Zapisnik u Word formatuZAPISNIK

SA ZBORA UDRUGE HRVATSKIH SUDACA
koji je održan 17. travnja 2015. godine u hotelu Bluesun Soline, Brela

Početak je u 10,30 sati.

Predsjednik UHS-a, Đuro Sessa, otvara 24. po redu Zbor UHS-a i pozdravlja uvažene goste i to:

- Predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, gospodina Branka Hrvatina
- predsjednika Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske, gospodina Željka Šarića
- predsjednike sudova sa područja nadležnosti Ogranka UHS Split.

Predsjednik UHS-a Đuro Sessa zahvaljuje sucima tri Ogranka koji djeluju na području grada Splita i tajniku UHS-a Damiru Palatinušu na svom uloženom trudu koji su uložili u organizaciju ovog Zbora.

Ispričava nedolazak predsjednika Županijskog suda u Splitu.

Predsjednik UHS Đuro Sessa u obraćanju Zboru priznaje da je i sam iznenađen što naša Udruga već postoji 24 godine i da smo u tom vremenu prošli razne Scile i Haribde i da smo prošli razne faze aktivisti, osporavanja, podcjenjivanja i ponekog uspjeha.
No, samo po sebi vrijednost je da smo samo oslonjeni na vlastiti rad i entuzijazam bez pomoći od bilo koga i s bilo koje strane opstali i to stoga što smo dosljedno poštivali naš Statut u kojem stoji da su ciljevi Udruge:

1. promicanje i dosljedno poštivanje ustavnosti i zakonitosti kao vrhunskih pravnih i etičkih vrednota građanskog društva, te jačanje Republike Hrvatske kao pravne države,
2. očuvanje i jačanje neovisnosti sudbene vlasti,
3. zaštita dostojanstva sudaca i sudačkog poziva,
4. zalaganje za odgovarajući socijalni i materijalni status sudaca,
5. promicanje strukovnih interesa,
6. izobrazba sudaca.

I da se ciljevi UHS ostvaruju:

1.stalnim zalaganjem za odgovarajući društveni i materijalni položaj sudaca,
2. djelotvornim sudjelovanjem u organizaciji sudbene vlasti, te u donošenju zakona i podzakonskih akata u svezi sa sudbenom vlašću,
3. suprotstavljanjem svim povredama Ustava i zakona Republike Hrvatske,
4. suprotstavljanjem svakom nezakonitom pozivanju na odgovornost sudaca zbog obavljanja sudačke dužnosti

U razdoblju između dva Zbora vođene su rasprave i borbe se borile za: Pravilnik o dežurstvima sudaca, Zakon o sudovima, Zakonu o DSV-u, Okvirna mjerila, Metodologiji ocjenjivanja sudaca, uvjetima rada i sigurnosti sudaca, ustavnoj garanciji o nepremijestivosti sudaca, odnosu dvije druge vlasti prema sudstvu . O tome ćemo sigurno govoriti i danas i ne samo danas jer povoda sigurno neće nedostajati. No, danas je vrijeme i mjesto da govorimo o sebi, jer uvijek ima mjesta raditi na tome da

- budemo čvršći i dosljedniji nego što smo sada,
- da se oslobodimo trke za jeftinom trenutnom popularnošću,
- da u primjeni prava nikad ne kalkuliramo,
- da predsjednici sudova su samo prvi među jednakima i da su suci prvi koji ih na tu istinu trebaju podsjetiti,
- da o svim pitanjima bitnim za ostvarenje sudske samouprave svatko svoj doprinos daje autonomno, pošteno i samostalno.

O svemu tome treba razmisliti i nije možda ovaj Zbor mjesto da se svi ti problemi riješe ali je svako prvo mjesto da se o tome počne razmišljati. Na kraju se parafrazira govor Orsata iz Dubrovačke trilogije koji braneći autonomiju Dubrovnika pred najezdom Francuza kaže:" Mi smo vlast, još smo vlast!" mi bi mogli reći: "Mi smo suci, još smo suci!"

Nakon uvodnih riječi, predsjednik UHS-a predlaže izbor Radnog predsjedništva u skladu sa Statutom UHS-a i Poslovnikom o radu Zbora UHS:

1. Senija Ledić, Ogranak Split
2. Damir Palatinuš , Ogranak Bjelovar
3. Antun Fagarazzi, Ogranak Prekršajnog suda u Splitu.

Predsjednik UHS-a, Đuro Sessa, stavlja na glasovanje izbor Radnog predsjedništva.

Utvrđuje se da su predloženi članovi Radnog predsjedništva izabrani, te ih se poziva da nastave voditi Zbor.

U skladu sa čl. 3. Poslovnika o radu Zbora, Radno predsjedništvo izvješćuje da je uz odluku o sazivanju Zbora dostavljen delegatima dnevni red.

Radno predsjedništvo stavlja na glasanje Dnevni red Zbora:

1. Izbor radnih tijela Zbora UHS-a
- zapisničar (1)
- ovjerovitelj zapisnika (2)
- verifikacijsko povjerenstvo (2)
- kandidacijsko povjerenstvo (3)
- izborno povjerenstvo (3)

2. Izvješće o radu predsjednika UHS-a i Upravnog odbora UHS-a (izvješće podnosi predsjednik UHS-a Đuro Sessa)

3. Izvješće o radu Nadzornog odbora UHS-a

4. Donošenje Statuta UHS-a

5. Izbor 1 člana Nadzornog odbora UHS-a

6. Razno

Primjedbi na Dnevni red i nadopuna nema.

Jednoglasno se prihvaća Dnevni red.

Predsjednica Radnog predsjedništva Senija Ledić poziva predsjednika Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske, gospodina Željka Šarića da se obrati skupu.

Gospodin Željko Šarić zahvaljuje svima koji su sudjelovali u nedavnim izborima za Državno sudbenom vijeće, čiji je početak djelovanja obilježen opsežnim poslovima oko novog ustrojstva pravosudnog sustava i organizacijskih promjena u kojima sudovi nastaju i nestaju, spajaju se i razdvajaju, u kojima spisi putuju po Hrvatskoj, a stranke traže svoje predmete, u tom preustroju suce se premješta trajno i privremeno, a promjenama se ne nazire kraj. Tako je stvoreno krajnje labilno stanje, koje uz naslijeđene nedostatke, ne doprinosi pravnoj sigurnosti ni funkcionalnosti sudstva. No, bez obzira na poteškoće od sudaca treba tražiti i njihova je dužnost da učine što je moguće unutar postojećih okolnosti, te je potreban napor da upravo sudovi budu na putu napretka i barem relativne stabilnosti. U dijelu javnosti postoji neargumentirani stereotip o pravosuđu kao najvećem problemu društva, na taj stereotip suci su navikli i nose teret koji pripada izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

U novom sastavu Državnog sudbenog vijeća izabrani su članovi imaju dugogodišnje iskustvo u radu u sudstvu i uvid u postojeće probleme. Državno sudbeno vijeće ima razumijevanja za aktualno stanje u pravosuđu i moći će diferencirati nedostatke u radu sudaca koji su rezultat objektivnih okolnosti u vidu preopterećenosti u radu i nedostataka u organizaciji rada od onih situacija koje su posljedica neodgovornosti i nesposobnosti pojedinaca.

Predsjednica Radnog predsjedništva Senija Ledić zahvaljuje gospodinu Šariću na riječima upućenim Zboru, te poziva predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, gospodina Branka Hrvatina da se obrati prisutnima.

Gospodin Branko Hrvatin naglašava kako je lako je tražiti odgovornost sudaca ali se ne ispituje u kakvim uvjetima suci rada. Ističe da suci nisu ovdje da gledaju samo sebe, svoje predmete i svoju sudnicu, nego moraju promatrati i sudstvo u cijelosti jer je to odgovornosti svih nas i na taj način se kroz zajedničku sinergiju nešto može napraviti zbog čega je potrebna orijentacija na poboljšanje sustava u cijelosti.

Ističe kako se ne može reći da u sudstvu ništa nije učinjeno, jer se trend smanjivanja neriješenih predmeta nastavlja pa je u posljednjih 25 godina najmanje neriješenih predmeta bilo na kraju kalendarske 2014. godine od 11 do 15 posto, a krenulo se sa 1,7 milijuna neriješenih predmeta dok 2014. godina završava sa 574.000 predmeta. To je broj koji daje vjeru da se može nešto napraviti, jer je broj neriješenih predmeta smanjen isključivo radom sudaca. Uz poglavlje 23 zahtjevi su bili maksimalni, a ulaganja minimalna, iz čega se zaključuje da su pomak učinili suci svojim radom. U zadnjih deset godina, od svih država Europske unije, Hrvatska više predmeta riješi nego što ih primi. Ocjena je da nitko drugi, primjerice u zdravstvu, prosvjeti, unutrašnjim poslovima, izvozu , uvozu, nije postigao takav napredak koji kontinuirano iz godine u godinu raste. Sudac Hrvatin poziva suce da u postojećoj situaciji ukazuju što nije dobro, da to ispravljaju u hodu, a onda da se nastavi prilagoditi određena rješenja o onome što se pokazalo dobrim ili lošim.

Ukazuje se i na promjene društvenih odnosa, u društvu je prisutan brutalan način ostvarivanja osobnih i privatnih ciljeva, nalazimo se u vremenu ostvarivanja nepripadajućih prava, i u tome pravosuđe mora biti brana i slati poruku da se sudske odluke moraju poštivati.

Postojeća reorganizacija sudova je motivirana politički, ukazuje se samo na činjenicu da će 140. 000 predmeta po žalbi u drugom stupanj građanskog sudovanja od 1.7. ove godine biti raspoređeno po županijskim sudovima u cijeloj državi. Premještanje i organizacija rada u sudovima prema subjektivnim kriterijima je štetna, na to mora Udruga hrvatskih sudaca posebno paziti i pravovremeno reagirati. Zaključno, podsjeća se na Zakladu Zlatko Crnić, koja je osnovana u znak sjećanja na preminulog suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske i koji je bio uzor na kakav se svaki sudac može ugledati, UHS je jedan suosnivač Zaklade, te se pozivaju prisutni da se učlane u Zakladu i time pošalju poruka da cijenimo ono što je bilo najbolje u sudstvu i pokažu da je to naša zaklada, sve u cilju da se osigura njezino daljnje djelovanje.

Toč. 1. Dnevnog reda - Izbor radnih tijela Zbora UHS

Radno predsjedništvo za zapisničara predlaže s Jasna Gažić Ferenčina, Ogranak Zagreb III.

Prijedlog je prihvaćen.

Za ovjerovitelje zapisnika predlažu se Helena Frigo Bomešar i Vlatka Paškvalin Bošković Ogranak Zagreb III.

Prijedlog je prihvaćen.

Za članove verifikacijskog povjerenstva predlažu se:
1. Svjetlana Vidović,
2. Ankica Jakovina
3. Tijana Kokić.

Prijedlog je prihvaćen.

Radno predsjedništvo upućuje verifikacijsko povjerenstvo da utvrdi broj nazočnih članova Zbora, te da između sebe izaberu predsjednika.

Za članove izbornog povjerenstva predlažu se:
1. Milena Ivančić
2. Ljudevit Zoričić,
3. Jadranka Nižić Peroš

Prijedlog je prihvaćen.

Za članove kandidacijskog povjerenstva predlažu se:

1. Karmela Sotošek,
2. Željka Jurić
3. Željka Matko,

Prijedlog je prihvaćen.

Toč. 2. Dnevnog reda - Izvješće o radu predsjednika UHS-a i Upravnog odbora UHS-a


Radno predsjedništvo poziva predsjednika UHS Đuru Sessa da podnese izvješće.

Sukladno članku 34. točka 6. Statuta UHS-a predsjednik UHS-a podnosi izvješće o radu Upravnog odbora UHS-a i o svom radu za razdoblje od prethodnog Zbora do dana održavanja novog Zbora.

IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG ODBORA UHS-a za 2014.g. (Pdf format)


Predsjednik Verifikacijskog povjerenstva Svjetlana Vidović izvješćuje da je Zboru nazočno 125 delegata, a obzirom na broj članova UHS, utvrđuje da postoje statutarni uvjeti za donošenje pravovaljanih odluka.
Radno predsjedništvo otvara diskusiju o podnesenom izvješću.
Nema prijava za diskusiju.
Radno predsjedništvo poziva na glasanje o izvješću.
Konstatira se da je Zbor jednoglasno prihvatio izvješće UHS i Upravnog odbora UHS.

Toč. 3. Dnevnog rada - Izvješće o radu Nadzornog odbora UHS

Radno predsjedništvo poziva predsjednika Nadzornog odbora Raula Dubravec da podnose izvješće o radu Nadzornog odbora.

IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA UHS-a ZA 2014.g. (Pdf format)

Radno predsjedništvo otvara diskusiju o podnesenom izvješću.
Nema prijava za diskusiju.
Stavlja se na glasanje izvješće Nadzornog odbora.
Konstatira se da je Zbor jednoglasno prihvatio izvješće Nadzornog odbora.

Toč. 4. Dnevnog reda - Donošenje Statuta UHS-a

Tajnik UHS Damir Palatinuš iznosi razloge donošenja novog Statuta, koji leže u činjenici da je Zakon o udrugama koji je stupio na snagu 1.10.2014. propisao je da se sve udruge moraju uskladiti sa tim zakonom do 1.10.2015.
Radna skupna izradila je radnu verziju Statuta, koja je dostavljena ograncima, a konačni tekst prijedloga utvrđen je na sjednici Upravnog odbora.
Obzirom da je tekst dostavljen ograncima, na koji način su članovi sa njime upoznati, tajnik skreće pozornost na nove odredbe koje se odnose na popis članova koji će se voditi elektronski i u tom pravcu će tajništvo poduzeti potrebne radnje.
Kako su postojale nejasnoće oko rada ogranaka i njihovih zborova, Statutom je propisano da se odluke na zboru Ogranka donose većinom glasova, a odredbe poslovnika o radu Zbora UHS se podredno primjenjuju i na zbor Ogranka.
Nadalje, unesene su odredbe o rješavanju sporova unutar UHS, formirano je arbitražno vijeće, lista arbitara će se formirati, na isti način će se formirati i stegovno vijeće, a bilo je potrebno unijeti i odredbe o imenovanju likvidatora.
Tajnik predlaže da se nakon rasprave donese Statut kao temeljni akt UHS.
Radno predsjedništvo otvara raspravu o tekstu Statuta.
Nema prijava za raspravu.
Prelazi se na glasanje o Statutu.
Radno predsjedništvo poziva prisutne na izjašnjenje da li su suglasni i da li prihvaćaju tekst Statuta.
Utvrđuje se da je 121 delegat za, a 4 delegata su protiv.
Utvrđuje se da je prijedlog Statuta usvojen sa 121 glasom za i 4 glasa protiv.

STATUT UHS 2015.g. (Pdf format)

Toč. 5. Dnevnog reda - Izbor 1 člana Nadzornog odbora UHS-a


Radno predsjedništvo poziva delegate za predlože člana Nadzornog odbora UHS.
Josip Turkalj predlaže kao člana Nadzornog odbora Tomislava Jurišu.
Drugih kandidatura nema.

Predsjednica Radnog predsjedništva poziva da se Zbor izjasni u vezi glasanja o istaknutim kandidatima provođenjem izbora ili prihvaćanjem istaknutih kandidatura.
Zbor je suglasan da se ne provode izbori već da se prihvati istaknuti kandidat.

Stavlja se na glasanje izbor jednog člana Nadzornog odbora.
Utvrđuje se da je za člana Nadzornog odbora jednoglasno izabran Tomislav Juriša.


Toč. 6. Razno


Predsjednik Đuro Sessa izvješćuje Zbor da se UHS obratila Hrvatska odvjetnička komora, sa molbom da se podrži prijedlog HOK-a o potrebi da se pojača kaznenopravnu odgovornost za kaznena djela protiv odvjetnika, a teza je da je zaštita odvjetnika ujedno i zaštita sudaca, i u tom pravcu je upućen dopis UHS-a predsjedniku Sabora, obzirom da su izmjene Kaznenog zakona u saborskoj proceduri uz prijedlog da se iste ozbiljno razmotre na saborskoj raspravi povodom izmjene tog zakona.
Predsjednik UHS-a predlaže da Zbor usvoji zaključak da se podrži inicijativa HOK-a u pravcu da se postroži kaznenopravna zaštita

Donosi se

Z a k lj u č a k


Jednoglasno se podržava inicijativa Hrvatske odvjetničke komore za izmjenom Kaznenog zakona kojom se traži pojačana kaznenopravna zaštita odvjetnika i odvjetničkih vježbenika.

Tijana Kokić, izvješćuje Zbor da je Ogranak III poduzeo radnje na organiziranju sistematskih pregleda, obavijest o tome upućena je svim sucima, kako članovima UHS, tako i onima koji nisu članovi, te se pozivaju i i ostalim ogranci da razmotre ovakvu inicijativu i na svom područjima organiziraju slične aktivnosti.

Senija Ledić iznosi da se i njihov Ogranak bavio istom idejom prije dvije godine, ispitivalo se modalitete organiziranja sistematskih pregleda, tako da ta ideja nije strana.

Radno predsjedništvo objavljuje da je Zbor završen.

Dovršeno u 12.30 h


Zapisnik vodila i sastavila
Jasna Gažić Ferenčina


POPIS DELEGATA NA ZBORU (Pdf format)