Split

OGRANAK SPLIT - STRUČNI SKUP 27.12.2018.

Ogranak Split - Stručni skup 27.12.2018.


Aktualnu praksu Suda Europske unije u Luxemburgu sucima splitskih sudova i gostima predstavila je Mirna Romić, pravna savjetnica suca ovog Suda Siniše Rodina na stručnom skupu održanom u organizaciji Ogranka Split 27. prosinca 2018. u sjedištu Ogranka.

Pred hrvatskim se sudovima vodi veći broj parničnih postupaka vezanih uz primjenu Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom ("Narodne novine", broj 72/17, dalje: Zakon o ništetnosti). Povodom zahtjeva za prethodnu odluku jednog od domaćih sudova, u predmetu Suda EU broj C-630/17 u tijeku je postupak odlučivanja je li taj Zakon usklađen s pravom Unije.

Naime, Zakon o ništetnosti propisuje retroaktivnu ništetnost ugovora o kreditu od dana njihova sklapanja, kao i drugih pravnih poslova koji su posljedica takvih ugovora o kreditu, kada se ti ugovori sklapaju između stranih vjerovnika (vjerovnika s poslovnim nastanom u državi članici) koja nije ona osoba kojoj su usluge namijenjene, iako vjerovnik nije imao potrebna odobrenja od nadležnih tijela države članice(konkretno Hrvatske narodne banke) u trenutku sklapanja ugovora.

Suci su upoznati sa Zaključkom nezavisnog odvjetnika u ovom predmetu iz kojeg proizlazi da je Zakon o ništetnosti protivan članku 56.Zakona o funkcioniranju Europske unije.

Sucima je predstavljena i odluka Suda u predmetu C-619/18 od 17. prosinca 2018. kojom je određena privremena mjera donesena po zahtjevu Europske komisije u vezi sa zaštitom prava sudaca na neovisnost u Poljskoj. Istaknuto je kako u postupcima pred Sudom određivanje privremene mjere ima cilj osigurati punu učinkovitost buduće konačne odluke zbog čega se o ovom pitanju odlučuje u hitnom postupku.

U raspravi je bilo riječi i o utjecaju pravnih tumačenja Suda na praksu nacionalnih sudova te je naglašeno da je odluka Suda u kojoj je zaključeno da akt neke institucije Unije nije u skladu s ugovorima ili u kojoj je Sud protumačio pravo Unije, obvezujuća za nacionalni sud koji je uputio prethodno pitanje, kao i za sve nacionalne sudove država članica.

Ovaj je stručni skup suce iznova podsjetio na iznimnu važnost sustavnog i stalnog praćenja prakse Suda EU jer je pravo Unije nadređeno nacionalnom pravu i primjenjuje se u svim državama članicama zbog čega najizravnije utječe na živote građana.

PREDSJEDNICA OGRANKA
mr.sc. Senija Ledić

Ogranak Split - ADVENT U ŠIBENIKU

Ogranak Split - Advent u Šibeniku 2018.

Simboličan završetak poslovne godine uz zajedničku večeru i dalmatinsku pjesmu, drugu godinu zaredom, okupio je suce ogranaka Split, Šibenik i Zadar, ovaj put na događanju "Advent u Šibeniku" održanom 7. prosinca 2018.

Opširnije:Ogranak Split - ADVENT U ŠIBENIKU

OGRANAK SPLIT - STRUČNI SKUP 23.10.2018.

Ogranak Split - Stručni skup 23.10.2018.

Već je donošenjem Obiteljskog zakona iz 2014. započela reforma obiteljskog, kako materijalnog tako i procesnog zakonodavstva, a reforma je nastavljena Obiteljskim zakonom iz 2015. koji se primjenjuje od 1. studenoga 2015. S kakvim se sve izazovima u primjeni ovog Zakona susreću stručnjaci u praksi, posebno u praksi domaćih sudova, pokušano je odgovoriti na stručnom skupu održanom u organizaciji Ogranka Split UHS-a pod nazivom "Obiteljski zakon u praksi sudova" održanom 23. studenoga 2018. u sjedištu Ogranka. 

Opširnije:OGRANAK SPLIT - STRUČNI SKUP 23.10.2018.

OGRANAK SPLIT - STUDIJSKO PUTOVANJE ESTONIJA 2018.

Uspješnost u predvođenju digitalne tehnologije u Europi i digitalizacija pravosuđa unutar toga bili su izazov Ogranku Split za upoznavanje s takvim pravosudnim sustavom zbog čega je ovaj Ogranak u vremenu od 5. do 9. listopada 2018. organizirao studijski posjet estonskim sudovima u Tallinnu.

Opširnije:Ogranak Split - Studijsko putovanje u Estoniju 2018.

 

Ogranak SPLIT - Radionica 7. lipnja 2018.


Provedba presuda vezanih uz stjecanje prava vlasništva u sudskoj praksi izaziva brojne dvojbe koje dovode do neujednačenosti sudske prakse. S ciljem iznalaženja prihvatljivih rješenja koji bi ujednačili sudsku praksu, u sklopu posjeta predsjednika UHS-a i njegova zamjenika ograncima UHS-a koji djeluju na području nadležnosti Županijskog suda u Splitu, dana 7. lipnja 2018. u sjedištu Općinskog suda u Splitu, u organizaciji svih triju lokalnih ogranaka UHS-a, održana je radionica na temu "Provedba presuda u zemljišnim knjigama" koju je predvodio sudac Damir Kontrec. U radu radionice sudjelovali su suci i sudski savjetnici Županijskog te suci, sudski savjetnici i ovlašteni zemljišnoknjižni referenti Općinskog suda u Splitu.

Opširnije:Ogranak SPLIT - Radionica 7. lipnja 2018.