REZOLUCIJA O PRIMANJIMA SUDACA U ŠVEDSKOJ

Na redovnom zasjedanju Europske udruge sudaca koja je održana u Trondheimu u Norveškoj od 23. do 27. rujna 2007. predstavnici 31 zemlje članice jednoglasno su usvojili ovu

rezoluciju
o plaćama i primanjima sudaca u Švedskoj

1. Europska udruga sudaca izražava svoju zabrinutost zbog novog sustava primanja sudaca u Švedskoj , pogotovo glede individualizacije sudačkih plaća.

2. EUS nadalje naglašava da međunarodni standardi sudačke neovisnosti koji su utvrđeni Preporukom broj (94)12 Vijeća Ministara Vijeća Europe "O neovisnosti, djelotvornosti i ulozi sudaca", Temeljna načela neovisnosti sudstva Ujedinjenih naroda, Opća povelja sudaca i europska povelja o zakonima za suce, jasno zabranjuju vezivanje primanje sudaca s rezultatima njihova rada. Ovakva međuzavisnost stvara mogućnost pritiska na suce, koji se može odraziti na donošenje odluka ili na ponašanje sudaca.

3. EUS zaključuje da uvođenje različitog sustava određivanja plaća sudaca, koji se temelji na neobjektivnom ili subjektivnom kriteriju i koji je povezan s izvršavanjem sudačkih obveza, je u suprotnosti s općeusvojenim načelima sudačke neovisnosti.

4. EUS poziva zakonodavca, sve vladine dužnosnike i predstavnike izvršne vlasti koji su uključeni u postupak utvrđivanja plaća sudaca da u cijelosti poštuju temeljna i opće prihvaćena načela sudačke neovisnosti.

5. EUS naglašava da niti u jednoj zemlji članici Vijeća Europe ne postoji sustav po kojem su plaće sudaca određene za svakog suca posebno sukladno izvršavanju sudačkih dužnosti i njegovih aktivnosti kao suca.

6. EUS stoga poziva švedsku vladu da osigura sustav određivanja plaća sudaca tako da je on u cijelosti usuglašen s općeprihvaćenim gore navedenim međunarodnim standardima sudske neovisnosti .

Preveo:
Đuro Sessa