Trondheim, 27. rujan 2007.
Europska udruga sudaca
usvojila je slijedeću

REZOLUCIJU

1. EUS izražava ozbiljnu zabrinutost glede stegovne odgovornosti sudaca u Ukrajini .

2. EUS naglašava da je načelo sudačke neovisnosti neophodan preduvjet za održavanje vladavine prava i temeljni preduvjet poštenog suđenja.Sva pravila koja se tiču stegovnih postupaka protiv sudaca moraju biti utemeljeni na premisi da su suci neovisni čuvari i tumači zakona. Da bi tu svoju dužnost pravilno izvršavali, suci ne smiju biti zastrašeni prijetnjom ma kojeg stegovnog postupka pokrenutog od strane države ili nezadovoljne stranke , osim ukoliko sudac nije proglašen krivim za kazneno djelo, ili zbog namjernog kršenja općeprihvaćenih standarda ponašanja sudaca. Ako bi bilo drugačije, suci bi u obnašanju svoje dužnosti bili stalno pod prijetnjom sankcija, koje makar podsvjesno mogu utjecati na njihove odluke .

3. Sama činjenica da je presuda ukinuta ili preinačena po žalbenom sudu ne smije ni u kojem slučaju biti temelj za pokretanje stegovnog postupka protiv sudaca . Stoga bilo koji pokušaj izvršne ili zakonodavne vlasti da pokrene stegovni postupak protiv sudaca zbog odluke ili razloga iznesenih u odluci, (a ne radi se kaznenom djelu suca ili o kršenju općeprihvaćenih standarda ponašanja sudaca), predstavljao bi nedozvoljeno miješanje u sudski postupak i izravna prijetnja neovisnosti sudstva.

4. Razlozi za postojanje sudačke odgovornosti i stegovnog postupka, pogotovo ako se radi o odgovornosti koja vodi razrješenju od sudačke dužnosti, moraju biti propisani zakonom . Jasni razlozi moraju biti navedeni za pokretanje stegovnih postupaka i za utvrđivanje postojanje stegovne odgovornosti .

5. S obzirom na navedeno, stegovni postupci protiv sudaca mogu se pokretati samo kada je posve jasno da postoji ozbiljno stegovno djelo koje zahtjeva stegovnu kaznu .

6. Stegovni postupci protiv sudaca mogu se voditi samo pred neovisnim tijelom (tribunalom) u postupku koji jamči sva prava na obranu. Kada takvo tijelo nije sud tada članovi tog tijela moraju biti imenovani od strane neovisnog tijela, s pretežitim brojem sudaca koji će biti izabrani u demokratskoj proceduri od sudaca samih. Nadalje mora postojati mogućnost prava na žalbu sudu na odluku prvostupanjskog stegovnog tijela .

7. EUS smatra da bi svaki zakonski prijedlog koji bi povrijedio ova opća načela predstavljao nedozvoljeni utjecaj na sudačku neovisnost. Oni bi bili u suprotnosti s temeljnim postavkama demokratskog društva utemeljenog na vladavini prava.

8. EUS poziva nadležna tijela Ukrajine da osiguraju opće prihvaćena načela sudačke neovisnosti koja se moraju poštovati u svako doba i da ne poduzimaju mjere koje bi ova načela mogli dovesti u pitanje.


Preveo:
Đuro Sessa