Pula

 

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA OGRANKA PULA UHS-A U 2012. GODINI


1. dana 20. travnja 2012. godine u zgradi Županijskog suda u Puli - Pola organizirano je predavanje na temu "Povezivanje zemljišnih knjiga i knjige položenih ugovora i druga aktualna pitanja zemljišnoknjižnog prava" a predavač je bio gospodin Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda i dopredsjednik UHS-a.

2. dana 19. - 21. travnja 2012. godine delegacija našeg Ogranka u sastavu Margareta Vivoda, član Upravnog odbora Ogranka i predsjednica Općinskog suda u Bujama - Buie, Slavica Tomac Ćirić, sutkinja Općinskog suda u Bujama - Buie, Dragica Grujić, predsjednica Prekršajnog suda u Poreču i Sanja Božić Turina, predsjednica Prekršajnog suda u Umagu, a u organizaciji dopredsjednice UHS Vesne Katarinčić i Ogranka Rijeka, posjetila je Općinski i Kantonalni sud u Sarajevu te Kantonalni sud u Mostaru uz predavanje na temu "Dostava i problemi dostave u parničnom i kaznenom postupku" te ustroju sudova u njihovom pravosuđu.

3. dana 18. listopada 2012. godine organizirana je na Općinskom sudu u Puli - Pola radionica na temu "Informatika (Word, Excel, Outllok) i eSpis" koju su vodili informatičari na navedenom sudu Robert Kauzlarić i Darko Perhat.

4. dana 30. studenog 2012. godine organizirana je na Županijskom sudu u Puli - Pola radionica na temu "Zakon o šumama, Zakon o cestama i druga aktualna pitanja", a predavač je bio gospodin dr. sc. Jadranko Jug, sudac Vrhovnog suda RH.


U Puli- Pola, 12. prosinac 2012. godine


UHS - Ogranak Pula

Upravni odbor