Split

OGRANAK SPLIT - STUDIJSKO PUTOVANJE STRASBOURG 2014.


Radi stjecanja uvida u funkcioniranje i rad Europskog suda za ljudska prava kroz izravan kontakt s tim Sudom, Ogranak Split organizirao je studijsko putovanje za 45 sudaca u Strasbourg u vremenu od 5. do 9. listopada 2014. Među putnicima našli su se suci iz više ogranaka, pretežno ogranaka Split, Rijeka i Zadar.

Opširnije:Ogranak Split - Studijsko putovanje u Strasbourg 2014.

 OGRANAK SPLIT - STRUČNI SKUP 29.05.2014.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji proučavanje europskoga obiteljskog i europskoga obiteljskog procesnog prava za suce i sudske savjetnike postao je osobito važan izazov, među ostalim, i zbog toga što su uredbe kojima su regulirana ova područja izravno primjenjive za sve države članice i u potpunosti zamjenuju nacionalne norme u području koje reguliraju. Upravo je zato nužno poznavanje njihova sadržaja i pravnog domašaja u pravnom uređenju obiteljskih odnosa s međunarodnim elementom te u postupcima priznanja i ovrhe odluka i javnih isprava koje se odnose na obiteljske odnose unutar EU.

Opširnije:Ogranak Split - stručni skup u 2014.g.

 OGRANAK SPLIT - STRUČNI SKUP 18.07.2013.

Izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku koje su stupile na snagu 1. travnja 2013. i značajno ga izmijenile, Ogranku Split Udruge hrvatskih sudaca bile su povod za organizaciju stručnog skupa na temu "Novela Zakona o parničnom postupku 2013." koji je održan u Splitu 18. srpnja 2013., a kojemu je voditelj bio Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Opširnije:Ogranak Split - stručni skup u 2013.g.

OGRANAK SPLIT - STUDIJSKO PUTOVANJE NÜRNBERG 2013.


Neovisnost, kvaliteta i učinkovitost glavne su karakteristike efikasnog pravosudnog sustava. Jedan od europskih pravosudnih sustava koji je upravo prepoznatljiv po svojoj efikasnosti zbog koje uživa povjerenje građana je njemački pravosudni sustav. Upoznavanje s tako uspješnim primjerom zaštite građanskih i ljudskih prava Ogranku Split Udruge hrvatskih sudaca bio je motiv za organizaciju studijskog putovanja čiji je središnji događaj bio posjet Visokom zemaljskom sudu (Oberlandesgericht) u Nürnbergu. Putovanje je organizirano u vremenu od 4. do 8. listopada 2013., a sucima Ogranka Split pridružili su se suci ogranaka Prekršajnog suda u Splitu te ogranaka Bjelovar, Dubrovnik i Zagreb I.

Opširnije:Ogranak Split - Studijsko putovanje u Nuernberg 2013.

STRUČNA POTPORA - STRUČNA LITERATURA 2012.

Redovne aktivnosti Ogranka Split i u 2012. obuhvatile su organizaciju i financiranje stručne potpore sucima članovima Ogranka u vidu nabavka stručne literature (zakoni, komentari zakona, udžbenička pravna literatura i sl.). Sucima je nabavljeno trideset različitih stručnih naslova prema njihovu izboru, a radilo se o naslovima objavljenim u izdanjima "Narodnih novina" d.d., Organizatora d.o.o. i Dobre knjige d.o.o. u ukupnoj vrijednosti cca 33.000 kuna.

PREDSJEDNICA OGRANKA SPLIT
mr.sc. Senija Ledić