O G R A N C I

(PREDSJEDNICI OGRANAKA I ČLANOVI UO UHS)

NAZIV OGRANKA
PREDSJEDNIK OGRANKA/ ČLAN UO UHS-a
NAZIV SUDA
TEL/FAX
ZAGREB I
ANTE GALIĆ
Visoki upravni sud RH

01-4807-800

01-4810-041

ZADAR
JADRANKA NIŽIĆ-PEROŠ
Prekršajni sud u Zadru

023-292-151

023-292-220

VUKOVAR
IRENA LENIĆ
Županijski sud u Vukovaru

032-452-515

032 452-513

VARAŽDIN
BOJANA SKENDEROVIĆ
Općinski sud u Varaždinu
 
ŠIBENIK
LJUDEVIT ZORIČIĆ
Općinski sud u Šibeniku

022-209-101

022-212-894

SPLIT
Mr.Sc. SENIJA LEDIĆ
Županijski sud u Splitu

021-387-605

021-387-660

SISAK
BILJANA ĐILAS
Prekršajni sud u Sisku

044-400-164

RIJEKA
SNJEŽANA HORVAT-PALISKA
Upravni sud u Rijeci

051-499-600

051-499-601

PULA
ROBERT FABRIS
Županijski sud u Puli - Pola

052-377-741

052-211-761

OSIJEK
SANJA ZAGRAJSKI
Županijski sud u Osijeku

031-228-507

031-211-523

KARLOVAC
VESNA STOKRP
Općinski sud u Karlovcu

047-606-246

047-415-310

DUBROVNIK
MARIJA DONATOVIĆ DABELIĆ
Županijski sud u Dubrovniku

020-357-888

020-357-699

BJELOVAR
SANJA KLAUDA
Prekršajni sud u Bjelovaru

043-247-347

043-247-357

ZAGREB II
IVICA VESELIĆ
Županijski sud u Zagrebu

01-480-1111

01-4920-260

ZAGREB III
TIJANA KOKIĆ
Općinski građanski sud u Zagrebu

01-6126-584

01-6126-585

SLAVONSKI BROD
MILE SOLDO
Županijski sud u Slavonskom Brodu
034-290-412
OGRANAK VELIKA GORICA
NIKOLA RAMUŠČAK
Županijski sud u Velikoj Gorici

01-6370-200

01-6370-211

OGRANAK TRGOVAČKOG I UPRAVNOG SUDA U ZAGREBU
JASNA GOLUBIĆ
Trgovački sud u Zagrebu

01-4897-246

01-4920-871

OGRANAK PREKRŠAJNOG SUDA U ZAGREBU
ANDREA KRELJA TOVARAC
Prekršajni sud u Zagrebu

01-6560-999

01-6560-985

OGRANAK PREKRŠAJNIH SUDOVA S PODRUČJA ŽS U SPLITU
EMILA MARETIĆ POLJAK
Prekršajni sud u Splitu

021-323-810

OGRANAK OPĆINSKOG SUDA U SPLITU
IVANA BILUŠIĆ
Općinski sud u Splitu
 Stanje na dan 20. rujna 2018.g.

 

ČLANSTVO

Red.br.
NAZIV OGRANKA
BROJ ČLANOVA
1.
OGRANAK ZAGREB I
82
2.
OGRANAK ZADAR
56
3.
OGRANAK VUKOVAR
36
4.
OGRANAK VARAŽDIN
59
5.
OGRANAK ŠIBENIK
21
6.
OGRANAK SPLIT
59
7.
OGRANAK SISAK
55
8.
OGRANAK RIJEKA
105
9.
OGRANAK PULA
42
10.
OGRANAK OSIJEK
67
11.
OGRANAK KARLOVAC
36
12.
OGRANAK DUBROVNIK
55
13.
OGRANAK BJELOVAR
42
14.
OGRANAK ZAGREB II
86
15.
OGRANAK ZAGREB III
97
16.
OGRANAK SL. BROD
55
17.
OGRANAK VELIKA GORICA
27
18.
OGRANAK TRGOVAČKOG I UPRAVNOG SUDA U ZAGREBU
54
19.
OGRANAK PREKRŠAJNOG SUDA U ZAGREBU
51
20.
OGRANAK PREKRŠAJNOG SUDA U SPLITU
31
21.
OGRANAK OPĆINSKOG SUDA U SPLITU
50
 
UKUPNO
1166