.

Link na financijski plan

Link na plan rada

Utvrđuje se da je Plan rada i financijski plan jednoglasno prihvaćen.

 

Toč. 6. Razno

Zamjenik predsjednika UHS Marin Mrčela obavješava Zbor da je predloženo ministru pravosuđa da se u proračunskim sredstvima osigura da prvostupanjski suci dobiju primjerene toge. Predlaže se Zbor produžiti za još jedan dan, što će ovisiti o financijskim mogućnostima ogranaka.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Načelno se prihvaća prijedlog da se trajanje Zbora produži na dva dana, a konačna odluka bit će donesena od strane UO UHS ovisno o financijskoj situaciji i mogućnostima Ogranaka da sufinanciraju održavanje Zbora.

 

Radno predsjedništvo objavljuje da je Zbor završen.

Dovršeno u 12,35 sati

 

 

Zapisnik vodila i sastavila:
Jasna Gažić Ferenčina

 

Ovjerovitelji zapisnika:

Ivana Požar
(Ogranak Zagreb III)


Vesna Horvath
(Ogranak Zagreb III)