Na Središnjoj skupštini Međunarodne udruge sudaca u Tajvanu, 17. studenog 1999., a

dorađeno u Santiagu de Chile, 14. studenog 2017., usvojena je

OPĆA POVELJA SUCA

Opća povelja suca se nalazi u podmeniju pod poveznicom "Dokumenti" na izborniku lijevo ili klikom na Opća povelja suca