Zapisnik u Word formatuZAPISNIK

SA ZBORA UDRUGE HRVATSKIH SUDACA
koji je održan 28. travnja 2017. godine u hotelu Solaris Beach Resort, hoteli Solaris,
Šibenik

Početak je u 10,30 sati.

Predsjednik UHS-a, Đuro Sessa, otvara 26. po redu Zbor UHS-a i pozdravlja uvažene goste i to:
- kolegu Antu Šprlju,
- državnu tajnicu gospođu Sanju Miščević
- predsjednika Županijskog suda u Šibeniku, gospodina Sanibor Vuletić
- Predsjednik Zbora Šibenik HOK-a, gospodin Branko Baica
- Predsjednica Općinskog suda u Šibeniku, gospođa Iris Živković.

Predsjednik UHS-a Đuro Sessa zahvaljuje Ljudevitu Zoričić iz Ogranka Šibenik koji je u kratkom vremenu i izvanrednim okolnostima organizirao Zbor.

U obraćanju iznosi kako je na Zboru UHS-a 2004. godine u burnim unutarnjim odnosima i okolnostima u kojima se tada nalazio UHS, prvi puta izabran za predsjednika i na toj je dužnosti imao čast biti u tri uzastopna mandata. Te, 2004. godine,
- zabranjen je rad trgovina nedjeljom,
- ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt primila je zapečaćene optužnice protiv generala Gotovine i Markača,
- prvi puta su objavljenje imovinske kartice saborskih zastupnika
- Tomislav Karamarko imenovan je za ravnatelja Protuobavještajne agencije
- u Grčkoj su održane Olimpijske igre i naši rukometaši su osvojili zlatnu medalju
- George W. Bush pobijedio je u predsjedničkim izborima
- Europska unija je proširena za deset novih članica ali bez Republike Hrvatske.

Od onda do danas Zakon o sudovima izmijenjen je 13 puta, a Zakon o Državnom sudbenom vijeću 8 puta. U svom tom vremenu UHS nikad nije stvari i procese koji utječu na položaj sudbene vlasti gledao sa strane, već se trudio aktivno s više ili manje razumijevanja i s više ili manje uspjeha braniti ustavni položaj sudbene vlasti i svakog suca, ali uvijek principijelno i uvijek jednako. Zato se zahvaljuje svima:
- onima koji su se aktivno i sa srcem trudili da se ostvari statutarna uloga UHS
- onima koju su sve pasivno promatrali sa strane ali su UHS podržavali
- onima koji su uvijek imali neke primjedbe, jer su utjecali na poboljšanja.
Zahvaljuje se i onima koji su stalno rušili UHS i sada to čine, jer su svojim aktivnostima potvrđivali da je UHS na pravom putu. Na kraju ove faze aktivnosti u UHS koje su počele 1991. kada se UHS osnivao, želi podijeliti ono što brine, a to je nešto što ne piše niti u jednoj noveli zakona, niti u jednom programskom materijalu i ne spominje se niti u jednom sastanku predsjednika sudova, a to je oportunizam i pretjerani oprez koji se uvukao među suce i tu se začahurio bez obzira radi li se o oportunizmu predsjednika sudova, sudačkih vijeća ili samih sudaca koji na takvo stanje pristaju, svatko iz nekog svog razloga. Time se urušava sudbena vlast, urušava se i ono malo povjerenja koje suci uživaju kao nositelji jedne od tri ravnopravne vlasti i ako suci žele bolje sebi, sudbenoj vlasti, a time i građanima RH, morali bi tom oportunizmu okrenuti leđa. Nada se da će u tome i uspjeti.

Nakon uvodnih riječi, predsjednik UHS-a predlaže izbor Radnog predsjedništva u skladu sa Statutom UHS-a i Poslovnikom o radu Zbora UHS:

1. Ljudevit Zoričić, Ogranak Šibenik
2. Robert Fabris, Ogranak Pula
3. Jadranka Nižić Peroš, Ogranak Zadar

Predsjednik UHS-a, Đuro Sessa, stavlja na glasovanje izbor Radnog predsjedništva.
Utvrđuje se da su predloženi članovi Radnog predsjedništva izabrani, te ih se poziva da nastave voditi Zbor.
Predsjednik Radnog predsjedništva poziva goste da se da se obrati skupu.

Branko Baica u ime HOK - Odvjetnički Zbor Šibenik pozdravlja prisutne. Ističe kako postoje sličnosti između rada i djelatnosti HOK-a i UHS-a, odvjetnicima je u interesu da pravosuđe funkcionira u cilju osiguranja vladavine prava i pravne sigurnosti. Sucima se od strane odvjetnika podrška daje, sudačka samostalnost mora biti podržana, a suci i odvjetnici imaju iste probleme, to su česte izmjene zakona, radi se o zakonodavnom tsunamiju iza kojeg ostaje pustoš, zakoni se ne pišu prema nomotehnici, a poseban problem su završne i prijelazne odredbe. Prisutnima želi uspješan rad.

Ante Šprlje pozdravlja treću granu vlasti, ističe da suci često zaboravljaju da su nositelji te vlasti, koja ne smije nikad biti manje važna od ostalih grana vlasti što se često nema na umu. Suci su odgajani i obrazovani da misle svojom glavom i budu neovisni i to im daje snagu, te predstavlja temelj stabilnosti Republike Hrvatske. O pravosuđu se često govori kao korumpiranom, no kad treba organizirati izbore, vjeruje se samo sucima. Zanimljiv paradoks je da se govori protiv sudaca a onda se sucima obraćaju da se riješi neki problem što znači da im se vjeruju. Proračunska sredstva za pravosuđe padaju iz godine i godine, ne može se očekivati čuda a ništa ne ulagati. Kao ministar nastojao je boriti se za status sudaca, dugovi su riješeni, nastavljen je trend smanjenja broja neriješenih predmeta, pokazatelji su dobri, no percepcija javnosti nije najbolja. Predlaže u budućnosti razvijati sudačke komunikacijske vještine, preporuča da se pozitivni razlozi prezentiraju javnosti u cilju transparentnosti, smatra da među sucima ima oportunizma, toga se treba osloboditi, jer su suci obrazovani i educirani da mislimo svojom glavom. Naglašava da treba poslati jasnu poruku da se bez sudbene vlasti ne može.
Radno predsjedništvo se zahvaljuje gostima na uvodnim riječima.

U skladu sa čl. 3. Poslovnika o radu Zbora, Radno predsjedništvo izvješćuje da je uz odluku o sazivanju Zbora dostavljen delegatima dnevni red.

Radno predsjedništvo stavlja na glasanje Dnevni red Zbora:

1. Izbor radnih tijela Zbora UHS-a
- zapisničar (1)
- ovjerovitelj zapisnika (2)
- verifikacijsko povjerenstvo (2)
- kandidacijsko povjerenstvo (3)
- izborno povjerenstvo (3)
2. Izvješće o radu predsjednika UHS-a i Upravnog odbora UHS-a (izvješće podnosi predsjednik UHS-a Đuro Sessa)
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora UHS-a (izvješće podnosi Katarina Jukić)
4. Izbor predsjednika UHS-a
5. Izmjena čl. 12. i 13. Statuta UHS-a
6. Usvajanje Plana rada i financijskog plana UHS-a za 2018. godinu.
7. Razno

Primjedbi na Dnevni red i nadopuna nema.

Jednoglasno se prihvaća Dnevni red.

Toč. 1. Dnevnog reda - Izbor radnih tijela Zbora UHS

Radno predsjedništvo za zapisničara predlaže s Jasna Gažić Ferenčina, Ogranak Zagreb III.

Prijedlog je prihvaćen.

Za ovjerovitelje zapisnika predlažu se Vesna Horvath i Tihana Cišper, Ogranak Zagreb III.

Prijedlog je prihvaćen.

Za članove verifikacijskog povjerenstva predlažu se:
1. Senija Ledić, Ogranak Županijskog suda u Splitu
2. Josip Turkalj, Ogranak Zagreb I
3. Bojana Skenderović, Ogranak Varaždin

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Radno predsjedništvo upućuje verifikacijsko povjerenstvo da utvrdi broj nazočnih članova Zbora, te da između sebe izaberu predsjednika.

Za članove izbornog povjerenstva predlažu se:
1. Irena Lenić, Ogranak Vukovar
2. Ljiljana Milina , Ogranak Sisak
3. Ksenija Grgić, Ogranak Zagreb II
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Za članove kandidacijskog povjerenstva predlažu se:

1. Ivica Veselić, Zagreb II
2. Željka Jurić, Ogranak Bjelovar
3. Milena Ivančević, Ogranak Rijeka

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Predsjednica Verifikacijskog povjerenstva Senija Ledić izvješćuje da je Zboru nazočno 117 delegata, a obzirom na broj članova UHS, utvrđuje da postoje statutarni uvjeti za donošenje pravovaljanih odluka.

Toč. 2. Dnevnog reda - Izvješće o radu predsjednika UHS-a i Upravnog odbora UHS-a (podnosi ga Đuro Sessa)

Izvješće o radu predsjednika i UO UHS-a

Toč. 3. Dnevnog reda - Izvješće o radu Nadzornog odbora UHS-a (podnosi ga Katarina Jukić)

Izvješće o radu NO UHS-a

Toč. 4. Dnevnog reda - Izbor predsjednika UHS

Radno predsjedništvo izvješćuje da su Ogranci Zagreb II i III, Vukovar i Slavonski Brod predložili kao kandidata za predsjednika UHS Damira Kontrec, a to je ujedno i prijedlog Upravnog odbora.
Pozivaju se prisutni da istaknu druge kandidature za predsjednika.
Utvrđuje se da nema prijava za kandidata za predsjednika
Đuro Sessa pojašnjava da se UHS počela personalizirati, što nije dobro, i da su tri mandata koje je odradio i više nego dovoljna, te da je vrijeme da se predsjednik mijenja.

Radno predsjedništvo izvješćuje da je pravilo da se izbor provodi tajnim glasanjem, no moguće je da Zbor odluči da glasanje bude javno. Poziva se Zbor na izjašnjenje da glasanje bude javno, sukladno čl. 18.st.3. Statuta.
Prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Utvrđuje se da će se glasanje za predsjednika UHS provesti javno.
Pristupa se glasanju za izbor UHS.
Prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Utvrđuje se da su svi 117 delegata glasalo za Damira Kontrec kao predsjednika UHS.

Zbor donosi

Z a k lj u č a k

Utvrđuje se da je Damir Kontrec jednoglasno izabran za predsjednika UHS.

Damir Kontrec u obraćanju prisutnima naglašava da Udrugu hrvatskih sudaca čine suci i da mora biti jedinstvena, jedino se tako mogu polučiti rezultati. UHS nije jedan član i nastojat će u svom mandatu da i one koji nisu članovi privuče, tako da će suci moći zahtijevati prava i donošenje odgovarajućih propisa. Prvo na čemu će inzistirati je materijalni položaj prvostupanjskih sudaca, nedopustivo je da prvostupanjski suci imaju plaću kakvu imaju, što uzrokuje stampedo prema višem sudu, pa je potrebno promijeniti sustav plaća, po uzoru na Austriju, Njemačku, i omogućiti onima koji žele da ostanu raditi na prvom stupnju. Drugi cilj je poboljšanje uvjeta rada, 50 do 60 sudaca je razriješeno zbog odlaska u mirovinu ili u odvjetništvo. Sredstva za edukaciju se stalno smanjuju, i to treba mijenjati, kao i sudjelovanje u radnim skupinama, točno je da je UHS uključen, ali UHS nije i ne može biti statist niti nikome pokriće za rad, pa je potrebno tražiti obrazloženje zašto neki prijedlozi UHS nisu prihvaćeni.
Ogranci moraju profunkcionirati kroz druženja, Međunarodnu konferenciju u Zadru treba podržati. Zahvaljuje na ukazanom povjerenju, ističe da ima težak zadatak, jer treba dostići prethodnog predsjednika Đuru Sessu, koji je bio posvećen radu UHS, a njegovi su ciljevi očuvati Udrugu i poboljšati njezin rad.

Toč. 6. Dnevnog reda Izmjene čl. 12. i 13. Statuta UHS-a

Radno predsjedništvo poziva tajnika da iznese prijedlog izmjene Statuta RH.
Damir Palatinuš obrazlaže potrebu izmjene čl. 12. i 13. Statuta UHS-a, radi se tehničkim ispravcima koji su potrebni radi jasnoće teksta.
Radno predsjedništvo poziva prisutne na raspravu.
Prijava nema.
Radno predsjedništvo stavlja na glasanje prijedlog promjene članka 12. i 13. Statuta na sljedeći način:
" Članak 12.

Udruga vodi popis svojih članova.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke :

- osobno ime,
- OIB,
- datum rođenja,
- datum pristupanja udruzi
- kategorija članstva (redovni ili počasni član)
- datum prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

REDOVNI ČLANOVI

Članak 13.

Redovnim članom Udruge mogu postati suci svih redovnih sudova u RH, kao i umirovljeni suci tih sudova.

Redovnim članom Udruge postaje se upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge nakon osobno potpisane izjave o pristupanju Udruzi. Izjava o pristupanju Udruzi pohranjuje se kod Upravnog odbora ogranka."
Utvrđuje se da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Utvrđuje se da je Zbor UHS prihvatio promjene čl. 12. i 13. Statuta UHS-a.

Toč. 7. Usvajanje Plana rada i financijskog plana UHS-a za 2018. g.

Radno predsjedništvo poziva tajnika da iznese plan rada i financijskog plana UHS.

Plan rada za 2018. i financijski plan za 2018.

Davor Dubravica, Ogranak Zadar, daje sugestiju da se UHS pozabavi odnosima s javnošću, te da se popraviti web dizajn i ažurira web stranicu UHS.

Toč. 8. Razno

Radno predsjedništvo predlaže dopunu Dnevnog reda radi rasprave o prijedlogu da se Đuru Sessu imenuje počasnim predsjednikom UHS-a.

Prijedlog se stavlja na glasanje.
Utvrđuje se da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Vesna Katarinčić iznosi svoj prijedlog pozivom na odredbu čl. 15. Statuta UHS koji glasi: "Počasnim predsjednikom ili počasnim članom Udruge može biti imenovana osoba koja je svojim djelovanjem posebno pridonijela razvoju i ugledu Udruge, poštivanju ustavnosti i zakonitosti, te jačanju Republike Hrvatske kao pravne države.
Počasni predsjednik može biti samo sudac za vrijeme obnašanja sudačke dužnosti i funkcija počasnog predsjednika mu prestaje ako mu prestane sudačka dužnost izuzev ako sudačka dužnost prestaje zbog smrti ili odlaska u mirovinu.
O dodjeli statusa počasnog člana i počasnog predsjednika Udruge odlučuje Zbor Udruge.
Udruga može imati više počasnih članova i počasnih predsjednika. "
Predlaže da Zbor donese zaključak kojim se prihvaća prijedlog i dodjeli status počasnog predsjednika UHS-a, dugogodišnjem predsjedniku UHS-a Đuri Sessi, a sa sljedećim razlozima:
Kolega Đuro Sessa, sudac VSRH -a, od 2004. pa do 2017. godine je u tri mandata obnašao je dužnost predsjednika UHS-a. Bio je 1991. godine, kao jedan od sudaca, član inicijativnog odbora za osnivanje Udruge hrvatskih sudaca i od tog dana do danas u udruzi je obavljao mnoge dužnosti od blagajnika, dopredsjednika, zamjenika predsjednika i predsjednika udruge .
Član je Savjetodavnog vijeća Europskih sudaca (Consultative Council of European Judges- CCJE) od dana osnivanja tog stalnog tijela Vijeća Europe te je i član Radne skupine tog tijela od 2008. koje ima zadatak pripremati nacrte akata CCJE-a, a na plenarnoj sjednici održanoj u Londonu 2015. izabran je za zamjenika predsjednika CCJE-a.
Na redovnoj skupštini Međunarodne udruge sudaca ( Internationl Association of Judges- IAJ) 2014. izabran je za dopredsjednika svjetske udruge sudaca koja okuplja preko 80 nacionalnih sudačkih udruga diljem svijeta, a mandat u istim svojstvu obnovljen mu je odlukom opće skupštine na sjednici u studenom 2016.
Sve vrijeme je bio i član različitih Radnih skupina osnovanih pri Ministarstvu pravosuđa radi izrade nacrta zakona kao što su primjerice, Zakon o parničnom postupku, Ovršni zakon, Zakon o sudovima, Zakon o državnom sudbenom vijeću, Zakon o pravosudnoj akademiji .
Trenutno je član radnih skupina za izradu Zakona o parničnom postupku, Zakona o sudovima i Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Nadalje, član je ispitne komisije za polaganje Pravosudnog ispita u Ministarstvu pravosuđa te predavač na Pravosudnoj akademiji i drugim oblicima edukacije za suce i pravnike uopće te član predsjedništva Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, suradnik u nastavi na Pravnom fakultetu u Zagrebu iz predmeta Obiteljsko pravo i član Povjerenstva Ministarstva prosvjete i športa za tzv. program sudnice u razredu.
Arbitar je pri Stalnom izabranom sudištu Hrvatske gospodarske komore na listi arbitara za sporove s međunarodnom elementom
U tijeku pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji bio je član pregovaračke skupine za poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna ljudska prava i vođa podskupine za dio poglavlja koji se odnosi na pravosuđe a Ekspert je Organizacije za europsku sigurnost i suradnju- ured u Makedoniji.
Stalni je ekspert Vijeća Europe i EU i u tom svojstvu sudjeluje u brojim programima pomoći jačanju i razvoju sudbenih sustava u Rumunjskoj, Turskoj, Gruziji, Armeniji, Azarbejđanu i Ukrajini, Makedoniji.
Ovako bogatom pravničkom aktivnošću, a osobito zalaganjem za neovisno i samostalno sudstvo, pridonio je razvoju i ugledu UHS-s u na nacionalnoj , europskoj i svjetskoj razini, te u poštivanju ustavnosti i zakonitosti . Sigurno će i ubuduće, kao počasni predsjednik UHS-a, aktivno učestvovati u radu UHS-a i svojim autoritetom, znanjem i iskustvom i dalje doprinositi razvoju i ugledu UHS-a i poštovanju zakonitosti i ustavnosti te na taj način i jačanju Republike Hrvatske .

Radno predsjedništvo poziva prisutne na raspravu.

Marin Mrčela ističe da uz sve nabrojane aktivnosti Đure Sesse ne treba zanemariti i njegovu aktivnost kao suca, koji uredno ispunjava svoje sudačke dužnosti i obaveze. Navodi da moć UHS koja postoji izvire iz članstva, bez članstva niti jedan predsjednik ne može imati moć koju UHS zaslužuje. Reputacija sudbene vlasti ovisi o sucima ali i o predsjedniku UHS. Đuro Sessa je bio predsjednik kakav treba biti, i pokazivao je snagu koja je izvirala iz članstva, branio je neovisnost sudbene vlasti i onda kada to nisu činili oni koji su to trebali, te se očekuje od njega da nastavi raditi u drugačijem opsegu, ali i dalje u obrani neovisnosti sudbene vlasti. Imao je razborit odnos prema financijama, ali da nije bio takav, UHS se ne bi izvukao iz dugova iz 2004. godine. Stoga se podržava prijedlog, na dobrobit svih sudaca i UHS- a.

Stavlja se na glasanje prijedlog da se Đuro Sessa proglasi počasnim predsjednikom UHS-a.

Utvrđuje se da je jednoglasno usvojen prijedlog.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Đuro Sessa se imenuje počasnim predsjednikom Udruge hrvatskih sudaca.

Đuro Sessa zahvaljuje se na imenovanju i ukazanoj časti te iznosi da povijest počasnih predsjednika nije slavna, no da će promijenit trend, 25 godina aktivnog rada u UHS se ne može izbrisati, a na isti način će i dalje nastaviti raditi.

Tatjana Škorić Ogranak Rijeka, ističe da je potrebno založiti se za edukacije sudaca u inozemstvu, za to nisu predviđena sredstva, UHS se mora založiti kod Ministarstva pravosuđa da se ta situacija izmijeniti, jer će se na taj ojačati status sudaca. Potreban je i posebni zakon kojim bi se regulirao status i položaj sudaca.
Sanda Hrsto, Ogranak III javlja se za riječ, navodi da je sutkinja 22 godine, trenutno radi kao savjetnica ravnateljice Pravosudne akademije unutar koje je i odjel međunarodne razmjene i edukacije, kontinuirano se održavaju seminari i radionice u sklopu međunarodnih mreža EJTN i ERA i kontinuirano se održavaju dugotrajne i kratkotrajne razmjene na međunarodnim pravosudnim institucijama. Pozivaju se suci da prate web stranice Pravosudne akademije gdje se objavljuju pozivi za prijave na različite oblike usavršavanja te da se jave i osobno u PA.
Tatjana Škorić odgovara da suci moraju imati priliku educirati se i da bi država trebala početi upućivati suce na rad na međunarodne sudove, pa bi stekli dodatne kompetencije i kvalifikacije što bi svima bilo na dobrobit.

Martina Maršić Ogranak Rijeka postavlja kao problematično pitanje Okvirnih mjerila koja su u stvari skup statističkih podataka a neispunjenje mjerila je stegovno djelo, a da bi se ocjena sudaca morala temeljiti na skupu različitih podataka i svim aktivnostima koje sudac obavlja.
Lucija Lisac Ogranak Rijeka, ističe tri smjernice koje bi se trebali razmotriti
- tijelo koje će vršiti ocjenu rada, razdoblje ocjenjivanja i ustanovljeni kriteriji koji se ne bi smjeli temeljiti na broju donesenih meritornih odluka.
Predlaže da se ovlasti Upravni odbor da formulira prijedlog u tom pravcu.

Predsjednik UHS Damir Kontrec pojašnjava da je ideja Ministarstva pravosuđa da se ukinu okvirna mjerila, ali da se ne zna što će ih zamijeniti. U vezi drugog pitanja edukacija, ističe da će UHS zahtijevati da participira u radu Programskog i Upravnog vijeća PA, no problem je što se mišljenja i prijedlozi ne akceptiraju, i te će se dvije stvari voditi računa u daljnjem djelovanju UHS.


Radno predsjedništvo objavljuje da je Zbor završen.

Dovršeno u 12,45 sati


Zapisnik vodila i sastavila
Jasna Gažić Ferenčina