Zapisnik u Word formatu
ZAPISNIK

SA ZBORA UDRUGE HRVATSKIH SUDACA
koji je održan 8. travnja 2016. godine u hotelu Jezero, Plitvička jezera

Početak je u 10,30 sati.

Predsjednik UHS-a, Đuro Sessa, otvara 25. po redu Zbor UHS-a i pozdravlja uvažene goste i to:

- Ministra pravosuđa Republike Hrvatske, gospodina Antu Šprlje
- predsjednika Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske, gospodina Željka Šarića
- predsjednike sudova sa područja nadležnosti Ogranka UHS Karlovac.

Predsjednik UHS-a Đuro Sessa zahvaljuje sucima Ogranka Županijskog suda u Karlovcu, i tajniku UHS-a Damiru Palatinušu na svom uloženom trudu koji su uložili u organizaciju ovog Zbora. Ako Zbor bude uspješan kao što je prekrasna priroda koja nas okružuje, nitko zadovoljniji. Zahvale se upućuju i upravi i djelatnicima nacionalnog parka Plitvička jezera.

Ispričava nedolazak predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, gospodina Branka Hrvatina.

Predsjednik Sessa ističe da se od prošlog Zbora do danas dogodilo dosta toga. Ako se sve može sabrati u jednoj rečenici ništa od toga nije bilo na korist sudaca i sudbene vlasti, niti jedan prijedlog UHS ali gotovo niti jedan prijedlog Opće sjednice VSRH-a nije prihvaćen niti od izvršne niti od zakonodavne vlasti.

Zato je potrebno ponoviti da UHS želi, može i mora biti partner i zakonodavcu i izvršnoj vlasti, ništa više ili manje od drugih udruga nevladinog sektora i ono što je uvijek bio i što mu se često nije priznavalo to je dobronamjernost i inzistiranje na načelima koja su zajednička svim uljuđenim demokratskim zemljama.

I zato će danas sigurno biti riječi o uvjetima rada sudaca, o pravima koja se ne ispunjavaju, o pravima koja se krše, o nerealnim Okvirnim mjerilima i kašnjenju u donošenju novih, o e-spisu koji nije alat sucima već teret, o medijima i javnosti koja traži skandale i pokazuju više-manje zadivljujuću ignoranciju o temeljnim postavkama funkcioniranje sudbene vlasti, o predsjednicima sudova koji se gube u osjećaju vlastite nadmoći zaboravljajući da su na ta mjesta imenovani da bi služili, da bi štitili i da bi predsjedavali sudovima kao prvi među jednakima. U svom tom konglomeratu problema i sami suci su odgovorni. Zato što su pasivni, zato što se dadu nagovoriti, zato što su nezainteresirani, zato što često nastupaju s pozicija uskogrudnog komoditeta, zato što zaboravljaju na svoje dužnosti i ulogu koju imaju u društvu, zato što među sucima nema dovoljno solidarnosti i zato što ponekad pate od osjećaja vlastite nadmoći.

Da bi sudac mogao s uspjehom nositi breme svoje odgovornosti mora slijediti samo 10 načela koje je postavio 1961. godine američki sudac Devitt koja glase:

o Budi ljubazan
o Budi strpljiv
o Budi dostojanstven
o Ne shvaćaj sam sebe previše ozbiljno
o Lijen sudac je loš sudac
o Ne plaši se ukidanja presude
o Ne postoji nevažan predmet
o Budi ažuran
o Koristi zdravu pamet
o Traži Božju providnost

Nakon uvodnih riječi, predsjednik UHS-a predlaže izbor Radnog predsjedništva u skladu sa Statutom UHS-a i Poslovnikom o radu Zbora UHS:

1. Vesna Stokrp, Ogranak Karlovac
2. Ivan Perković, Ogranaka Karlovac
3. Denis Pancirov - Parcen, Ogranak Split.

Predsjednik UHS-a, Đuro Sessa, stavlja na glasovanje izbor Radnog predsjedništva.

Utvrđuje se da su predloženi članovi Radnog predsjedništva izabrani, te ih se poziva da nastave voditi Zbor.

U skladu sa čl. 3. Poslovnika o radu Zbora, Radno predsjedništvo izvješćuje da je uz odluku o sazivanju Zbora dostavljen delegatima dnevni red.

Radno predsjedništvo stavlja na glasanje Dnevni red Zbora:

1. Izbor radnih tijela Zbora UHS-a
- zapisničar (1)
- ovjerovitelj zapisnika (2)
- verifikacijsko povjerenstvo (2)
- kandidacijsko povjerenstvo (3)
- izborno povjerenstvo (3)
2. Izvješće o radu predsjednika UHS-a i Upravnog odbora UHS-a (izvješće podnosi predsjednik UHS-a Đuro Sessa)
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora UHS-a
4. Izbor 2 člana Etičkog vijeća
5. Imenovanje 10 članova za stegovna vijeća UHS-a (čl. 28. točka 14. Statuta UHS-a)
6. Imenovanje 10 članova za arbitražna vijeća UHS-a (čl. 28. točka 14. Statuta UHS-a)
7. Usvajanje Plana rada i financijskog plana UHS-a za 2016. i 2017. godinu
8. Razno

Tajnik Damir Palatinuš predlaže da se dopuni Dnevni red, sa točkom pod kojom bi se raspravilo pitanje premještanja sudaca, o čemu je na sjednici Upravnog odbora UHS-a koji je održan 7.4. 2016. donesen zaključak.

Stavlja se na glasanje prijedlog dopune Dnevnog reda.

Jednoglasno se prihvaća Dnevni red sa dopunom.

Predsjednica Radnog predsjedništva Vesna Stokrp poziva predsjednika Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske, gospodina Željka Šarića da se obrati skupu.

Gospodin Željko Šarić zahvaljuje organizatorima što je dobio poziv kao predsjednik Državnog sudbenog vijeća, te se s te pozicije obraća Zboru. U društvu postoji shvaćanje o sudstvu kao otuđenom dijelu vlasti prema kojem druge dvije vlasti imaju pokroviteljski odnos, a dio medija govori da je sudstvo "bolesno, dno dna, rak rana", pri čemu se radi o citatima dužnosnika izvršne i zakonodavne vlasti. No, suci nisu jedni i ograničeni problem. Dojam je da svi rade na problemu bolesnog sudstva, cijela javnost se bavi sudstvom no nitko ne nalazi rješenje za problem. Stanje u sudstvu je organski povezano sa stanjem u društvu, uzrok se ne nalazi tamo gdje je posljedica, opći sistemski nedostaci uzrok su stanja u društvu, gospodarstvu, znanosti, javnom informiranju i nikako se ne može prihvatiti zaključak da je sudstvo dominantan uzrok svih problema. Rad Državnog sudbenog vijeća se kroz medije pogrešno prezentira, a ne daje im se medijski prostor da demantiraju ili isprave netočne napise. U novinarskim aktivnostima sudjeluju i suci opskrbljujući novinare neistinitim informacijama ne vodeći računa o posljedicama, a informacije treba tražiti kod Državnog sudbenog vijeća. Neki smatraju da postojeći sustav antagonizira odnose između sudaca, no uvjeren je da sustav gdje bi ključu ulogu imali izvansudski članovi ne bi dao bolje rezultate. Često se događa da je ujednačena razina kvalitete kandidata, pa oni uspješni kandidati imaju osporavatelje, a manje uspješni zagovaratelje. Logično je da u jednom tijelu gdje se raspravlja i odluke donose na demokratski način, ne postoji opći konsenzus. Sustav je moguće unaprijediti kroz izmjene Zakona o sudovima i Zakona o Državnom sudbenom vijeću, uz zadržavanje načela neovisnosti i samostalnost sudbene vlasti.

Predsjednica Radnog predsjedništva Vesna Stokrp zahvaljuje gospodinu Šariću na riječima upućenim Zboru, te poziva ministra pravosuđa Republike Hrvatske, gospodina Antu Šprlju da se obrati prisutnima.

Gospodin Ante Šprlje ističe kako su suci samokritični jer su navikli na ukidne odluke, što je pozitivna osobina koja se ne zamjećuje kod drugih grana vlasti. Iznosi da nije došao biti popularan, nego poboljšati pravosuđe, kreirati sustav ka boljoj budućnosti i na boljitak države i građana. U reforme se ne ulazi radi kalkulacije, daje garanciju da neće dopustiti da druge vlasti utječu na neovisnost pravosuđa. Za biti kvalitetan sudac potrebna je kičma da se hoda uspravno i kada vas gađaju kamenjem, treba hrabrost i to krasi kvalitetnog suca. Nikada sudac ne smije biti podložan utjecaju ili pritisku, već mora biti na ponos Hrvatske. Većina sudaca radi marljivo i odgovorno, no to nije nagrađeno, o tome se ne govori i ne piše, za to suci ne traže zahvalu ni plaću, nego da ih se pusti na rade svoj posao. Mi kao suci smo svjesni da moramo podnijeti teret odgovornosti, i iako mobilnost nije popularna, svakako je potrebna. Drugi problemi koji su uočeni odnose se na neujednačenu sudsku praksu, financijsku ograničenost i neravnomjernu opterećenost predmetima. Sudbena vlast je prošla najveće reforme u zadnje vrijeme, reforme su provedene na teret sudaca, suce su stavile pod stres i veliko radno opterećenje, a radilo se o neugodnim reformama koje su prihvaćene u cilju boljitka.

Neovisnost sudaca je europski i svjetski standard, suci se tako trebaju postaviti i neovisnost se mora samo ojačavati. Ne može se preko noći sve ostvariti, suci nisu savršeni, greške će se događati. U vezi zakonodavne aktivnosti ministar iznosi da se bitni zakoni reformiraju, osnovane su radne skupine, svjestan je da je nepopularna mjera zakonodavni stampedo, no dio zakona se mora mijenjati radi usklađivanja sa europskim standardima. Radi se na izmjeni Zakona o sudovima jer predsjednici nemaju djelatne alate za upravljanje i raspoređivanje sudaca i predmeta, zatim izmjeni Zakona o Državnom sudbenom vijeću kojem treba dati odgovarajuće alate da se skrati dugotrajnost postupaka za imenovanje, mijenjaju se procesni i materijalni zakoni, pitat će se suce za mišljenje i ta će mišljenja biti proučena i razmotrena, te se u tom pravcu traži se konstruktivnost a ne pasivnost.

Ministar apelira da suci budu nositelji, da pokreću izmjene, da se aktivno uključe, iako je poznato da su mogućnosti suca glede istupanja ograničene, nije im dopušteno da brane svoje presude u javnosti a svima je dopušteno da presude kritiziraju.

Potrebno je izbiti argumente iz ruku kritičara, treba se potruditi, sustav je kompliciran, ali ga nitko neće riješiti nego njegovi sudionici, predmeti neće nestati. Suci su imenovani trajno i imaju svoje trajne probleme, sve se poziva da budu konstruktivni u reformama, da budu pomoć sustavu, da pokažu zajedništvo u projektu da se sustav dovede u uredno stanje kako nam nitko ne bi mogao prigovarati.

Predsjednica Radnog predsjedništva zahvaljuje ministru na obraćanju Zboru.

Toč. 1. Dnevnog reda - Izbor radnih tijela Zbora UHS

Radno predsjedništvo za zapisničara predlaže s Jasna Gažić Ferenčina, Ogranak Zagreb III.

Prijedlog je prihvaćen.

Za ovjerovitelje zapisnika predlažu se Vanesa Brizić Bahun i Gordana Lozančić Ogranak Zagreb III.
Prijedlog je prihvaćen.

Za članove verifikacijskog povjerenstva predlažu se:
1. Ljudevit Zoričić, Ogranak Šibenik
2. Karmela Sotošek, Ogranak Varaždin
3. Ljiljana Milina, Ogranak Sisak

Prijedlog je prihvaćen.


Radno predsjedništvo upućuje verifikacijsko povjerenstvo da utvrdi broj nazočnih članova Zbora, te da između sebe izaberu predsjednika.

Za članove kandidacijskog povjerenstva predlažu se:
1. Milena Ivančević, Ogranak Rijeka
2. Mile Soldo, Ogranak Požega
3. Jadranka Nižić Peroš, Ogranak Zadar

Prijedlog je prihvaćen.

Za članove izbornog povjerenstva predlažu se:

1. Leon Kovačić, Ogranak Karlovac
2. Ankica Jakovina, Ogranak Velika Gorica
3. Željka Jurić, Ogranak Bjelovar

Prijedlog je prihvaćen.

Toč. 2. Dnevnog reda - Izvješće o radu predsjednika UHS-a i Upravnog odbora UHS-a


Radno predsjedništvo poziva predsjednika UHS Đuru Sessa da podnese izvješće.

Sukladno članku 34. točka 6. Statuta UHS-a predsjednik UHS-a podnosi izvješće o radu Upravnog odbora UHS-a i o svom radu za razdoblje od prethodnog Zbora do dana održavanja novog Zbora.

Izvješće o radu Upravnog odbora (PDF format)


Predsjednik Verifikacijskog povjerenstva Ljudevit Zoričić izvješćuje da je Zboru nazočno 128 delegata, a obzirom na broj članova UHS, utvrđuje da postoje statutarni uvjeti za donošenje pravovaljanih odluka.
Radno predsjedništvo otvara diskusiju o podnesenom izvješću.
Nema prijava za diskusiju.
Radno predsjedništvo poziva na glasanje o izvješću.
Konstatira se da je Zbor jednoglasno prihvatio izvješće UHS i Upravnog odbora UHS.

Toč. 3. Dnevnog rada - Izvješće o radu Nadzornog odbora UHS

Radno predsjedništvo poziva predsjednika Nadzornog odbora Raula Dubravec da podnose izvješće o radu Nadzornog odbora.

Izvješće o radu Nadzornog odbora (PDF format)

Radno predsjedništvo otvara diskusiju o podnesenom izvješću.
Nema prijava za diskusiju.
Stavlja se na glasanje izvješće Nadzornog odbora.
Konstatira se da je Zbor jednoglasno prihvatio izvješće Nadzornog odbora.

Toč. 4. Izbor 2 člana Etičkog vijeća

Predsjednica Radnog predsjedništva poziva da se Zbor izjasni u vezi glasanja o istaknutim kandidatima provođenjem tajnog ili javnog izbora.
Stavlja se na glasanje prijedlog da se na Zboru o istaknutim kandidatima glasa javno.

Konstatira se da je zbor jednoglasno prihvatio da se glasanje provede javno.

Predsjednik Sessa pojašnjava da je istekao mandat za dvoje od tri člana Etičkog vijeća, zbog čega je potrebno je izabrati dva člana. Dosadašnja članica Stanka Pintarić Vuk, Ogranak Varaždin suglasna je da ponovno bude izabrana u Etičko vijeće, a članica Dubravka Ivanišević Lukačević nije više zainteresirana za ponovni izbor.
Za članove se predlaže Stanka Pintarić Vuk, Ogranak Varaždin i Senija Ledić, Ogranak Split.
Nema drugih prijedloga.
Stavlja se na glasanje izbor dva člana Etičkog vijeća.
Prelazi se na glasanje o predloženim kandidatima.
Utvrđuje se da su za članove Etičkog vijeća jednoglasno izabrane Stanka Pintarić Vuk i Senija Ledić.

Toč.5. Dnevnog reda - Imenovanje 10 članova za stegovna vijeća

Radno predsjedništvo predlaže sljedeće osobe za članove stegovnih vijeća:

1. Loreta Sršen, Ogranak Rijeka
2. Biljana Košić, Ogranak Velika Gorica
3. Ana Belić Radovani, Ogranak Županijskog suda u Splitu
4. Ivana Biluš, Ogranak Općinskog suda u Splitu
5. Hrvoje Visković, Ogranak Zadar
6. Irena Šegavić, Ogranak Karlovac
7. Branimir Miljević, Ogranak Slavonski Brod
8. Božena Perić, Ogranak Sisak
9. Marica Bičanić, Ogranak Bjelovar
10. Vlatka Paškvalin Bošković, Ogranak Zagreb III
Drugih kandidatura nema.

Stavlja se na glasanje izbor 10 članova stegovnih vijeća..

Utvrđuje se da su za članove stegovnih vijeća jednoglasno izabrani svi predloženi kandidati.

Toč. br. 6. - Imenovanje 10 članova za arbitražna vijeća UHS-a

Radno predsjedništvo predlaže sljedeće osobe za članove arbitražnih vijeća:

1. Ivica Veselić, Ogranak Zagreb II
2. Mirjana Lujak, Ogranak Dubrovnik
3. Vesna Sremac Šoštar, Ogranak trgovačkog i upravnog suda u Zagrebu
4. Jasminka Mrčela, Ogranak Šibenik
5. Vesna Rožac, Ogranak Osijek
6. Irena Lenić, Ogranak Vukovar
7. Dejan Repić, Ogranak Varaždin,
8. Andreja Krelja Tovarac, Ogranaka Prekršajnog suda u Zagrebu
9. Željka Matkov, Ogranak Prekršajnog suda u Splitu
10. Alenka Paus, Ogranak Pula

Stavlja se na glasanje izbor 10 članova arbitražnih vijeća.
Utvrđuje se da su za članove arbitražnih vijeća jednoglasno izabrani svi predloženi kandidati.

Toč. br. 7. - Usvajanje Plana rada i financijskog plana UHS-a za 2016. i 2017. godinu

Tajnik Damir Palatinuš pojašnjava da je radi usklađivanja sa novim Statutom UHS-a i Zakonom o udrugama koji predviđa da se plan rada donosi za tekuću godinu, potrebno usvojiti Plan rada i financijski plan UHS-a za 2016. i 2017. godinu.

Planovi rada su sastavljeni sukladno čl 7. i 8. Statuta UHS-a i ciljevima koje UHS ostvaruje kroz svoje djelovanje, a financijski plan temelji se na financijskom izvješću o ostvarenim prihodima i predviđenim rashodima.

Plan rada za 2016.g. (PDF format)
Plan rada za 2017.g. (PDF format)

Financijski plan za 2016.g. (PDF format)
Financijski plan za 2017.g.
(PDF format)

Đuro Sessa ističe da se UHS kao udruga nalazi u situaciji da su izvori financiranja ograničeni, osim samih članarina. Ogranak Zadar se angažirao da se pokuša aplicirati za bespovratna sredstva iz europskih fondova no u jednom natječaju se nije uspjelo, ali će se i dalje pokušavati.

Predlaže se usvojiti prezentirane planove rada i financijske planove za 2016. i 2017. godinu.

Radno predsjedništvo stavlja na glasanje predložene planove rada i financijske planove za 2016. i 2017. godinu.

Utvrđuje se da su planovi rada i financijski planovi za 2016. i 2017. godinu jednoglasno usvojeni.

Toč. br. 8. - Pitanje premještaja sudaca

Vesne Katarinčić izlaže uočene probleme oko rasporeda sudaca u stalne službe koji ustvari predstavljaju premještaj sudaca bez njihove suglasnosti, što je u suprotnosti sa Zakonom o sudovima i Ustavom RH, na način da ih se Godišnjim rasporedom poslova premjesti na rad u stalnu službu, a što faktično znači premještaj. Tako se sudac koji živi npr. u Zadru, mora preseliti na Pag, gdje je stalna služba, ili sudac koji živi u Splitu se mora preseliti na Vis. Problem je posebno izražen kod sudova koji imaju stalne službe na otocima. Suci mogu postati ovisni, jer u strahu od premještaja u stalnu službu, se ne žele ni na koji način zamjeriti predsjedniku suda.
Predlaže da se donese zaključak i uputi apel predsjednicima sudova da se do daljnjeg suzdrže od prisilnog premještanja, da se problem riješi kroz sudbene dane ili kroz reformu mreže sudova.

Ana Belić Radovani, predsjednica Prekršajnog suda u Splitu, ne slaže se sa Vesnom Katarinčić, iz perspektive njezinog suda problem je više izražen, jer imaju 10 stalnih sjedišta, kod spajanja se radi o tome da su svi postali suci istog suda, to proizlazi iz rješenja Ministarstva pravosuđa, mora se dati mogućnost predsjedniku da godišnjim rasporedom odredi gdje će tko raditi, dogovor je da se suci u stalnim službama rotiraju, tako da se ne radi o premještaju nego o rasporedu unutar istog suda.
Ivan Perković ističe da može doći do situacija gdje se raspored zlorabi na način da predstavlja premještaj, radi se o ozbiljnoj odluci da se nekoga stavlja u poziciju da seli u drugo mjesto, kroz reviziju mreže sudova se ovaj problem mora rješavati, treba provesti analizu učinkovitosti reforme, ispraviti i ovaj nedostatak na način da se ponovno uspostave sudovi.
Zbor predlaže da se formuliraju zaključci po točkama te da se o svakoj točci glasa.
Vesna Katarinčić formulira zaključke po točkama te se stavlja na glasanje tako formulirane zaključke:

1. točka: apel predsjednicima sudova da se do daljnjeg suzdrže od prisilnog premještaja sudaca u druge ustrojstvene jedinice (stalne službe) bez njihove suglasnosti, Godišnjim rasporedom poslova, kako se ne bi kršila ustavna prava sudaca, dok se Izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ne propiše iznimna mogućnost rasporeda sudaca bez suglasnosti.
Za prijedlog glasa 34 suca, protiv prijedloga glasa 34, prva točka zaključka nije usvojena, jer nema većine.

2. točka: Upućuje se na mogućnost rješavanja navedenog problema uvođenjem sudbenih dana u ustrojstvenim jedinicama u kojima trenutno nema dovoljnog broja sudaca, a postoji potreba da se rasporede

Kroz raspravu se ističe da sustav JCMS ne dopušta signaciju predmeta da omogući sudbene dane.
Ljudevit Zoričić ističe da je problem tumačenja postojećih propisa, nije lako biti sudac u Splitu a ići na rad u Vis, smatra raspravu preširokom te predlaže da se time Zbor ne opterećuje, nego da se ostavi rasprava za sljedeći Upravni odbor i u vezi s time donesu zaključci.
Za prijedlog glasa 34 suca. Druga točka zaključka nije usvojena, jer nema većine.

3. točka: Prijedlog ministru pravosuđa da provede reviziju postojeće mreže sudova i ponovno uspostavljanje nekih sudova u kojima nije postignuta svrha racionalizacije. Ako je inicijativa već pokrenuta, onda se ista podržava.

Većina prisutnih glasa za usvajanje ovog zaključka.

Stavlja se na glasanje prijedlog Lj. Zoričića da se na sljedećem Upravnog odboru detaljnije raspravi ova tema.

Većina prisutnih glasa za prijedlog Lj. Zoričića.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Usvaja se prijedlog Ludevita Zoričića te će se na sljedećem UO raspraviti problem rasporeda sudaca u Stalne službe kroz Godišnji raspored poslova.
Usvaja se toč. 3. zaključka predloženog od Vesne Katarinčić da se uputi prijedlog ministru da provede reviziju postojeće mreže sudova, a ako je inicijativa u tom pravcu već pokrenuta, ista se podržava.


Toč. br. 9. - Razno

Vladimir Živaljić, Ogranak Split iznosi kako se na Županijskom sudu u Splitu vode osjetljivi predmeti ratnih zločina protiv civilnog stanovništva iz 1992. godine, gdje su uključeni građani kao žrtve, a svaka odluka u tom postupku izaziva skup ispred suda, više od 20 ljudi se okupi, imaju megafon, daju izjave novinarima, iznose zaključke o krivnji, tijeku postupka, donesenim odlukama. Pita se zašto bi kao sudac ulazio u polemiku sa tom grupom ljudi, to stvara problem, daje ružnu sliku, a jedino mjesto gdje se raspravlja o optužnici je sudnica.

Argumentacija koja dolazi od okupljenih je da se sudi herojima i da je postupak nepravedan, smatra da u tim uvjetima može raditi ali treba imati odgovarajuće uvjete, podsjeća na to kao eklatantan primjer pritiska, a Hrvatska mora završiti te postupku i državna vlast ne smije dozvoliti konkurenciju vlasti ulice. Stoga apelira na ministra, potaknut njegovim riječima da suce treba pustiti da rade, da se osiguraju uvjeti za normalno i redovno odvijanje suđenja.

Ivan Perković ističe da je slična situacija bila i u Karlovcu, kad je bilo suđenje Fikretu Abdiću, no, potrebno je uvažavati princip slobode riječi, prema Zakonu o okupljanju svi imaju pravo prosvjedovati, a suci moraju ocijeniti koja je to udaljenost na kojoj se može prosvjedovati a da se suđenje može normalno odvijati.


Tijana Kokić, Ogranak Zagreb III, predstavlja Zboru prijedlog projekta koji je sastavljen u konzultaciji sa stručnjacima za komunikologiju, u pravcu da se izmijeni negativna slika i percepcija sudstva u javnosti i u medijima. Potrebno je provesti anketu radi analize uzroka takve slike i zatim osmisliti strategiju kojom bi se reafirmiralo sudstvo. Za to je potrebna i suradnja sudske uprave, a razne aktivnosti se u tom pravcu mogu provoditi, npr. dani otvorenih vrata, okrugli stolovi sa medijima i predstavnicima zainteresirane javnosti, veća aktivnost glasnogovornika sudova i dr. Ogranak III bi bio nositelj tog projekta, koji bi se odvijao u sudovima koji su u Ogranku, te se od Zbora i UHS-a traži podrška za provođenje aktivnosti u vezi projekta.

Mirko Veleglavac, Ogranak Šibenik, prisjeća se ponosa i zadovoljstva kada je bio prisutan pri osnivanju UHS-a, i uspoređuje je s današnjim trenutkom kada je zastupnik Petrina u svom istupu rekao da je sudstvo septička jama, što predstavlja notornu uvredu i klevetu, zbog koje se trebao ispričati. Radi se paradigmatičnoj izjavi za sudstvo, bivši ministar pravosuđa je izjavio da ako se plaća smanji na 12.500 kn da će otići jer ne može uzdržavati obitelj, iz čega se može samo zaključiti da su suci naivni jer 90 posto njih radi za 10.000 kn. Dostojanstvo je ono što sucima nitko ne može oduzeti i poziva se ministra da se kroz predstojeće zakone ugrade sredstva za zaštitu dostojanstva. U tom je pravcu dobrodošla i inicijativa Ogranka III u vezi promjene percepcije sudstva u javnosti.

Đuro Sessa iznosi da od zastupnika Petrine nije tražio ispriku, nego ga je napao, dobio je priliku da se govori o sucima na HTV-u, koju priliku nije smio propustiti, inzistirajući prvo na isprici, no ističe i to da niti jedan sudac Županijskog suda u Šibeniku nije član UHS-a, ali je potrebno štititi svakog suca jer je napad na suca napad na cijelu sudbenu vlast.

Ministar pravosuđa Ante Šprlje izvješćuje da je zakazan sastanak radi rasprave o Okvirnim mjerilima naredni tjedan, a do 1.7.2016. se Okvirna mjerila predviđaju usvojiti. Dalje, Uprava za organizaciju pravosuđa se bavi analizom učinaka racionalizacije mreže sudova.

Sanja Zagrajski izvješćuje Zbor da je održan okrugli stol na temu eSpisa, koji opterećuje rad sucima umjesto da im rad olakšava, predlaže da se Ogranci zaduže da se rasprave provedbeni propisi oko eSpisa, formuliraju zaključci i predlože izmjene.
Damir Kontrec izvješćuje da je osnovano Stalno verifikacijsko tijelo, da je imenovan u to tijelo, tijelo će početi raditi i nada se učiniti eSpis efikasnim alatom a ne teretom.
Predsjednik Sessa predlaže da se donese zaključak i pozovu Ogranci da na sjednici UO ili Zbora Ogranka, rasprave pitanje eSpisa radi detektiranja problema, da definiraju zaključke, nakon čega će se sazvati UO UHS sa glavnom temom o eSpisu, i onda se obratiti Ministarstvu pravosuđa.

Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Pozivaju se Ogranci raspraviti pitanje eSpisa i sve probleme vezane uz njegovu primjenu te formulirati i predložiti potrebne izmjene u pravcu poboljšanja sustava, sve u roku od dva mjeseca, a nakon toga će o istome raspraviti Upravni odbor UHS-a.


Radno predsjedništvo objavljuje da je Zbor završen.

Dovršeno u 13,00 h


Zapisnik vodila i sastavila
Jasna Gažić Ferenčina