Mišljenja Savjetodavnog vijeća Europskih sudaca - Consultative Council of European Judges (CCJE)

 


CCJE Mišljenje br. 20 Uloga sudova u jedinstvenoj primjeni prava (HR)
(PDF format)


CCJE Mišljenje br. 15 o specijalizaciji sudaca (HR)
CCJE Mišljenje br. 15 o specijalizaciji sudaca (EN)
(PDF format)


Rezolucija Skupštine Međunarodne udruge sudaca

Rezolucija - Washington 15-11-2012 HRV
Rezolucija - Washington 15-11-2012 ENG

Izjava o utjecaju ekonomske krize - Washington 15-11-2012 HRV
Izjava o utjecaju ekonomske krize - Washington 15-11-2012 ENG
(PDF format)


Magna Carta sudaca (hr jezik)
PDF format)


Preporuka Vijeća ministara zemljama članicama o sucima
CM/REC(2010/12)

(PDF format)


Prijevodi mišljenja CCJE (PDF format)
CCJE - OP7(2005), OPI10(2007), OPI11(2008)


Zaključci 8. redovnog sastanka Savjetodavnog vijeća europskih sudaca na temu
"Sudbena vijeća i njihova uloga u društvu"


Rezolucije i mišljenja Međunarodne udruge sudaca, Norveška 2007.

I. Stručna komisija - Zaključci rujan 2007.
II. Stručna komisija - Zaključci rujan 2007.
Rezolucija EAJ - Ukrajina rujan 2007.
Rezolucija IAJ - Poljska rujan 2007.
Rezolucija o plaćama sudaca u Švedskoj


EUROPSKA UDRUGA SUDACA
na sjednici održanoj u Vilnusu 20. svibnja 2006. godine
jednoglasno je donijela slijedeće rezolucije:

Sastav DSV-a
Stegovni postupci
Plaće po učinku


Rezolucija Europske udruge sudaca
(Word dokument - EN i HR verzija)


Preporuka o korupciji

Recommendation on Corruption