The European Association of Judges
at the meeting in Vilnius on 20th May 2006
unanimously adopted the following

RESOLUTION

The EAJ notes, with dismay, that in some European states there has been a tendency by members of the executive and of the legislature (a) to demand that individual judges give further public accounts for their decisions in particular cases beyond those already given in accordance with their judicial duty and (b) to demand disciplinary action against individual judges in respect of their decisions in particular cases.

The EAJ urges all concerned to note that:

a) Any attempt by the executive or legislature to enquire into the decisions of an individual judge or the reasons for decisions concerning a particular case constitutes an unwarranted interference with the judicial process and a direct threat to the independence of the judiciary;

b) Any attempt by the executive or legislature to take disciplinary action against a judge in relation to a decision in a particular case or the reasons for it is an unwarranted interference with the judicial process; a direct threat to the independence of the judiciary and contrary to the principle of judicial control of disciplinary matters concerning judges.


Vilnius, May 20th

EUROPSKA UDRUGA SUDACA
na sastanku u održanom u Vilnusu 20. svibnja 2006. godine
jednoglasno je usvojila slijedeću

R E Z O L U C I J U

Europska udruga sudaca s zabrinutošću bilježi da se u nekim europskim zemljama pojavljuje tendencija kod nositelja izvršne i zakonodavne vlasti da: a) zahtijevaju od pojedinih sudaca davati daljnja javna obrazloženja za odluke koje donose u pojedinim predmetima pored onih koja su dali sukladno svojoj sudačkoj dužnosti i b) zahtijevaju pokretanje stegovnih postupaka protiv sudaca zbog odluka koje su donijeli u pojedinim predmetima.

Europska udruga sudaca podsjeća sve odgovorne da:

a) ma koji pokušaj izvršne ili zakonodavne vlasti da propituje odluke sudaca ili razloge za odluke u pojedinim predmetima predstavlja nedopušteno mješanje u proces suđenja i izravnu prijetnju neovisnosti pravosuđa

b) ma koji pokušaj izvršne ili zakonodnavne vlasti radi pokretanja stegovnih postupaka protiv sudaca zbog odluka koje su donijeli u pojedinim predmetima ili zbog sadržaja obrazloženja tih odluka također predstavlja nedopušteno miješanje u proces suđenja i izravnu prijetnju neovisnosti pravosuđa i u direktnoj je suprotnosti s načelom sudske kontrole stegovnih postupaka protiv sudaca.

Preveo - predsjednik UHS-a: Đuro Sessa