UDRUGA HRVATSKIH SUDACA
OGRANAK OSIJEK


Z A P I S N I K

sa Zbora Udruge hrvatskih sudaca, Ogranak Osijek održanog dana 20. rujna 2018. s početkom u 13,00 sati u prostorijama Županijskog suda u Osijeku, Europske avenije 7


Nazočni članovi: Damir Kedmenec, Vesna Rožac, Davor Vukušić, Krunoslava Dropulić,
Marijana Žigić, Mara Svalina, Snježana Androš, Mirko Ljubičić, Mladen
Radičević, Zrinka Šeks-Poštić, Lidija Šmit, Gordana Rotim, Vlasta Šimenić
Kovač, Ružica Šamota, Renata Kuna, Jadranka Prelić, Marina Bušbaher-
Oberkiš, Davor Liščić, Miroslav Jukić, Jasenka Beker, Dubravka Vučetić,
Ninoslav Ljubojević, Josip Gabrić, Davor Mitrović, Željko Jakšić, Božo
Horvat, Melita Novoselac, Berislav Babić, Branka Guljaš, Melita Tomako-
vić, Boris Vuković, Željka Ravlić, Suzana Nađ, Eržebet Vig-Šimunić,
Tomislav Artuković, Azra Salitrežić, Blanka Sajter, Tatjana Varžić.

Opširnije...

 

Članovi UHS-a ogranak Varaždin i Zagreb u posjeti Haškom ogranku Mehanizma za međunarodne kaznene sudove

(UN International Residual Mechanism for Criminal Tribunals)

 

Posjet Mehanizmu za međunarodne kaznene sudove

Od 04.-09. lipnja 2018. organizirano je stručno putovanje u Nizozemsku za članove Udruge hrvatskih sudaca Ogranak Varaždin i Ogranak Zagreb. Dvadeset i pet sudaca - članova naše Udruge posjetili su Haški ogranak Mehanizma za međunarodne kaznene sudove.

Opširnije...

 

Članovi UHS-a ogranak Varaždin i Zagreb u posjeti Haškom ogranku Mehanizma za međunarodne kaznene sudove

(UN International Residual Mechanism for Criminal Tribunals)

 

Posjet Mehanizmu za međunarodne kaznene sudove

Od 04.-09. lipnja 2018. organizirano je stručno putovanje u Nizozemsku za članove Udruge hrvatskih sudaca Ogranak Varaždin i Ogranak Zagreb. Dvadeset i pet sudaca - članova naše Udruge posjetili su Haški ogranak Mehanizma za međunarodne kaznene sudove.

Opširnije...

 

Ogranak SPLIT - Radionica 7. lipnja 2018.


Provedba presuda vezanih uz stjecanje prava vlasništva u sudskoj praksi izaziva brojne dvojbe koje dovode do neujednačenosti sudske prakse. S ciljem iznalaženja prihvatljivih rješenja koji bi ujednačili sudsku praksu, u sklopu posjeta predsjednika UHS-a i njegova zamjenika ograncima UHS-a koji djeluju na području nadležnosti Županijskog suda u Splitu, dana 7. lipnja 2018. u sjedištu Općinskog suda u Splitu, u organizaciji svih triju lokalnih ogranaka UHS-a, održana je radionica na temu "Provedba presuda u zemljišnim knjigama" koju je predvodio sudac Damir Kontrec. U radu radionice sudjelovali su suci i sudski savjetnici Županijskog te suci, sudski savjetnici i ovlašteni zemljišnoknjižni referenti Općinskog suda u Splitu.

Opširnije...

Seminari u organizaciji UHS-a i Ogranka Zadar

U organizaciji UHS i Ogranka Zadar, dana 15. ožujka 2018. na Županijskom sudu u Zadru predsjednik UHS i sudac Vrhovnog suda Damir Kontrec održao je seminar iz Građanskog prava na temu „Aktualna pitanja zemljoknjižnog prava“,

Opširnije...

Radionica „7. Novela Zakona o kaznenom postupku/08“

Radionica - 7. Novela Zakona o kaznenom postupku/08

Na poziv Ogranka Udruge hrvatskih sudaca Vukovar sudac dr. sc. Marin Mrčela, zamjenik predsjednika Udruge hrvatskih sudaca i zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske  i suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske Damir Kos i Dražen Tripalo su 15. siječnja 2018. godine u Županijskom sudu u Vukovaru vodili radionicu „7. Novela Zakona o kaznenom postupku/08“.

Opširnije...

 

Ogranak SPLIT - Stručni skup 11. siječnja 2018.

 

Program razmjene sudaca najvažnija je aktivnost Europske mreže centara za stručno usavršavanje u pravosuđu, a njegov najzahtjevniji dio je Program dugotrajne razmjene. Upravo u tom Programu od 1. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018. na Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu sudjeluje naš kolega Željko Borić, sudac Općinskog suda u Splitu i član Ogranka Split UHS-a.

Opširnije...