Osijek

UDRUGA HRVATSKIH SUDACA
OGRANAK OSIJEK


Z A P I S N I K

sa Zbora Udruge hrvatskih sudaca, Ogranak Osijek održanog dana 20. rujna 2018. s početkom u 13,00 sati u prostorijama Županijskog suda u Osijeku, Europske avenije 7


Nazočni članovi: Damir Kedmenec, Vesna Rožac, Davor Vukušić, Krunoslava Dropulić,
Marijana Žigić, Mara Svalina, Snježana Androš, Mirko Ljubičić, Mladen
Radičević, Zrinka Šeks-Poštić, Lidija Šmit, Gordana Rotim, Vlasta Šimenić
Kovač, Ružica Šamota, Renata Kuna, Jadranka Prelić, Marina Bušbaher-
Oberkiš, Davor Liščić, Miroslav Jukić, Jasenka Beker, Dubravka Vučetić,
Ninoslav Ljubojević, Josip Gabrić, Davor Mitrović, Željko Jakšić, Božo
Horvat, Melita Novoselac, Berislav Babić, Branka Guljaš, Melita Tomako-
vić, Boris Vuković, Željka Ravlić, Suzana Nađ, Eržebet Vig-Šimunić,
Tomislav Artuković, Azra Salitrežić, Blanka Sajter, Tatjana Varžić.

Nazočne članove Udruge hrvatskih sudaca, Ogranak Osijek pozdravlja zamjenik predsjednika Ogranka Božo Horvat, te predlaže sljedeći


DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Zbora Ogranka UHS-a Osijek

- Radno predsjedništvo (3)
- Zapisničar (1)
- Ovjerovitelji zapisnika (2)
- Verifikacijsko povjerenstvo (3)

2. Izvješće o radu Ogranka UHS Osijek

3. Izvješće o financijskom poslovanju Ogranka UHS Osijek

4. Usvajanje Plana rada i financijskog plana za 2019.

5. Razno

Jednoglasno se prihvaća predloženi dnevni red redovitog Zbora.

Prelazi se na rad po točkama dnevnog reda.

Točka 1. Izbor radnih tijela Zbora
- za radno predsjedništvo predlaže se
1. Damir Kedmenec, sudac Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u B. Manastiru
2. Melita Novoselac, sutkinja Županijskog suda u Osijeku
3. Berislav Babić, sudac Upravnog suda u Osijeku

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

- za zapisničara se predlaže Krunoslava Dropulić, sutkinja Županijskog suda u Osijeku

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Predsjednik radnog predsjedništva Damir Kedmenec pozdravlja prisutne te predlaže nastavak rada pod toč. 1. dnevnog reda za izbor daljnjih radnih tijela Zbora i to:

- ovjerovitelja zapisnika (2)
- verifikacijsko povjerenstvo (3)


Prelazi se na rad po točci 1. dnevnog reda.

- Za ovjerovitelja zapisnika predlažu se:

1. Marijana Žigić, sutkinja Županijskog suda u Osijeku
2. Azra Salitrežić, sutkinja Županijskog suda u Osijeku

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.


- Za verifikacijsko povjerenstvo predlažu se:

1. Davor Vukušić, sudac Općinskog suda u Osijeku
2. Mladen Radičević, sudac Općinskog suda u Osijeku
3. Renata Kuna, sutkinja Prekršajnog suda u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.


Verifikacijsko povjerenstvo utvrdilo je da je od 67 članova Ogranka UHS-a Osijek prisutno 38 članova Zbora, pa postoji kvorum za donošenje odluka.


Točka 2. Izvješće o radu Ogranka UHS-a Osijek

Božo Horvat, zamjenik predsjednice Zbora Udruge hrvatskih sudaca Ogranak Osijek podnosi izvješće o radu Ogranka.

Izvješće je sastavni dio ovog zapisnika.

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.


Točka 3. Izvješće o financijskom poslovanju Ogranka UHS-a Osijek

Izvješće o financijskom poslovanju Ogranka UHS-a Osijek, podnosi blagajnik Ogranka, Damir Kedmenec, koje izvješće je sastavni dio ovog zapisnika.

Izvješće je sastavni dio ovog zapisnika.

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.


Točka 4. Usvajanje Plana rada i financijskog plana za 2019. godinu

Božo Horvat, zamjenik predsjednice Zbora Udruge hrvatskih sudaca, Ogranak Osijek, iznosi plan rada i financijski plan za 2019. godinu.

Plan rada i financijski plan za 2019. godinu su sastavni dio ovog zapisnika.

Plan rada i financijski plan za 2019. godinu su jednoglasno prihvaćeni.


Sutkinja Prekršajnog suda u Osijeku Mara Svalina predlaže da Ogranak Osijek organizira druženje članova Ogranka, a koji prijedlog se jednoglasno prihvaća.


Točka 5. Razno

Članovi Zbora nisu imali nikakvih pitanja ili primjedbi, a koje bi se odnosile na ovu točku dnevnog reda.


Dovršeno u 14,00 sati

 

ZAPISNIČAR

Krunoslava Dropulić, v.r.

 

Zapisniku prileži:

Izvješće o radu
Izvješće o financijskom poslovanju
Plan rada i financijski plan za 2019. g.