Osijek

UDRUGA HRVATSKIH SUDACA
OGRANAK OSIJEK


Z A P I S N I K

sa Zbora Udruge hrvatskih sudaca, Ogranak Osijek održanog dana 20. rujna 2018. s početkom u 13,00 sati u prostorijama Županijskog suda u Osijeku, Europske avenije 7


Nazočni članovi: Damir Kedmenec, Vesna Rožac, Davor Vukušić, Krunoslava Dropulić,
Marijana Žigić, Mara Svalina, Snježana Androš, Mirko Ljubičić, Mladen
Radičević, Zrinka Šeks-Poštić, Lidija Šmit, Gordana Rotim, Vlasta Šimenić
Kovač, Ružica Šamota, Renata Kuna, Jadranka Prelić, Marina Bušbaher-
Oberkiš, Davor Liščić, Miroslav Jukić, Jasenka Beker, Dubravka Vučetić,
Ninoslav Ljubojević, Josip Gabrić, Davor Mitrović, Željko Jakšić, Božo
Horvat, Melita Novoselac, Berislav Babić, Branka Guljaš, Melita Tomako-
vić, Boris Vuković, Željka Ravlić, Suzana Nađ, Eržebet Vig-Šimunić,
Tomislav Artuković, Azra Salitrežić, Blanka Sajter, Tatjana Varžić.

Opširnije:ZAPISNIK sa Zbora UHS, Ogranak Osijek održanog dana 20. rujna 2018.

Predavanje „Novela Ovršnog zakona 2017"

 Predsjednik UHS-a i predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske Damir Kontrec i predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đuro Sessa prihvatili su poziv Ogranka UHS-a Osijek i dana 17. listopada 2017. godine održali sucima i sudskim savjetnicima Općinskog suda u Osijeku i Stalnih službi tog suda, kao i sucima Županijskog suda u Osijeku predavanje pod nazivom „Novela Ovršnog zakona 2017.".

Opširnije:Predavanje „Novela Ovršnog zakona 2017"