Split

STRUČNA POTPORA - STRUČNA LITERATURA 2012.

Redovne aktivnosti Ogranka Split i u 2012. obuhvatile su organizaciju i financiranje stručne potpore sucima članovima Ogranka u vidu nabavka stručne literature (zakoni, komentari zakona, udžbenička pravna literatura i sl.). Sucima je nabavljeno trideset različitih stručnih naslova prema njihovu izboru, a radilo se o naslovima objavljenim u izdanjima "Narodnih novina" d.d., Organizatora d.o.o. i Dobre knjige d.o.o. u ukupnoj vrijednosti cca 33.000 kuna.

PREDSJEDNICA OGRANKA SPLIT
mr.sc. Senija Ledić