Preporuka u Word formatu

PREPORUKA O KORUPCIJI
MEĐUNARODNE UDRUGE SUDACA*

Uvod

Prvi i drugi Globalni forum koji su održani u Washingtonu 1999. i Hagu 2001. godine bavili su se pitanjima borbe protiv korupcije i raspravljali su o problemu korupcije uopće. Također druga značajna međunarodna tijela u sklopu i izvan Organizacije Ujedinjenih naroda bave se različitim mjerama za borbu protiv korupcije u sudstvu. Neke se zemlje zaista moraju baviti pitanjem korupcije unutar pravosuđa. Druge zemlje prisiljene su baviti se lažnim optužbama o korupciji u sudstvu. U nekim zemljama bilo bi posve neobično ako bi se korupcija u pravosuđu uopće i pojavila.


Središnja skupština Međunarodne udruge sudaca

kao svjetska organizacija koju sačinjava 60 sudačkih udruga i koja predstavlja suce diljem svijeta na svojoj 44. godišnjoj skupštini održanoj u Madridu 27. rujna 2001. godine

imajući u vidu

- Osnovna načela neovisnosti sudstva Ujedinjenih naroda koja su usvojena na Općoj sjednici UN-a od 29. studenog 1985. godine u Rezoluciji 40/32, a posebice načela broj 4. i 5.,

- Postupovna pravila za implementaciju Osnovnih načela neovisnosti sudstva koje je donijelo Ekonomsko i socijalno vijeće UN-a 24. svibnja 1989. godine u Rezoluciji broj 1989/60, a posebice Postupovno pravilo broj 5.,

- Opću sudačku povelju jednoglasno donesenu na Središnjoj skupštini Međunarodne udruge sudaca od 17. studenog 1990. godine,

- Preporuku "Korupcija u sudstvu" donesenu od strane Regionalne skupine afričkih zemalja Međunarodne udruge sudaca u Togu 22. veljače 2001. godine.


Središnja skupština Međunarodne udruge sudaca

p r e p o r u č a

1. Djelotvornu primjenu svih zakona za borbu protiv korupcije.

2. Izbor sudaca kao osoba najviših etičkih i profesionalnih standarda kojima će se osigurati stalna edukacija i usavršavanje.

3. Značajno i djelotvorno unaprjeđivanje plaća i uvjeta rada za suce i sudsko osoblje.

Da bi se bez odlaganja i djelotvorno osigurala provedba ovih preporuka Središnja skupština Međunarodne udruge sudaca


n a l a ž e

Predsjedništvu Međunarodne udruge sudaca:

- formiranje stalnog savjetodavnog vijeća sudaca koje će biti u stanju tijelima vlasti svake zemlje savjetovati kako se boriti protiv korupcije u sudstvu ali i protiv svake lažne optužbe koja se tiče korupcije,

- dostaviti Opću sudačku povelju i ovu Preporuku trećem Globalnom forumu protiv korupcije koji će se održati u Japanu ili Koreji 2003. godine.

Madrid, 27. rujna 2001. godine

*preveo i obradio Đuro Sessa