Osijek

 

Z A P I S N I K  

sa izvanrednog Zbora Udruge hrvatskih sudaca, Ogranak Osijek održanog dana 25. rujna 2017. godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama Županijskog suda u Osijeku, Europske avenije 7

  

Nazočni članovi:

 • Mira Čavajda, Josip Frajlić, Josip Gabrić, Branka Guljaš, Miroslav Jukić, Katica Krajnović, Melita Novoselac, Miroslav Rožac, Ružica Šamota, Jadranka Toša-Berečić, Zvonko Vrban, Dubravka Vučetić, Sanja Zagrajski, Marijana Žigić, Danijel Zubović, Boris Vuković, Snježana Androš, Snježana Brajko, Krunoslava Dropulić, Marina Godžirov, Damir Kedmenec, Davor Liščić, Mirko Ljubičić, Ljerka Ljulj, Melita Tomaković, Tatjana Varžić, Davor Vukušić, Davor Džebić, Jagoda Janić, Renata Kuna, Branka Lukić, Borislav Mandić, Snježana Marijanović, Jadranka Oroz, Vesna Rožac, Jadranka Seletković, Mara Svalina, Tomislav Artuković, Berislav Babić, Božidar Horvat, Dario Mađaroš, Blanka Sajter, Jasminka Beker,

                            

Gost Zbora:

 • Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca (dalje UHS) Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda RH

 

            Sanja Zagrajski, sutkinja Županijskog suda u Osijeku, ispred Upravnog odbora Udruge hrvatskih sudaca Ogranak Osijek (dalje UHS OS), otvara izvanredni Zbor Udruge Hrvatskih sudaca, Ogranak Osijek koji je sazvan odlukom Upravnog odbora Ogranka UHS OS od 24. svibnja 2017. godine na temelju odredbe čl. 23 i 24. Statuta Udruge hrvatskih sudaca, te pozdravlja nazočne članove i gosta Zbora, Damira Kontreca, predsjednika UHS.

 

U pozdravnom govoru predsjednik UHS Damir Kontrec pozdravlja nazočne u ime Udruge i u svoje osobno ime, te ističe da je u Udruzi jedan od najjačih Ogranak Osijek, stoga je i važan u radu Udruge, pa se mora sagledati što se može zajednički napraviti jer je u jednom trenutku Ogranak bez jasnih razloga odustao od organizacije događaja koju je organizaciju prihvatio, a ostali su nedorečeni razlozi zašto se ne može ostvariti skup. Ističe da je važno sagledati što možemo kao suci zajednički napraviti jer nemamo nekog tko će stati iza nas i lobirati za nas, tako da se moramo oslanjati sami na sebe i treba uspostaviti rad Ogranka, tako da bude uspješan, treba raditi na koheziji Ogranka jer u biti sve počiva na radu ogranaka, te nastojati povećati broj članova. Ukratko iznosi sadržaj održane III. Međunarodne konferencije o pravosuđu u Zadru 22. i 24. srpnja 2017. godine na kojoj su sudjelovali predstavnici 22. zemlje kako sudaca tako i djelatnika u pravosuđu. Ukazuje da treba nastojati da do promjena u sudstvu ne dođe bez znanja sudaca, ističe da će doći do promjene u organizaciji sudova vezano za prekršajne sudove, da se pripremaju i promjene u radu DSV-a, priprema se i novela Zakona o sudovima, mijenjat će se i ZPP, tako da treba izabrati u organe Ogranka osobe koje će se najbolje angažirati u radu jer je to rad bez naknade, bez privilegija.

Navodi da Udruga može organizirati radionicu vezano za izmjene Ovršnog zakona koja se može održati 17. listopada 2017. godine u Osijeku.          

Nastavlja se sa radom izvanrednog Zbora te Sanja Zagrajski ispred Upravnog odbora UHS OS predlaže slijedeći:

 

 DNEVNI RED

 

 1. Izbor radnih tijela Zbora

         

             - Radno predsjedništvo (3)

            -  Zapisničar (1)

            -  Ovjerovitelji zapisnika (2)

            -  Verifikacijsko povjerenstvo (3)

            -  Kandidacijsko povjerenstvo (3)

            -  Izborno povjerenstvo (3)

 

 1. Utvrđivanje liste kandidata za Upravni odbor Ogranka UHS Osijek
 2. Utvrđivanje liste kandidata za predstavnike Zbora Ogranka UHS Osijek
 3. Izvješće o radu Ogranka UHS Osijek
 4. Izvješće o financijskom poslovanju Ogranka UHS Osijek
 5. Razrješenje Upravnog odbora Ogranka UHS Osijek
 6. Razrješenje predstavnika Zbora Ogranka UHS Osijek
 7. Izbor: - članova Upravnog odbora Ogranka UHS Osijek

     -predstavnika Zbora Ogranka UHS Osijek

 

Jednoglasno se prihvaća predloženi dnevni red izvanrednog Zbora

           

            Prelazi se na rad po točkama dnevnog reda.

 

Točka 1. Izbor radnih tijela Zbora

 

 • Za radno predsjedništvo predlaže se:

 

 1. Damir Kedmenec, sudac Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u B.Manastiru
 2. Melita Novoselac, sutkinja Županijskog suda u Osijeku
 3. Snježana Androš, sutkinja Općinskog suda u Osijeku

 

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog.

 

 • Za zapisničara predlaže se Katica Krajnović, sutkinja Županijskog suda u Osijeku

 

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog.

 

Predsjednik radnog predsjedništva Damir Kedmenec pozdravlja prisutne te predlaže nastavak rada pod toč. 1. dnevnog reda za izbor daljnjih radnih tijela Zbora i to:

 

-ovjerovitelja zapisnika (2)

–verifikacijsko povjerenstvo (3)

–izborno povjerenstvo (3)

 

Prelazi se na rad po točci 1. dnevnog reda.

 

 • Za ovjerovitelja zapisnika predlažu se:

 

 1. Josip Frajlić, sudac Županijskog suda u Osijeku
 2. Josip Gabrić, sudac Županijskog suda u Osijeku

 

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog.

 

 • Za verifikacijsko povjerenstvo predlažu se:
 1. Boris Vuković, sudac Trgovačkog suda u Osijeku
 2. Davor Liščić, sudac Općinskog suda u Osijeku
 3. Jagoda Janić, sutkinja Prekršajnog suda u Osijeku, Stalna služba u B. Manastiru

 

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog.

  

 • Za kandidacijsko povjerenstvo predlaže se
 1. Marina Godžirov, sutkinja Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u Našicama
 2. Renata Kuna, sutkinja Prekršajnog suda u Osijeku, Stalna služba u B. Manastiru
 3. Ljerka Ljulj, sutkinja Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u Đakovu

  

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog.

  

 • Za izborno povjerenstvo predlaže se:

 

 1. Mirko Ljubičić, sudac Općinskog suda u Osijeku
 2. Ruža Šamota, sutkinja Županijskog suda u Osijeku
 3. Berislav Babić, sudac Upravnog suda u Osijeku

 

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog.

 

Verifikacijsko povjerenstvo utvrdilo je da od 53 člana Ogranka UHS Osijeku nazočno je 43. člana, tako da postoji kvorum za donošenje odluka.

 

Točka 2. Utvrđivanje liste kandidata za Upravni odbor Ogranka UHS Osijek

 

            Kandidacijsko povjerenstvo na temelju danih prijedloga i prihvaćenih kandidatura za Upravni odbor Ogranak UHS Osijek utvrđuje listu kandidata za članove Upravnog odbora Ogranka UHS Osijek i to su:

 

 1. Snježana Brajko, sutkinja Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u Đakovu
 2. Božidar Horvat, sudac Upravnog suda u Osijeku
 3. Miroslav Jukić, sudac Županijskog suda u Osijeku
 4. Damir Kedmenec, sudac Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru
 5. Branka Lukić, sutkinja Prekršajnog suda u Osijeku
 6. Melita Novoselac, sutkinja Županijskog suda u Osijeku
 7. Vesna Rožac, sutkinja Prekršajnog suda u Osijeku
 8. Sanja Zagrajski, sutkinja Županijskog suda u Osijeku

 

Točka 3. Utvrđivanje liste kandidata za predstavnike Zbora Ogranka UHS Osijek 

 

                   Nakon predloženih kandidata od strane Sanje Zagrajski, Mare Svaline i prihvaćenih kandidatura kandidacijsko povjerenstvo utvrđuje listu kandidata za predstavnika Zbora UHS Ogranka Osijek  i to su:

 

 1. Snježana Androš, sutkinja Općinskog suda u Osijeku
 2. Jadranka Berečić-Toša, sutkinja Županijskog suda Osijeku
 3. Krunoslava Dropulić, sutkinja Općinskog sud u Osijeku
 4. Branka Lukić, sutkinja Prekršajnog suda u Osijeku
 5. Mara Svalina, sutkinja Prekršajnog suda u Osijeku
 6. Melita Tomaković, sutkinja Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u Đakovu
 7. Zvonko Vrban, sudac Županijskog suda u Osijeku
 8. Damir Vukušić, sudac Općinskog suda u Osijeku
 9. Marijana Žigić, sutkinja Županijskog suda u Osijeku

  

                 Zvonko Vrban predlaže da kandidati budu na glasačkom listiću ispisani po abecednom redu, te bi bilo dobro da kandidati za predstavnika Zbora Ogranka budu sa više sudova.

  

Točka 4. Izvješće o radu Ogranka UHS Osijek

             Sanja Zagrajski podnosi izvješće o radu Ogranka te navodi da smo upoznati što se dogodilo u vezi s radom Ogranka iz izvješća koje je dostavljeno svim članovima Ogranka putem e pošte, i čini dio ovog zapisnika, te napominje da je Ogranak ipak donekle bio aktivan u radu, jer su članovi Upravnog odbora sudjelovali u radu Upravnog Odbora UHS u Zagrebu, te na Međunarodnoj konferenciji o pravosuđu u Zadru.

             Vesna Rožac navodi da je sudjelovala na Međunarodnoj konferenciji o pravosuđu u Zadru, te da će putem e-pošte članovima udruge dostaviti materijale koje je na konferenciji primila te će ukratko sročiti izvješće s te konferencije, a vezano za temu stanja pravosuđa u 2017. godini, učinkovitosti pravosuđa, da im se na konferenciji obratio i ministar Dražen Bošnjaković vezano za reorganizaciju pravosuđa, da se osjeća naklonost prema Udruzi, ukazivalo se na potrebu izgradnje povjerenja javnosti prema sudovima, u raspravi su sudjelovali ne samo suci nego i djelatnici pravosuđa iz Francuske, Poljske, Španjolske, Irske, Estonije i dr., govorilo se o komuniciranju sudaca s prijateljima na društvenim mrežama da to bude posebno oprezno kako se te informacije ne bi prenosile u negativnom smjeru i da ne bi došlo do povrede Kodeksa sudačke etike.

Rasprave povodom izvješća nema, kao niti dopune

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 

Točka 5. Izvješće o financijskom poslovanju Ogranka UHS Osijek       

Izvješće o financijskom poslovanju Ogranka UHS Osijek  podnosi blagajnica Ogranka Vesna Rožac koje izvješće je sastavni dio ovog zapisnika.

Posebno ističe da je financijsko stanje obrađeno od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. i iznosi 41.721,50 kn, a do 10. rujna 2017. stanje iznosi 40.681,91 kn, a do 20. rujna 2017. stanje iznosi 38.781,91 kn jer je oduzeta akontacija predviđena za put u Zadar.

Nadalje, navodi da su prihodi od članarina umanjeni obzirom na proviziju banke, putne troškove, te za plaćene usluge Verici Pancer, djelatnici Općinskog suda u Osijeku koja vodi financijsko poslovanje Ogranka udruge.

Predlaže nadalje da se sredstva udruge korisno troše i to za studijska putovanja, za sudačku edukaciju tako da bi odnos sudaca počivao na većem druženju.

U raspravi povodom financijskog izvješća predsjednik Udruge Damir Kontrec navodi da će svaku aktivnost Udruga podržati, a da su već potpisani ugovori s Europskom komisijom za edukaciju 30 kaznenih sudaca koja se organizira u Pragu, te je potrebno predložiti jednog suca iz kaznenog odjela iz ovog Ogranka, te napominje da 60.000,00 EUR daje Europska komisija vezano za pravosuđe.  

Daljnje rasprave povodom izvješća nema.  

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

 

Točka 6. Razrješenje Upravnog odbora Ogranka UHS Osijek

Sanja Zagrajski navodi da je potrebno donijeti odluku o razrješenju dosadašnjih članova Upravnog odbora Ogranka UHS Osijek.

Rasprave nema.

Zbor jednoglasno donosi odluku o razrješenju dosadašnjih članova Upravnog odbora Ogranka UHS Osijek.

 

Točka 7. Razrješenje predstavnika Zbora Ogranka UHS Osijek

Sanja Zagrajski navodi da je potrebno donijeti odluku o razrješenju dosadašnjih predstavnika Zbora Ogranka UHS Osijek.

Rasprave nema.

Zbor jednoglasno donosi odluku o razrješenju dosadašnjih predstavnika Zbora Ogranka UHS Osijek.

   

Točka 8.  Izbor:  -članova Upravog odbora Ogranka UHS Osijek

           -predstavnika Zbora Ogranka UHS Osijek

 Pristupa se glasovanju za izbor članova Upravnog odbora Ogranka, te predstavnika Zbora Ogranka UHS Osijek.

Nakon završenog glasovanja određuje se stanka od 10 minuta dok se prebroje glasovi s glasačkih listića.

Nakon prebrojanih glasačkih listića Ruža Šamota u ime Izbornog povjerenstva Ogranka navodi:

- da je za izbor članova Upravnog odbora Ogranka Osijek UHS utvrđeno da je 41 glasački listić važeći, a 2 glasačka listića su nevažeća (zaokruženo 6 osoba), tako da su za članove Upravnog odbora Ogranka Osijek UHS izabrani: 

 1. Melita Novoselac s 34 glasa
 2. Sanja Zagrajski s 31 glas
 3. Božidar Horvat s 29 glasa
 4. Damir Kedmenec s 29 glasa
 5. Miroslav Jukić s 24 glasa

 - da je za izbor predstavnika Zbora Ogranka UHS Osijek utvrđeno da su svi glasački listić njih 43 važeći, a za predstavnike Zbora Ogranka UHS Osijek izabrani su: 

 1. Krunoslava Dropulić s 38 glasova
 2. Davor Vukušić s 36 glasova
 3. Snježana Androš s 34 glasa
 4. Jadranka Berečić – Toša s 30 glasova
 5. Zvonko Vrban s 30 glasova
 6. Marijana Žigić s 28 glasova

 

Predsjednik radnog predsjedništva Damir Kedmenec zaključuje izvanredni Zbor.

 

              Dovršeno u 14:15 sati.

 

 

                                                                                                          Zapisničar

                                                                                                          Katica Krajnović, v.r.

               

Zapisniku prileži:

 -Izvješće o radu Ogranka (toč. 4. zapisnika)

 -Izvješće o financijskom poslovanju (toč. 5. zapisnika)

  

Ovjerovitelji zapisnika:

 

Josip Frajlić, v.r.

 

Josip Gabrić, v.r.