Dokumenti

Pristupnica za prijem u članstvo UHS-a
(PDF format)

Pristupnica za prijem u članstvo UHS-a
(DOC format)

Kalendar aktivnosti Pravosudne akademije
(link)

Izvjesce_o_radu_UO_UHS-2018
(PDF format)

Izvjesce_NO-2018
(PDF format)

Statut
(DOC format)

Teze za izradu kodeksa sudačke etike
(DOC format)

Europska povelja o zakonima za suce
(DOC format)

Deklaracija o  načelima obuke pravosudnih duznosnika
(DOC format)

Opća povelja sudaca
(DOC format)

Pravno nazivlje i hrvatski jezik
(PDF format)